Od dnes sú v predaji vstupenky na Majstrovstvá sveta v hokeji 2019. Ticketportal už stihol padnúť

  • Od dnešného rána je možné zaobstarať si vstupenku na západy najbližších Majstrovstiev sveta v hokeji na budúci rok, ktoré sa budú konať v Košiciach a Bratislave
  • Okrem kamenných predajní je možné lístky kupovať aj cez internet
4389621678_023a83276a_o
Ilustračná fotografia/Flickr
  • Od dnešného rána je možné zaobstarať si vstupenku na západy najbližších Majstrovstiev sveta v hokeji na budúci rok, ktoré sa budú konať v Košiciach a Bratislave
  • Okrem kamenných predajní je možné lístky kupovať aj cez internet

Hokejoví nadšenci majp už od dnešného dňa možnosť zaobstarať si lístky na hokejové zápasy, ktoré sa budú konať v rámci najbližších Majstrovstiev sveta v hokeji v roku 2019, ktoré sa budú odohrávať u nás, v Košiciach a Bratislave. Predaj bol symbolicky zahájený (19.9.) o 9:19 ráno a podľa informácií Hopodárskych novín nápor fanúšikov ochromil web spoločnosti Ticketportal natoľko, že padol.

Teraz je však už všetko v poriadku a môžeš nakupovať. Vstupenka na jeden zápas v základnej skupine je v dvoch cenových kategóriách. Od 20 do 75 eur – 1. kategória a od 10 do 60 eur – 2. kategória. K dispozícii sú však aj celodenné vstupenky (45 – 135 eur), balíčky vstupeniek na základnú skupinu (28 zápasov za 985 eur), balíčky pre fankluby krajín alebo permanentky (Košice – 30 zápasov – 1015 eur, Bratislava – 34 zápasov – 1590 eur).

Zobraziť celú galériu (2)
zdroj: ms2019.ticketportal.sk

„Pri tvorbe cien vstupeniek sme museli zohľadniť viacero faktorov, vrátane nákladov, ktoré budeme mať s usporiadaním blížiaceho sa veľkého hokejového sviatku. Prvoradým kritériom však pre nás bolo nastavenie cien prijateľných pre široké vrstvy fanúšikov. Snažili sme sa neprekročiť cenovú hladinu, ktorú v našom regióne nastavilo susedné Česko pri organizácii šampionátu 2015. Práve tá sa v konečnom dôsledku ukázala ako úspešná. Zostáva len veriť, že si ľudia cestu na štadióny nájdu,“ uviedol prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút.

Situácia sa upokojila

Po tom, ako pre­zi­dent Slo­ven­ského zväzu ľa­do­vého ho­keja Mar­tin Ko­hút na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii v máji in­for­mo­val mé­diá o tom, že Slo­ven­ská ho­ke­jová re­pre­zen­tá­cia si na bu­dú­co­roč­ných Maj­strov­stvách sveta za­hrá na­miesto v Bra­ti­slavy v Ko­ši­ciach, sa spustila zo strany fanúšikov vlna kritiky. K téme prispeli aj poslanci, ktorí ho­vo­rili o ne­fé­ro­vom ko­naní a klam­stvách zo strany SZĽH alebo o ne­spra­vod­li­vom pri­de­lení množ­stva fi­nan­cií na re­kon­štruk­ciu zim­ného šta­di­óna v Bra­ti­slave práve so zá­mien­kou ko­na­nia sa blí­žia­cich maj­strovs­tiev a sťažovať sa mal aj tím Kanady.

Vlna emócií však utíchla a Vla­di­mír Jan­ček, ria­di­teľ od­de­le­nia mar­ke­tingu SZĽH nám po­ve­dal: „Čo sa týka emó­cií, tak sme si boli ve­domí toho, že žiaľ ne­vieme nájsť rie­še­nie, ktoré by uspo­ko­jilo celé Slo­ven­sko. Ve­ríme ale, že naše muž­stvo sa pred­staví v Ko­ši­ciach v zá­klad­nej sku­pine a ná­sledne sa na štvr­ť­fi­nále pre­su­nie do Bra­ti­slavy.“ Viac si k tejto téme prečítaj v našom článku TU.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech