Október prinesie vesmírne divadlo priamo na Halloween. Priprav si kostým, noc bude čarovná

  • Patria k nemu strašidlá, sladkosti a okrúhly mesiac, ktorý sa tento rok stane realitou
  • Halloween nepatrí k tunajšej kultúre, no mladšie generácie si ho obľúbili, tentokrát ťa odmení splnom, aký tu nebol od roku 1944
  • Patria k nemu strašidlá, sladkosti a okrúhly mesiac, ktorý sa tento rok stane realitou
  • Halloween nepatrí k tunajšej kultúre, no mladšie generácie si ho obľúbili, tentokrát ťa odmení splnom, aký tu nebol od roku 1944

Posledný októbrový deň sa priprav na ojedinelý druhý spln v rovnakom mesiaci, ktorý nesie pomenovanie „blue moon“. Tento astronomický jav sa opakuje každých 2,5 roka, no tentokrát bude viditeľný simultánne pre všetky časové zóny. Kedy môže mesiac zmeniť farbu a je októbrový spln skutočne tento prípad?

Čo je „blue moon“

Každý kalendárny rok nás poteší 12 splnmi, no približne raz za 2,5 roka sa vďaka lunárnemu cyklu ich počet o jeden navýši, čo znamená, že na jeden mesiac v roku pripadnú až 2 splny, tie sú, bohužiaľ, len raritne viditeľné pre všetky časové pásma. V prípade halloweenskeho lunárneho cyklu je to však inak. Vedelo sa o ňom už v roku 432 pred Kristom.

Na jav opakujúci sa každých 19 rokov v rovnaký deň upozornil Grék Meton pochádzajúci z Atén. Dnes vieme, že jeho predikcie neboli úplne presné, nakoľko sa tzv. modrý mesiac objavuje s miernymi časovými odchýlkami spôsobenými rozdielmi v obehu Mesiaca okolo Zeme – v čase perigea, kedy je mesiac bližšie k Zemi a v čase apogea, kedy je zase od Zeme vzdialenejší.

Pojem „blue moon“ v skutočnosti označuje dva javy, ktoré sa, výnimočne, posledný októbrový deň tohto roka, na oblohe odohrajú.

Vieme, že mesačné fázy sa opakujú približne po 29 dňoch a 12 hodinách. No klasický kalendárny mesiac má 30 alebo 31 dní. To logicky znamená, že určite nastane situácia, kedy v jednom kalendárnom mesiaci nastanú dva splny Mesiaca. Samozrejme, prvý spln nastane začiatkom mesiaca, druhý, modrý, koncom mesiaca. Nesmieme však zabudnúť, že obeh Mesiaca okolo Zeme nie je rovnomerný. No okrem toho môže nastať aj stav, kedy v jednom astronomickom ročnom období (jar, leto,…) nastanú až 4 splny Mesiaca. Čiže rozlišujeme dve definície pojmu Modrý Mesiac. Buď je to druhý spln v jednom kalendárnom mesiaci alebo štvrtý spln Mesiaca v jenom ročnom období,“ dodáva astronóm M. Husárik pre portál Veda na dosah.

Každých 19 rokov, a predsa prvýkrát od roku 1944

Metónov cyklus fungoval priaznivo v 20. storočí, konkrétne v rokoch 1925 a 1944. Následne sa však vďaka rozdielnostiam spomínanej obežnej dráhy spln posunul na prvý novembrový deň, to platilo pre roky 1963, 1982 a 2001. V roku 2020 je to teda prvýkrát, kedy sa spln vrátil na 31. október, a tak bude tento jav ešte raritnejší, ako by si si mohol sprvoti myslieť, informuje Farmers Almanac.

Na Marse budeme mať čo jesť a stavať domy. Táto látka by k tomu mala stačiť

Vzhľadom na astronomické predikcie sa ďalší 100 % halloweenový spln objaví v rokoch 2039, 2058, 2077 a 2096. Dobré správy pre milovníkov splnu sú, že aj napriek ešte nedosiahnutej úplnej iluminácii mesiaca sa pre laických pozorovateľov môže javiť ako úplný, nakoľko len málo ľudí skutočne spozoruje rozdiel medzi 98% a 100% ilumináciou, to bude prípad roka 2029 a 2031.

Zmena farby mesiaca

Pojem „blue moon“ sa javí ako zavádzajúci, nakoľko sa nejedná o skutočnú zmenu farby mesiaca, ale o pomenovanie dvoch astronomických javov. Skutočná zmena farby mesiaca však môže nastať v týchto prípadoch.

„Modrastý odtieň získa Mesiac vtedy, ak je v zemskej atmosfére dym z rozsiahlych požiarov alebo popol zo sopečných výbuchov. Častice prachu vtedy musia mať veľkosť iba o trochu viac ako 0,7 mikrometra. Výbuchy sopiek ako Krakatoa (1883), Mount St. Helens (1980) alebo Mount Pinatubo (1991) spôsobili tento efekt. Slovné spojenie Modrý Mesiac je podľa mňa iba poetickým vyjadrením akejsi výnimočnosti, vzácnosti, zriedkavosti,“ informuje astronóm M. Husárik.

Zdroje: Farmers Almanac, Daily Mail, Veda na dosah

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech