Parlament schválil bič na hoaxárne. Médiá povinne zverejnia, kto ich platí

  • Médiá budú musieť zverejniť všetky zdroje financovania aj vlastníkov
  • Regulácii budú podliehať aj videá či reklamy
hoax
Ilustračná snímka, Flickr/Jnk2007/Hoax Unsplash/Piotr Cichosz
  • Médiá budú musieť zverejniť všetky zdroje financovania aj vlastníkov
  • Regulácii budú podliehať aj videá či reklamy

Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora bude platiť pre všetky médiá, a to bez ohľadu na to, či so štátom obchodujú alebo nie. Vyplýva to zo zákona o mediálnych službách. Za jeho prijatie hlasovalo 88 poslancov zo 130 prítomných.

Sprístupnenie informácií o konečných vlastníkoch médií prostredníctvom verejného registra by malo priniesť väčšiu transparentnosť vlastníctva médií. Zákon tiež určuje poskytovateľovi obsahovej služby povinnosť zverejniť zoznam osôb, ktoré sa podieľali na jej hromadnom financovaní alebo poskytli dar či iné plnenie. Prah na zverejnenie darcov sa stanovil na 2 000 eur ročne.

Budú musieť priznať farbu

V praxi to znamená, že majitelia médií sa už nebudú mocť schovávať za vydavateľstvá a bude jasné, kto ich vlastní a platí. Týka sa to všetkých médií, no zatiaľ čo v prípade tých tradičných je vlastník väčšinou známy, u niektorých „alternatívnych“ médií to také jednoduché nie je. 

Už dávnejšie sme ťa informovali, že alternatívne médiá si každý mesiac pripíšu peniaze za reklamu rádovo v stovkách, niektoré tisícov eur. Ako však upozornilo ministerstvo obrany, ide len o príjmy z reklamy a ich príjmy môžu byť v skutočnosti ešte vyššie. Takéto financovanie je však netransparentné a nový zákon to má zmeniť.

Regulácia postihne všetky médiá

Najvýraznejšou zmenou, ktorú zákon prináša, je zahrnutie platforiem na zdieľanie videí (napríklad YouTube, pozn. ed.) do regulačného rámca audiovizuálnych mediálnych služieb.

Z tohto dôvodu zákon upravuje práva a povinnosti vysielateľov, poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, prevádzkovateľov retransmisie, poskytovateľov multiplexu, ako aj práva a povinnosti poskytovateľov platformy na zdieľanie videí a tiež poskytovateľov obsahovej služby, ktorí nespadajú medzi vyššie menované subjekty.

Menia sa aj podmienky mediálnej komerčnej komunikácie. To znamená telenákupného oznamu, telenákupu, sponzorovania, umiestňovania produktov, ktoré reflektujú okrem novej európskej regulácie aj nedostatky z praxe.

Prijatá norma stanovuje, že na poskytovateľov platformy na zdieľanie videí sa bude vzťahovať povinnosť dodržiavať zákonné požiadavky ochrany vo vzťahu k maloletým, a to najmä z hľadiska podnecovania k nenávisti, násiliu alebo terorizmu.

Zdroje s lepšou ochranou

Právo na ochranu zdroja a povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa neprizná osobe zachovávajúcej mlčanlivosť vo vzťahu k obsahovej službe, ktorej autorizácia alebo registrácia sa zrušila regulátorom z dôvodu, že poskytovateľ služby je priamo alebo nepriamo financovaný teroristickou organizáciou alebo osobou či štátom, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname OSN či EÚ alebo ktorej poskytovanie sa z ústavných dôvodov pozastavilo alebo blokuje.

Poslanci schválili pozmeňujúci návrh upresňujúci právo na vyjadrenie tak, aby sa dal poprieť, doplniť, spresniť alebo vysvetliť aj hodnotiaci úsudok, ktorý vychádza zo sporného tvrdenia.

Precizuje sa tiež znenie návrhu, keďže už v súčasnosti sa hodnotiaci úsudok vychádzajúci zo sporného tvrdenia zohľadňuje napríklad v rámci rozsahu odpovede. Takisto poslanci schválili, že RTVS bude môcť vysielať najmenej jednu celoplošnú televíznu programovú službu terestriálnym vysielaním.

Zdroj: SITA

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá