Poď s nami na FIN­TE­CH TOURS do Lon­dý­na

Sapie.sk / 7. augusta 2015 / Lifehacking

Zúčast­ni sa na skve­lom podu­ja­tí FIN­TE­CH TOURS, kto­ré sa usku­toč­ní v sep­tem­bri a októb­ri v Lon­dý­ne. Budeš mať prí­le­ži­tosť stret­núť tvo­jim poten­ciál­ny­ch obchod­ný­ch par­tne­rov, či zís­kať cen­né infor­má­cie ohľa­dom mož­nos­ti zís­ka­nia finan­co­va­nia pro­jek­tov z UK.

 

Vďaka skvelému sponzorovi sa teraz podarilo znížiť cenu EARLY BIRD vstupeniek na £300 na osobu. Ak by ste chceli na podujatie ako startup, máte možnosť využiť zľavu, vďaka ktorej môžete ísť traja a zaplatíte iba za dvoch. Tieto ceny sú platné až do 20. augusta, potom sa vrátia na pôvodnú cenu £500.

 

Teraz môžete získať 10% zľavu z oficiálnej ceny podujatia – stačí zadať "UKTI" do prihlasovacieho formulára – info vid nižšie, pričom do 31.7.2015 je učastnícky poplatok 500 GPB (nezahŕňa ubytovanie a cestovné náklady – dostupné možnosti ubytovania nájdete na: AirBnB alebo trivago.co.uk)

 

 

Program podujatia & prihláška:   http://www.fintechtours.com/

 

Z programu vyberáme:

 •   Pitch training and business plan workshop
 •   Meeting with investors & potential partners and opportunity to present their fintech business
 •   Everything startups need to know about fundraising options in the UK
 •   Overview of all FINTECH Accelerators in London
 •   Presentations by and extensive Q&A with companies helping FINTECH firms set up their business in London
 •   Marketing & business development in the UK covering B2C and B2B
 •   Networking with other fintech entrepreneurs based in London

Dátum:

 •   14/15 Sept 2015
 •   19/20 Nov 2015

 

 

Miesto: 

 •   Zasadačka London & Partners (s výhľadom na Tower of London & Tower Bridge)

Cena za 2 dni:

 • Vďaka skvelému sponzorovi sa teraz podarilo znížiť cenu EARLY BIRD vstupeniek na £300 na osobu. Ak by ste chceli na podujatie ako startup, máte možnosť využiť zľavu, vďaka ktorej môžete ísť traja a zaplatíte iba za dvoch. Tieto ceny sú platné až do 20. augusta, potom sa vrátia na pôvodnú cenu £500. 

 

Pridať komentár (0)