Pôžičku si už nevezme hocikto, dobre si ťa preklepnú. EÚ stanovila nové pravidlá

  • Europoslanci odhlasovali schválenie nových pravidiel poskytovania spotrebiteľských úverov
  • Tie majú znížiť riziko predlžovania, zvýšiť ochranu spotrebiteľa
peniaze, euro
Unsplash/Markus Spiske
  • Europoslanci odhlasovali schválenie nových pravidiel poskytovania spotrebiteľských úverov
  • Tie majú znížiť riziko predlžovania, zvýšiť ochranu spotrebiteľa

V Európskom parlamente v Štrasburgu sa v utorok poslancom podarilo schváliť opatrenia na ochranu spotrebiteľov pred pohľadávkami z kreditných kariet, prečerpaniami a nevhodnými úvermi.

Cieľom novej smernice o spotrebiteľských úveroch, na ktorej sa už dohodli vyjednávači EP a členských krajín v decembri 2022, je zabezpečiť hladké fungovanie úverových trhov a zároveň zaistiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa.

Za právne predpisy, ktoré sa budú vzťahovať na zmluvy o úvere do výšky 100 000 eur, zahlasovalo 608 poslancov, osem bolo proti a 15 sa zdržalo hlasovania.

Členské štáty budú od veriteľa vyžadovať, aby pred uzavretím zmluvy o úvere vykonal dôkladné posúdenie úverovej bonity spotrebiteľa v jeho záujme, a zabránil tak nezodpovedným postupom pri poskytovaní úverov a nadmernému zadlženiu. Posúdením by sa mala overiť schopnosť spotrebiteľa plniť si svoje povinnosti.

Zvýšenie ochrany spotrebiteľa

Poslanci zabezpečili opatrenie chrániace osoby, ktoré sa vyliečili z rakoviny. Ak žiadajú o úver, na ktorý sa vyžaduje poistenie, majú „právo na zabudnutie“ po príslušnom časovom období, aby ich predchádzajúce ochorenie neovplyvňovalo sadzby poistenia.

Nebankoví veritelia a sprostredkovatelia úverov (okrem mikropodnikov a malých a stredných podnikov) budú podliehať postupu udeľovania povolení a registrácii, a dohľadu zo strany nezávislých vnútroštátnych orgánov.

Poslanci presadili, že úverová reklama by mala vždy obsahovať jasné a zreteľné upozornenie, že požičiavanie peňazí stojí peniaze, a podarilo sa im zahrnúť aj opatrenia, ako sú stropy poplatkov, s cieľom zabrániť zneužívaniu a zabezpečiť, aby spotrebiteľom nebolo možné účtovať nadmerné úrokové sadzby, ročné sadzby alebo poplatky za úvery či celkové úverové náklady.

Vďaka možnostiam prečerpania a prekračovania výšky úverov, ktoré sú čoraz bežnejšie a nákladnejšie, budú tieto finančné produkty regulované s cieľom zvýšiť ochranu spotrebiteľa a zabrániť nadmernému zadlženiu.

Povinnosti členských štátov

Členské štáty EÚ budú musieť zabezpečiť, aby spotrebitelia mali právo odstúpiť od zmluvy o úvere bez akéhokoľvek dôvodu do 14 dní. Spotrebitelia budú mať tiež právo na predčasné splatenie úveru a zníženie celkových nákladov na úver. Predzmluvné informácie by mali jasne špecifikovať, ako sa má táto náhrada vypočítať.

Česká europoslankyňa a spravodajkyňa pre túto oblasť, Kateřina Konečná, upozornila, že nová smernica o spotrebiteľských úveroch poskytuje významnú ochranu osobám, ktoré sa rozhodnú pre úver.

Za najväčší úspech EP pri formovaní smernice označila, že tí, ktorí prežili rakovinu, budú mať „právo na zabudnutie“, čiže ak požiadajú o pôžičku, na ktorú sa vyžaduje poistenie, nebudú diskriminovaní cez poistné podmienky.

„Uistili sme sa, že inzerenti jasne upozornia spotrebiteľov, že požičiavanie peňazí stojí peniaze, a najškodlivejšie formy reklamy budú zakázané,“ uviedla.

Smernica nadobudne účinnosť 20. dňom po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať potom dva roky na prijatie potrebných zákonov a tri roky na ich uplatnenie.

Zdroj: TASR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá