Poznáme víťazov súťaže Slovak University Startup Cup 2021

  • Dňa 10.6.2021 sa uskutočnilo v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „ Slovak University Startup Cup 2021“
  • Dňa 10.6.2021 sa uskutočnilo v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „ Slovak University Startup Cup 2021“

Cieľom projektu  je oceniť a podporiť mladú generáciu študentov VŠ, ktorí majú inovatívne nápady a myšlienky. Zároveň im to má pomôcť pri transformácií ich inovatívnych riešení do reálneho podnikania. Podujatie sa organizovalo pod záštitou Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt  sa organizoval  aj v iných krajinách pod názvom University Startup World Cup 2021 Organizovala ho mimovládna organizácia  JCI –Slovensko (Junior Chamber International-Slovakia). JCI-Slovensko podporuje podnikanie mladých ľudí a to už od študentov VŠ. Junior Chamber International- Slovakia je oficiálnou pobočkou Junior Chamber International, ktorá má zastúpenie v 115 krajinách sveta s počtom vyše 200 000 členov.  V  roku  2015 oslávila 100 rokov od svojho založenia. Odborná komisia podujatia vybrala zo všetkých  prihlásených  študentských startupov z celého Slovenska 5 víťazov jednotlivých kategórií súťaže   a to :

1.kategória : Veda, medicínske technológie

Anna Kmecová, líderka študentského startupu Aplikácia pre medicínu katastrof, Fakulta biomedicínskeho inžinierstva, České vysoké učení technické v Prahe

Aplikácia pre mimoriadne udalosti je inovatívnym riešením riadenia zásahu záchranárov a komunikácie pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb. Vyvíjajú prototyp aplikácie pre tréning aj ostrý zásah pri udalostiach s veľkým počtom ranených pre zefektívnenie postupov s benefitom pre zasahujúce zložky aj pacientov. Implementujú  prvky moderných technológii pre pokrok v slovenskom zdravotníctve ako náhradu za nevhodnú papierovú formu a komplikovanú komunikáciu či absentujúce prepojenia .Edukačná časť obsahuje sumár podkladov (skriptá, predpisy, checklisty) v online podobe vo fáze individuálneho vzdelávania. Tréningová časť aplikácie prostredníctvom cvičného vypisovania zásahovej dokumentácie je vzdelávacím nástrojom v rámci štúdia na univerzite, prostriedkom pre tréning v rámci záchranných služieb, s využitím na cvičeniach a súťažiach vo fáze pripravenosti zasahujúcich zložiek na tento typ výjazdov.

 

  1. kategória: Informačné technológie, mobilné technológie, web

Jana Garanová Krišťáková , líderka študentského startupu CORVEST, Strojnícka fakulta TU v Košiciach

Startup sa zaoberá vývojom smart ortézy trupu, ktorá aktívným spôsobom napomína a monitoruje použivateľa. Startup sa zaoberá korekciou postury (nesprávneho držania tela) človeka. Jedná sa o aktívne ovplyvnenie postury pomocou smart trička, ktoré sníma aktuálnu posturu a na jej základe vyhodnocuje mobilná aplikácia jej zmenu. To je dosiahnuté rôznymi technikami, ktoré ponúka Corvest. Až 90% všetkých bolestí chrbta vzniká v dôsledku nesprávneho držania tela. To spôsobuje ťažkosti, ktoré do veľkej miery ovplyvňujú náš každodenný život. Podľa štatistík až 80 percent ľudí na Slovensku bolí chrbát a posediačky trávime väčšinu dňa, až 60 percent. Bolesť chrbta je vo väčšine prípadov indikovaná nesprávnym držaním tela pri rôznych pracovných, ale taktiež voľnočasových aktivitách. Chybné držanie tela je spôsobené nesprávnymi návykmi. Uvedomením si tohto problému dospievame k názoru, že chybne držanie tela možno napraviť odstránením nesprávnych návykov.

  1. Kategória: Umelá inteligencia

Martin Žák, líder študentského startupu VAI (Voice activated interface), Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

Vyvíjajú  integrovateľné audio-vizuálne rozhranie, ktoré umožňuje používateľovi interagovať s ľubovoľnými aplikáciami intuitívnejšie, keďže ovládanie bude prebiehať pomocou hlasových pokynov, ktorým ich produkt rozumie vďaka využitiu najmodernejších metód umelej inteligencie. V súčasnosti je ich cieľom vytvoriť pútavejší spôsob vypĺňania formulárov pomocou videa a hlasu v reálnom čase s okamžitou spätnou odozvou. Sú schopní spoľahlivo zaznamenať reč respondenta a extrahovať dôležité informácie v jeho odpovediach. Sú presvedčení, že spôsob interakcie s aplikáciami, ktorý ponúkajú, bude vhodný pre veľké množstvo spoločností, organizácií alebo jednotlivcov, najmä v ére pandémií, kedy sa bezdotykový spôsob interakcie so zariadeniami a aplikáciami stáva bežným. Hlasom ovládané zariadenia a aplikácie sú čoraz viac atraktívnejšie.

  1. Priemyselné technológie, technické riešenia, robotika

Adam Bartoš, líder študentského startupu Ultrasonic Leak Detector, Materiálovo technologická fakulta v Trnave,  STU v Bratislave

Zaoberá sa vývojom prenosného prístroja, ktorý bezkontaktne detekuje nežiadúce úniky/straty stlačeného vzduchu z pneumatických systémov a strojných zariadení. Výrobným podnikom dokáže ušetriť desiatky tisíc eur ročne a prispieva k zodpovednému správaniu firiem v oblasti ochrany životného prostredia. Myšlienka tohto nápadu sa zrodila v jeho hlave práve počas prezentácie podobného zariadenia, avšak ani firma s 500+ zamestnancami si nemohla dovoliť zakúpiť toto zariadenie pre vysoké vstupné náklady. Firmy pritom strácajú 20 až 35% nákladov na elektrickú energiu  spotrebovanú na produkciu stlačeného vzduchu práve na únikoch cez netesnosti.

Preto začal pracovať na prvom prototype detektoru, ktorý by mal porovnateľnú citlivosť s profesionálnym prístrojom. Finálny prototyp (tretia verzia) „UAD-40“, vreckového prístroja, pracuje na princípe snímania vysokofrekvenčných akustických vĺn, ktoré vydáva unikajúci stlačený vzduch alebo iný plyn cez úzku štrbinu alebo prasklinu.

 

5.kategória: Životné prostredie, zelené technológie

Andrej Bednár, líder študentského startupu PiadiBox, Obchodná akadémia Považská Bystrica/ Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave

Startup sa zaoberá vývojom, výrobou   a predajom detských edukatívnych hračiek, ktoré pomáhajú deťom budovať si vzťah k prírode, rozvíjajú ich kreativitu a poukazujú na jednoduché formy recyklácie PiadiBox je detská edukatívna hra, ktorá je vyrobená z recyklovateľným materiálov a je úplne zero waste. Pomocou tejto hry sa deti učia budovať si vzťah k prírode, uvedomovať si naše správanie voči nej, získajú základne poznatky o pestovaní a spoznajú liečivé účinky rôznych druhov byliniek. Pomocou tejto hry si taktiež rozvíjajú aj svoje mäkké zručnosti. Hra obsahuje náučné kartičky s básničkami od Piadimužíkov a návod na postavenie svojho vlastného originálneho PiadiBoxu. Celou hrou sprevádzajú dieťa Piadimužíci, ktorý potrebujú pomôcť so záchranou ich sveta. Dieťa s ich pomocou vypestuje 6 druhov byliniek, ktorých nálepky si následne nalepí do mapy. Po vypestovaní všetkých byliniek bude mať zaplnenú mapu a bylinky si môže ďalej presadiť do kvetináčov, ktoré práve vyvíjajú a budú vyrobené z recyklovaného dreva.

Vyhlásenie špeciálnych cien

„Cena TV JOJ „ cenu získava Jana Garanová Krišťáková , líderka študentského startupu CORVEST, Strojnícka fakulta TU v Košiciach

„Cena BMW za inovácie“ cenu získava Anna Kmecová, líderka študentského startupu Aplikácia pre medicínu katastrof, Fakulta biomedicínskeho inžinierstva, České vysoké učení technické v Prahe.

„Cena BMW za trvalú udržateľnosť“,cenu získava Adam Bartoš, líder študentského startupu Ultrasonic Leak Detector, Materiálovo technologická fakulta  STU v Bratislave.

„Cena JCI-Slovensko za prínos pre prax„  cenu získavajú dvaja finalisti: Anna Kmecová, líderka študentského startupu Aplikácia pre medicínu katastrof, Fakulta biomedicínskeho inžinierstva, České vysoké učení technické v Prahe a Adam Bartoš, líder študentského startupu Ultrasonic Leak Detector, Materiálovo technologická fakulta  STU v Bratislave

Absolútny víťaz

Z týchto piatich top finalistov vybrala odborná komisia absolútneho víťaza – Jana Garanová Krišťáková , líderka študentského startupu CORVEST, Strojnícka fakulta TU v Košiciach

Zdroj info: Tlačová správa

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá