Absolútna dokonalosť: Pozri sa, ako táto slovenská vila doslova vťahuje prírodu do svojho vnútra 

  • V dedinke Veľké Uľany vyrástol nevšedný rodinný dom
  • Jeho precízne prevedenie a čisté línie zaujmú všetkých milovníkov kvalitnej slovenskej architektúry
architekti Šercel Švec
  • V dedinke Veľké Uľany vyrástol nevšedný rodinný dom
  • Jeho precízne prevedenie a čisté línie zaujmú všetkých milovníkov kvalitnej slovenskej architektúry

Architekti Šerlec a Švec pri návrhu nadštandardného rodinného domu vo Veľkých Uľanoch, vychádzali z územného plánu obce. Záväzná časť však neumožňovala osadenie stavby v zadnej časti záhrady, čo bolo v rozpore s vysnívanými predstavami investorov. 

„Vzťah k svetovým stranám a orientácia na okolie vyseparovali funkčnú a prevádzkovú schému. Riešením je priestorový diagram miestností, ktoré sa napájajú na pozdĺžnu komunikačnú kostru domu a pozemku zároveň (zrkadlenie daností a tvaru parcely). Členenie hmoty domu spája dráhu slnka nad pozemkom, prevádzkový diagram, ako aj zakomponovanie a ponechanie vysokej zelene v návrhu,“ objasnili autori projektu.

zdroj: TOMAS MANINA
zdroj: TOMAS MANINA

Prirodzeným odčlenením „carport“, prístrešku na autá so skladom a umiestnenie domového odpadu odbremeňuje zvyšné časti pozemku od statickej dopravy. Táto subtílna časť zároveň tvorí oplotenie a uličnú čiaru (k ulici Robotnícka). 

Priemerný Slovák musí šetriť dva životy, aby si kúpil byt. Žiaľ, netýka sa to len Bratislavy

Podľa autorov, spojenie s ostatnou majoritnou časťou objektu tvorí kolonáda – pergola s popínavou zeleňou na pozinku. Zeleň sa vo viacerých obdobách a intervaloch objavuje na fasáde a v interiéri domu viackrát. Stavba je od strany záhrady ukončená vykonzolovanou časťou, ktorá akcentuje prvky zadného dvora, čiže  terasu s bazénom.

zdroj: TOMAS MANINA
zdroj: TOMAS MANINA

„Konzola dominantným spôsobom graduje stavbu k najdôležitejšiemu miestu na pozemku, kde sa odohráva väčšina života rodiny,“ približujú autori.

Dom svojou členitosťou, osadením a hrou s ľudskou mierkou poskytuje príjemné zákutia na relax. Tieto miesta sú navzájom prepojené cez zaujímavé priehľady. Život rodiny bude obhospodárený na dvoch nadzemných a jednom podzemnom podlaží. 

Prízemie s využitím na dennú zónu rodinného domu spĺňa aj tie najnáročnejšie požiadavky na dostatok komfortu a priestoru. Doplnením o rodičovský apartmán, pracovňu a práčovňu sa stáva plnohodnotným podlažím pre život manželov v budúcnosti.

zdroj: TOMAS MANINA

„Vzťah exteriéru s interiérom je najviac čitateľný v miestnostiach riešených presklením. Vtiahnutie prírody do vnútra, nielen cez zasklenie, ale aj formou zimnej záhrady má pozitívne účinky na psychickú pohodu človeka,“ hovoria.

Poschodie rodinného domu je prístupné konzolovým schodiskom zo vstupnej haly so svetlou výškou cez dve podlažia. Hala slúži na presvetlenie všetkých troch podlaží domu, ale aj na jeho prirodzené prevetrávanie.

zdroj: TOMAS MANINA

Izby detí dopĺňa hygiena a praktická herňa s výhľadom do vstupnej haly a zimnej záhrady. Optické prepojenie podlažia zvýrazňuje majestátnosť už beztak atraktívneho spodného priestoru. Strecha nad prízemím je riešená ako vegetačná, pre vytvorenie príjemnej klímy v každom ročnom období.

V podzemnom podlaží je situovaná vínna pivnica. Pridružené priestory sa využívajú na technické zázemie objektu s montážnym anglickým dvorčekom.

V Liptovskej Tepličkej sú nádherné 400-ročné stavebné unikáty, ktoré sa dnes snažia kopírovať svetoví architekti

Štúdia rodinného domu reaguje na potreby investorov s dôrazom na zachovanie identity miesta a zakomponovanie dominantného orecha do návrhu. Samozrejmosťou je, aj pri väčšej podlažnej a zastavenej ploche, ekologický koncept spolu s prísne strohým dizajnom doplneným o architektom vlastné prírodné prvky.


Názov: Greenline

Autori: Ing. arch. Peter Šercel, Ing. arch. Andrej Švec

Spolupráca: Ing. arch. Jozef Hyravý

Projekt: 2013

Realizácia: 2014-2017

Lokalita: Veľké Úľany, okres Galanta, SK


Fotografie sú použité so súhlasom autora MgA Tomasa Maninu PhD. Bez Autorovho písomného súhlasu sa diela nesmú sťahovať, ukladať, upravovať a používať za akýmkoľvek účelom.

Článok bol pôvodne vydaný 13. septembra 2020.

Zdroj: architekti Šercel Švec

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK