Špeciálny „dovolenkový“ vodičák si vybavíš za jediný deň. Vyžaduje ho množstvo krajín (NÁVOD)

  • Medzinárodný vodičský preukaz ti umožňuje riadiť motorové vozidlá v zahraničí
  • Tento preukaz však nie je platný na Slovensku
  • Vybaviť si ho je hračka
žena za volantom
Ilustračný obrázok, Unsplash/Matthew Henry
  • Medzinárodný vodičský preukaz ti umožňuje riadiť motorové vozidlá v zahraničí
  • Tento preukaz však nie je platný na Slovensku
  • Vybaviť si ho je hračka

Ak máš platný vodičský preukaz vydaný na Slovensku, môžeš si dať na polícii vyhotoviť aj medzinárodný vodičský preukaz. Tento preukaz ti umožňuje riadiť motorové vozidlá v zahraničí, v štátoch, ktoré sú zapojené do príslušných medzinárodných dohovorov.

Vydanie medzinárodného vodičského preukazu má svoje podmienky

Medzinárodný vodičský preukaz sa vydáva podľa Ženevského dohovoru o cestnej premávke z roku 1949 s platnosťou jeden rok, alebo Viedenského dohovoru o cestnej premávke z roku 1968 s platnosťou tri roky, píše na svojej stránke Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Polícia ti môže vydať aj kombinovaný medzinárodný vodičský preukaz, ktorý zahŕňa oba dohovory. Ak chceš získať medzinárodný vodičský preukaz, musíš sa obrátiť na miestny policajný orgán, kde si získal svoj vodičský preukaz alebo kde podávaš žiadosť o jeho vydanie.

Je dôležité uvedomiť si, že medzinárodný vodičský preukaz neplatí pre riadenie vozidiel na Slovensku, ak si ho získal na Slovensku alebo ak máš trvalý pobyt na Slovensku a vodičský preukaz je zahraničný.

Ak už nie si držiteľom vodičského preukazu alebo sa tvoj vodičský preukaz stane neplatným, platnosť medzinárodného vodičského preukazu tiež automaticky vyprší. Maj na pamäti, že aj keď máš medzinárodný vodičský preukaz, stále musíš dodržiavať povinnosti vodiča, ktoré sú stanovené zákonom.

V medzinárodnom vodičskom preukaze sú uvedené tvoje osobné údaje a rozsah tvojho vodičského oprávnenia získaného v rámci platného vodičského preukazu vrátane prípadných obmedzení a ďalších podmienok pre riadenie vozidiel. Preukaz musí obsahovať aj tvoju fotografiu a podpis.

Ak chceš získať medzinárodný vodičský preukaz, musíš predložiť fotografiu tvojej tváre vyhotovenú v civilnom oblečení, bez pokrývky hlavy a okuliarov so tmavými sklami. V niektorých prípadoch je možné z dôvodov zdravia alebo náboženstva predložiť fotografiu tváre s pokrývkou hlavy, avšak tá nesmie zakrývať tvár tak, aby si nebol identifikovateľný.

Policajná hovorkyňa radí, ako na to

V súvislosti s vydávaním medzinárodných vodičských preukazov sme oslovili hovorkyňu Prezídia Policajného zboru podplukovníčku Denisu Bárdyovú. Tá nám povedala, že „v období od 01.05.2023 do 31.05.2023 bolo vydaných 1 125 kusov medzinárodných vodičských preukazov v Slovenskej republike“.

Na otázku, ako rýchlo si vie človek takýto typ preukazu vybaviť, odpovedala: „Medzinárodný vodičský preukaz sa vydáva pri podaní žiadosti na oddelení dokladov na počkanie.“

„Záleží na občanovi, ako vyťažené pracovisko oddelenia dokladov si vyberie. Správny poplatok pri podaní žiadosti o vydanie vodičského preukazu je vo výške 6,50 eur. Žiadateľ musí mať pri sebe 1 farebnú fotografiu o rozmeroch 3,5 x 4,5 centimetra, ktorú pracovník oddelenia dokladov nalepí do medzinárodného vodičského preukazu,“ pokračovala hovorkyňa Policajného zboru.

Medzinárodný vodičský preukaz je možné vybaviť len prostredníctvom oddelení dokladov odboru poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru v Slovenskej republike, vysvetlila.

Pokiaľ sa občan nemá možnosť dostaviť na oddelenie dokladov v Slovenskej republike, môže o vydanie medzinárodného vodičského preukazu za občana požiadať osoba, ktorú splnomocní plnomocenstvom.“ 

Dodáva, že na takomto splnomocnení musí byť úradne overený podpis žiadateľa a musí tam byť uvedené, že splnomocnená osoba môže nakladať s jeho osobnými údajmi.

„Overenie takéhoto plnomocenstva  je možné vykonať aj na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí. Alebo o vydanie medzinárodného vodičského preukazu môže požiadať osoba blízka bez splnomocnenia,“ dodala na záver podplukovníčka Denisa Bárdyová.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá