Prie­hľad­né spa­cie kap­su­le zave­se­né 122 met­rov nad posvät­ným údo­lím v Peru

Ľudovít Nastišín / 18. júla 2015 / Lifehacking

Ces­to­va­te­lia hľa­da­jú­ci vzru­še­nie si môžu vyskú­šať pobyt v Sky­lod­ge – trio prie­hľad­ný­ch kap­súl umiest­ne­ný­ch 122 met­rov nad zemou na hra­ne úte­su v peru­án­sky­ch Andá­ch.

 

 

Nachádzajú sa v blízkosti mesta Cuzco. Sú veľké 24x8 metrov a vyrobené z polykarbonátu a hlinníka. Zabezpečuje ich peruánska cestovná spoločnosť Natura Viva. Návštevníkom sa naskytne jedinečný pohľad na posvätné údolie – región preslávený dychberúcimi scenériami, malými dedinkami a nebezpečnými cestičkami.

To, čím si musíte prejsť aby si mohli vyskúšať si túto neuveriteľnú kapsulu je stúpanie do výšky 120 po oceľovom rebríku umiestnenom na takmer kolmom zráze. Ak sa vám to nepáči, može sa tam dostať aj po turistickom chodníčku, no je to dlhšia cesta. Cena tejto atrakcie je približne $300 za noc.

 

 

Zdroje: boredpanda.com, naturavive.com

Pridať komentár (0)