Profesia finančných sprostredkovateľov sa mení. Na Slovensku sa im vracia dôvera a rešpekt

  • Trh finančných sprostredkovateľov sa vyvíja, Slovensko dostáva inkubátor pre túto profesiu
  • Podľa prieskumov je priemerný mesačný príjem finančného sprostredkovateľa 2 070 eur
  • Veľké spoločnosti ako Amazon, Alza, či Telekom majú silný vplyv na zvyšovanie kvality služby aj v tomto odvetví
4
  • Trh finančných sprostredkovateľov sa vyvíja, Slovensko dostáva inkubátor pre túto profesiu
  • Podľa prieskumov je priemerný mesačný príjem finančného sprostredkovateľa 2 070 eur
  • Veľké spoločnosti ako Amazon, Alza, či Telekom majú silný vplyv na zvyšovanie kvality služby aj v tomto odvetví

Skutočný finančný sprostredkovateľ je profesionál, ktorý sa rozhodol brať oblasť finančného sprostredkovania rovnako vážne, ako k svojej práci pristupujú kvalitní právnici, auditori či účtovníci.

Je to človek, ktorý sa neustále vzdeláva v oblasti osobných financií, ekonomiky, finančnej gramotnosti a má detailnú znalosť aktuálnej ponuky finančných produktov na trhu.  Profesionál je schopný analyzovať klientovu potrebu a vybrať optimálne riešenie.

Práve takých nájdeš v PROSIGHT Slovensko, tvrdí zakladateľ a CEO spoločnosti, Peter Friedmann. Priemerný príjem sprostredkovateľa dosahuje viac ako 2 000 eur mesačne. Ak rád komunikuješ s ľuďmi a chceš kariérne aj platovo rásť, naštartuj svoju budúcnosť práve tu.

Finanční sprostredkovatelia sú pritom niečo úplne iné, než bývalí spolužiaci na kávičkách, ktorí ti predstavujú ich najnovšie poistenie. Pomoc Slováci skutočne potrebujú, podľa najnovších záverov Global Wealth Report je dlh priemerného Slováka väčší ako jeho čistý finančný majetok. Horšie sú na tom v rámci regiónu len Rumuni.

zdroj: PROSIGHT

Finanční sprostredkovatelia nemajú veľmi svetlú povesť – skúsenosti ľudí sú rôzne, často sa stretávame s bývalými kamarátmi, ktorí nám zavolajú, stretnú sa s nami pri káve a v obleku a radia nám, ako zlepšiť naše financie. Ako to vnímate?

Súhlasím, že finančné sprostredkovanie nemá na Slovensku najlepšiu povesť. Je to spôsobené tým, že sa v minulosti táto služba často vykonávala neodborne, bez potrebných vedomostí a bez profesionálneho prístupu k službe.

Musím ale povedať, že sa to v posledných rokoch zlepšuje a že na trhu pribúda stále viac čestných sprostredkovateľov, ktorí túto prácu robia poctivo. Jedným z problémov, ktorý zhoršuje meno sprostredkovateľov, je aj zahmlievanie informácií.

V čom sa líšite oproti iným spoločnostiam?

Vedieme našich ľudí k maximálnej otvorenosti, aby otvorene už v telefóne povedali, o čo ide, a odprezentovali prínos stretnutia. Klient sa tak môže dopredu rozhodnúť, či si ponuku našej služby chce vypočuť.

V čom sme odlišní? Pravdivosť je jedna z 5 najdôležitejších hodnôt, ktoré sme si vo firme zadefinovali a na ktorých staviame. Prejavuje sa v snahe dosahovať čo najvyššiu odbornú úroveň našich ľudí a aj v kultúre otvorenej a priamej komunikácie bez zahmlievania. S klientmi sa delíme o všetky vedomosti a informácie, ktoré máme.

Koľko si dokáže finančný sprostredkovateľ zarobiť? Pohybuje sa nad priemerom slovenského platu?

Finančné sprostredkovanie sa dlhodobo pohybuje na 1. alebo 2. priečke v rámci odvetví s najvyšším priemerným príjmom v národnom hospodárstve. Podľa údajov štatistického úradu SR to za Q2 2019 bolo prvé miesto a priemerný príjem znel 2 070 eur.

Samozrejme sa k takému príjmu človek nedopracuje hneď, ale je potrebné získať potrebné odborné vedomosti aj obchodné zručnosti, čo nejaký čas trvá. Každopádne je to profesia, kde sa na sebe oplatí pracovať.

Pre ľudí, ktorí chcú byť odmeňovaní podľa výkonu a nemať platový strop, radi komunikujú s ľuďmi a chcú si sami organizovať čas, je to ideálna príležitosť.

zdroj: PROSIGHT

Spustili ste projekt inkubátor, v čom sa líši od štandardných inkubátorov, ako ich poznáme v biznise?

Pod prirovnaním k podnikateľskému inkubátoru máme na mysli náš „on boarding“ proces. Vychádzame z toho, že väčšina začínajúcich podnikateľov neuspeje, pretože nemajú potrebné skúsenosti. Keď prídu problémy a neúspechy, tak nevedia, ako si poradiť.

U nás sa preto v úvode sústredíme na špičkovú odbornú prípravu, ale aj vedenie vzorom v praxi. Začiatočník ma na úvod k dispozícii kancelárske priestory, kde môže štartovať svoju kariéru.

Dostáva vzdelanie v oblasti odborných, produktových vedomostí a neskôr aj obchodných a manažérskych zručností. Učíme tiež, ako sa kvalitne odprezentovať na sociálnych sieťach, vlastnom webe či ako pracovať s databázami, mailovými a SMS kampaňami. Každý nováčik má u nás mentora, skúseného kolegu, ktorý ho v úvode sprevádza na stretnutiach s klientmi.

Prvé stretnutia pre nováčikov vedie skúsený kolega a nováčik sa tak učí nielen na školeniach, ale aj v praxi. Aby bol on-boarding proces komplexný, spájame tri prvky – prepracované školenia zamerané na odbornosť, tréningy soft skills s mentorom, reálne stretnutia s klientmi pod dohľadom odborníka.

Keď to celé spojíme, máme naozaj komplexne pokrytý inkubátor, kde sa človek môže naučiť, ako sa uplatniť v podnikaní v oblasti finančného sprostredkovania. Naštartovať svoju kariéru finančného sprostredkovateľa tak nikdy nebolo jednoduchšie.

zdroj: PROSIGHT

Môže byť dnes finančný sprostredkovateľ ktokoľvek? Aké skúsenosti alebo predpoklady človek na túto prácu potrebuje?

V PROSIGHT si určite nemyslíme, že túto prácu môže robiť ktokoľvek. Mali by ju vykonávať ľudia, ktorí majú pevné morálne a etické zásady. Čiže im ide v prvom rade o kvalitnú službu klientovi, budovanie dobrého mena a referencií, pričom nehľadajú rýchle skratky k peniazom.

Zlý sprostredkovateľ je pre mňa človek, ktorý prichádza na trh s úmyslom obohatiť seba na úkor klientov.

Ak je človek takto nastavený, tak by ho to prirodzene malo viesť k prvému pilieru tejto činnosti, a to je špičková odborná znalosť produktov a trhu. Bez toho sprostredkovateľ nie je schopný klientovi priniesť úsporu času a hlavne peňazí na poplatkoch, pomôcť vyhnúť sa rôznym skrytým výlukám a podmienkam, prípadne správne zvoliť a nastaviť investíciu či sporenie.

Tiež by to mal byť človek, ktorý rád pracuje s ľuďmi, aj keď sa v tejto oblasti dá veľa naučiť.

Aké sú podľa vás kľúčové vlastnosti pri výbere ľudí? Kto je dobrý a kto zlý finančný sprostredkovateľ?

Pre úspech v tejto profesii sú kľúčové tri vlastnosti:

  1. Veľké chcenie a odhodlanie na sebe pracovať;
  2. Schopnosť počúvať a učiť sa, nebyť príliš tvrdohlavý;
  3. Ochota ísť do praxe a byť konzistentný, pretože len tak človek získa zručnosti.

Kvalitný sprostredkovateľ musí byť schopný finančné produkty do detailu analyzovať, prerátať a poznať plusy aj mínusy jednotlivých riešení.

Ak sprostredkovateľská spoločnosť dbá viac na povrchnú motiváciu, ako na odbornú spôsobilosť svojich ľudí, dopúšťa sa kardinálnej chyby.

Myslíte si, že Slováci potrebujú sprostredkovateľov? V čom vidíte najväčší nedostatok ľudí v kontexte „finančného“ myslenia?

Podľa môjho názoru má profesia finančného sprostredkovania obrovský zmysel z viacerých dôvodov. Každý klient potrebuje individuálne riešenie a výber produktu na mieru. Sprostredkovateľ je schopný prísť za klientom, čo je opačný prístup ako pri pobočkových sieťach bánk a poisťovní.

Kvalitný sprostredkovateľ vie porovnať ponuky rozličných finančných inštitúcií a nie je viazaný len na produkty jednej značky. Rozdiely v niektorých prípadoch vedia byť priepastné. Klient má možnosť najlepšej voľby a zároveň získava obrovskú úsporu času.

Druhá časť otázky smerovala na finančnú gramotnosť ľudí. Najväčší nedostatok je, že ľudia sú dnes príliš vyťažení a zahltení pretlakom informácií.  V oblasti financií sú tak náchylní na rýchle a emocionálne rozhodnutia a nadmerne sa zadlžujú často nevýhodnými spotrebnými úvermi, kreditnými kartami a podobne.

Ďalej si ľudia na Slovensku vytvárajú veľmi malé finančné rezervy a úspory. Podľa najnovších dát Global Wealth Report je dlh priemerného Slováka väčší, ako jeho čistý finančný majetok. Horšie sú na tom v rámci regiónu len Rumuni. Práve v oblasti budovania majetku, tvorby rezervy a zvyšovania finančnej gramotnosti vie byť finančný sprostredkovateľ pre klienta veľkou pridanou hodnotou.

Spomenuli ste aj poisťovne, v čom dokáže sprostredkovateľ pomôcť pri výbere poistenia?

V poistení nájdete medzi produktami veľké rozdiely vo výlukách, ktoré rozhodujú o tom, čo bude alebo nebude plnené. V cene poistného krytia sú na trhu tiež veľké rozdiely a rovnako aj v tom, či vás príjmu do poistenia alebo nie, ak máte rizikové povolanie, prípadne záznamy v zdravotnej karte. Veľakrát sa stretávame aj s tým, že ľudia nemajú poistené tie najdôležitejšie riziká a, naopak, platia si za riziká, ktoré sú menej pravdepodobné.

zdroj: PROSIGHT

Ak sa chcem stať finančným sprostredkovateľom, ako ma to naučíte? V čom sa líšite od „kávičkových“ sprostredkovateľov, ktorí prešli hodinovým kurzom?

Ako som skôr spomínal, pre ľudí, ktorí sa chcú tejto profesii venovať, máme pripravený prepracovaný on-boardingovy proces. Jeho základná kostra je postavená na odborných vedomostiach prezentovaných v sérii školení a online video školení zaradených v logických celkoch, takzvaných akadémiách.

Keďže sme všetci traja majitelia študovali na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, mali sme možnosť vidieť, že na trhu chýba práve odbornosť a hlbšie pochopenie fungovania finančných produktov. Práve na to sa v PROSIGHT Slovensko zameriavame.

Druhý pilier, ktorý nás odlišuje, je snaha o top službu. Snažíme sa poskytovať službu klientom tak, ako by sme chceli aby bola poskytnutá nám, alebo našim najbližším.

Aká je budúcnosť vo finančnom poradenstve? Myslíte si, že ľudia budú čoraz viac využívať služby sprostredkovateľov?

Budúcnosť finančného sprostredkovania vidíme v troch pilieroch: kvalita služby, využívanie moderných technológií a top odbornej pripravenosti.

Ľudia dnes nakupujú cez top e-shopy, akými sú Amazon či Alza, alebo využívajú služby od firiem ako Telekom a sú zvyknutí na vysokú úroveň týchto služieb. Očakávajú, že ich požiadavky budú rýchlo a efektívne vybavené, že budú včas informovaní o zmenách a novinkách a že sa môžu kedykoľvek obrátiť na kompetentného človeka ktorý vyrieši ich potrebu.

Veci, ako je 100% dodržiavanie sľubov klientovi, sú dnes v týchto globálnych firmách samozrejmosťou. Tento level služby sa musíme snažiť dosahovať aj v oblasti finančného sprostredkovania. Dnešná moderná doba dáva možnosť klientom ohodnotiť vašu prácu okamžite a verejne formou recenzií na webe alebo sociálnych sieťach. Nekvalita sa dnes neodpúšťa.

Trend, ktorý na finančnom trhu sledujeme, tieto slová  len potvrdzuje. Objem finančných produktov sprostredkovaných cez sprostredkovateľov z roka na rok rýchle rastie. Kľúčové je, aby sa stále zvyšovala kvalita a profesionalita tejto služby. V PROSIGHT sa snažíme vrátiť povolaniu finančného sprostredkovateľa dôveru a rešpekt, ktorú vo vyspelých krajinách táto profesia má.

Najnovšie videá

Trendové videá