Pro­fe­sia pri­chá­dza s pro­jek­tom, vďa­ka kto­ré­mu zis­tíš, či je tvoj plat spra­vod­li­vý

Michal Sorkovský / 1. októbra 2015 / Lifehacking

Plat je témou, o kto­rej sa málo­kto baví rád. Ľudia totiž čas­to nie sú spo­koj­ní so svo­ji­mi plat­mi, za svoj prí­jem sa han­bia a hne­va­jú sa na svo­ji­ch zamest­ná­va­te­ľov, pre­to­že veria, že by mali zará­bať viac. Ako ale zis­tiť, či je tvoj plat spra­vod­li­vý, ale­bo by ti mali sku­toč­ne pri­dať, ak je to téma, o kto­rej sa rad­šej nikto neroz­prá­va?

 
Prieskum platov sa aj vo svete stretol s veľkým záujmom, ktorý dokazuje aj viac ako 3,2 milióna zozbieraných platových údajov a desiatky tisíc denných návštev zo spomínaných 10 krajín Európy. Tento úspech bol pre autorov prieskumu jasným signálom, rozhodli sa na ňom teda stavať a vytvorili stránku www.paylab.com, vďaka ktorej si budú môcť ľudia z celého sveta overiť, či sú ich platy naozaj spravodlivé.

 Postup, ako to spraviť, je pritom veľmi jednoduchý. Stačí, ak na stránke vyplníš formulár, vďaka ktorému sa budeš môcť dozvedieť, či je tvoj plat nižší, vyšší alebo porovnateľný s ostatnými respondentmi na danej pozícií v danom regióne. Táto služba je samozrejme bezplatná. Kým sa vyplnený dotazník uzná za platný, podstúpi trojfázovú kontrolu, až po ktorej môžu jeho údaje vstúpiť do výpočtov pre ďalších používateľov. Dotazníky majú platnosť jeden rok.  Prieskum platov je transparentný, používateľ vie aj to, s akou veľkou vzorkou dát sa jeho údaj porovnáva.

Tento projekt prináša svetlo do tmy v oblasti, ktorá to potrebovala zrejme najviac. Vďaka www.paylab.com, budú mať zamestnanci z celého sveta možnosť zistiť, či je sú ich platy primerané oproti ostatným zamestnancom, ktorí pracujú na rovnakej pozícií, v rovnakom regióne. Nikto už teda nebude musieť pochybovať o tom, či ho jeho zamestnávateľ odmeňuje spravodlivo.

 

Zdroj: ts

Pridať komentár (0)