Rektor STU Robert Redhammer: Potrebujeme viac učiteľov informatiky

  • Na Slovensku pracuje v IT sektore okolo 50 000 ľudí. Každoročne sa zvyšuje vývoz počítačových služieb, pričom zamestnanci sa dokážu veľmi ľahko prispôsobiť a po odchode z jednej práce si bez problémov dokážu nájsť ďalšiu u iného zamestnávateľa. Pokiaľ sa však nezmení financovanie vysokých škôl a spôsob výučby, odchod študentov za hranice sa neskončí. Rovnako hrozí, že súčasných študentov IT nebude mať kto učiť.
collage red
  • Na Slovensku pracuje v IT sektore okolo 50 000 ľudí. Každoročne sa zvyšuje vývoz počítačových služieb, pričom zamestnanci sa dokážu veľmi ľahko prispôsobiť a po odchode z jednej práce si bez problémov dokážu nájsť ďalšiu u iného zamestnávateľa. Pokiaľ sa však nezmení financovanie vysokých škôl a spôsob výučby, odchod študentov za hranice sa neskončí. Rovnako hrozí, že súčasných študentov IT nebude mať kto učiť.

Od 1. novembra 2016 budú musieť všetky štátne a verejné inštitúcie medzi sebou povinne komunikovať iba elektronicky a logicky sa tak požiadavky na počet IT odborníkov budú zvyšovať. Na slovenskom trhu práce však už teraz chýba 10 000 ľudí, ktorí by sa mohli okamžite zamestnať. Rektor STU v skratke uvádza, že potrebujeme viac ľudí v tomto sektore. Tiež si musíme dávať pozor na to, aby veľa študentov stredných škôl nepokračovalo v štúdiu v zahraničí.

Robert Redhammer na konferencii Itapa poukázal na to, že napr. už v Česku vzrástol počet študentov z 20 000 na 30 000 až 35 000, pričom túto čiastku zvýšili aj naši slovenskí študenti. A i keby sa všetci naši domáci študenti rozhodli zostať a študovať na Slovensku, nemal by ich aj tak kto učiť, pretože máme žalostne málo pedagógov.

Dilemu Redhammer vysvetlil prostredníctvom čísiel, kedy porovnal počet študentov na učiteľa v stavebníctve (15) a v informatike (38). Problém je v tom, že málo absolventov je ochotných zostať a učiť informatiku ďalej. Prečo? Pretože v školstve je nástupný plat 575€, zatiaľ čo v práci je to 3x toľko.

2

foto: uwindsor.ca

Spôsob financovania je nastavený zle – vo vzorci sa premieta počet študentov jednou tretinou a ak sa nedostanú ku štátniciam, je to jedna šestina. Na to, aby učitelia získali svoj plat, musia písať publikácie a uchádzať sa o projekty a granty. Kvôli tomu nemajú toľko času na to, aby sa mohli venovať študentom. A ak sa aj venujú študentom, majú menšiu výplatu. To isté sa týka odborných článkov – podľa Redhammera sa pri nich skôr počítajú čiarky namiesto toho, aby sa hodnotilo, či prinášajú svetu niečo nové.

Za 5 rokov sa vystriedalo 5 ministrov školstva, no ani jeden z nich nepriniesol optimistické vyhliadky. A to pritom ani nepýta od štátu viac peňazí! Redhammer žiada iba správne prerozdeľovanie medzi odbormi, hoci by si všetci zaslúžili zvýšiť platy. Vo vzorci navyše aj chýba požiadavka trhu práce a praxe.

3

foto: blog.codavengers.com

Rovnako by Redhammer uvítal i väčšiu spoluprácu medzi jednotlivými podnikmi a vysokými školami. Hoci už nejaká spolupráca v rámci prednášania a vybavovania laboratória existuje, je to stále málo. Problém vidí aj v reprezentácii škôl – väčšina je za zachovanie súčasného stavu.

STU sa momentálne snaží o zlepšovanie kultúrnej stránky a príjemného prostredia. Uchádza sa o tímingové projekty, kde sa spomedzi 160 projektov uchádzajú o 15 miliónov eur na obdobie piatich rokov. Držíme palce.

rektorat

foto: wikipedia.org

zdroj: itapa.skzive.sk, zdroj titulnej fotky: www.stuba.sk/

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK