Rýchlochodci vraj žijú dlhšie ako tí, čo chodia pomaly, tvrdí štúdia

  • Vedecké štúdie často skúmajú na prvý pohľad nezmyselné vzťahy či vplyvy
  • Rovnako je tomu tak aj v tomto prípade, kedy sa skúmala rýchlosť chôdze
  • Tá je v pozitívnom vzťahu voči zdravotnej kondícií a dĺžkou života
pexels.com/@daniel
  • Vedecké štúdie často skúmajú na prvý pohľad nezmyselné vzťahy či vplyvy
  • Rovnako je tomu tak aj v tomto prípade, kedy sa skúmala rýchlosť chôdze
  • Tá je v pozitívnom vzťahu voči zdravotnej kondícií a dĺžkou života

Existujú len dva typy ľudí na svete – tí, ktorí chodia pomaly a tí, ktorí uprednostňujú rýchlu chôdzu. Ak patríš do skupiny rýchlochodcov tak určite poznáš ten pocit, keď sa pokúšaš predrať cez skupinu ľudí opačného typu a tvoja frustrácia sa zvyšuje s každým pomalým krokom. Týmto problémom trpia predovšetkým ľudia vo svetových metropolách, ktorých ulice sú preplnené turistami či domácimi.

Zatiaľ síce neexistuje žiadne nariadenie, ktoré by prikazovalo rýchlejšie kráčajúcim ľudom uvoľniť cestu, no najnovšia štúdia výskumného tímu z Univerzitných nemocníc v Leicestri (NHS) týchto ľudí určite poteší.

Jej výsledkom je zistenie, že ľudia ktorí chodia rýchlo by mali žiť dlhšie, a to bez ohľadu na telesnú hmotnosť. Vedci analyzovali približne 475 000 ľudí počas dlhých desiatich rokov pre dosiahnutie čo najvierohodnejších výsledkov.

„Výskum využívajúc údaje z britskej biobanky celkového počtu 474 919 ľudí z Veľkej Británie zistil, že tí, ktorí majú zvyčajne rýchle tempo chôdze, majú vyššiu priemernú dĺžku života vo všetkých váhových kategóriách. Podvyživení jedinci s pomalou chôdzou mali najnižšiu priemernú dĺžku života, a to v priemere 64,8 rokov u mužov a 72,4 rokov u žien. Rovnaký výsledok bol aj pri kritériu merania obvodu pása. Toto je prvýkrát, čo výskum súvisel s rýchlym tempom chôdze a vyššou dĺžkou života bez ohľadu na telesnú hmotnosť alebo úroveň obezity,“ píše sa v tlačovej správe NHS.

Naopak, tí jedinci, ktorí kráčali rázne a rýchlejšie, mali priemernu dĺžku života 86,7 až 87,8 rokov u žien, zatiaľ čo muži sa pohybovali v priemernom veku od 85,2 až do 86,8, informuje Longroom.com.

Odborníci tvrdia, že tieto záverečné zistenia štúdie naznačujú, že rýchlosť chôdze by mohol byť jeden z ukazovateľov pre posúdenie všeobecného zdravia pacientov spolu s využitím iných testov.

S názorom, že význam štúdie je omnoho širší a nie je správne sa obmedzovať len na jednoduché zistenia a výsledky štúdie, súhlasí aj profesor Tom Yates z Univerzity Leicester: „Naše zistenia by mohli pomôcť objasniť relatívny význam fyzickej kondície v porovnaní s telesnou hmotnosťou na dĺžku života jednotlivcov. Inými slovami, zistenia naznačujú, že telesná zdatnosť je možno lepším ukazovateľom priemernej dĺžky života, ako index telesnej hmotnosti (BMI) a taktiež by mohli slúžiť na povzbudenie obyvateľov, aby sa pridali k tým s rýchlejšou chôdzou, čo im môže pridať pár rokov života.“

Vo všeobecnosti sa podľa portálu Pretty52.com považuje rýchla chôdza za tempo s približne 100 krokmi za minútu s rýchlosťou okolo 4,8 km/h, zatiaľ čo pri pomalej chôdzi spraví priemerný jedinec približne 50 krokov za minútu s rýchlosťou 1,6 až 3,2 km/h.

Ako uvádza Australianewsly.com, treba zdôrazniť, že vyššie uvedené tvrdenia neznamenajú, že ľudia, ktorí chodia rýchlo budú automaticky dlhšie žiť, ale štúdia len poukazuje na koreláciu, týchto dvoch údajov. V žiadnom prípade medzi nimi nepreukazuje vzťah príčina – následok. Nie je teda správne vnímať tieto údaje ako niečo jednoznačne dané a vždy platné, skôr ide o zámer poukázať na ten fakt, že pohyb ako taký je pre človeka naozaj zdravý a čím rýchlejší je tento pohyb, tým sa to javí pre ľudské telo ako prospešnejšie.

zdroje: Pretty52.com; Australianewsly.com; Leicestershospitals.nhs.uk; Longroom.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech