S takýmito školami má Slovensko ešte nádej, môžu ísť príkladom pre celú krajinu

  • Na Slovensku sa už začalo ku školám prihliadať inak
  • Najmä na základných školách sa dbá na to, aby interiér pôsobil hravo
  • Vybrali sme preto školy, ktoré chcú ísť na Slovensku príkladom
škola budova školstvo architektúra stavba design slovenské školy deti trieda jedáleň park vizualizacia stupavaškola budova školstvo architektúra stavba design slovenské školy deti trieda jedáleň park vizualizacia
Oliver Kleinert; ateliér KLEINERT CREATIVE HOUSE,Foto/Petra Bošanská
  • Na Slovensku sa už začalo ku školám prihliadať inak
  • Najmä na základných školách sa dbá na to, aby interiér pôsobil hravo
  • Vybrali sme preto školy, ktoré chcú ísť na Slovensku príkladom

Žiaci v priemere trávia 6 hodín z každého dňa v škole. Práve v týchto priestoroch si vytvárajú prvé spomienky, učia sa novým veciam, rozvíjajú myslenie. Je teda nesmierne dôležité, aby svoj čas trávili v priestoroch, ktoré ich podnecuje ku kreativite. Mal by to byť priestor, ktorý budú radi navštevovať, pretože v ňom strávia väčšinu svojich detských čias. 

Na Slovensku sa už začalo ku školám prihliadať inak. Najmä na základných školách sa dbá na to, aby interiér pôsobil hravo. Vybrali sme preto školy, ktoré chcú ísť na Slovensku príkladom. 

Stupava

Návrh školy v Stupave pochádza z architektonického štúdia young.s.architekt na čele s architektmi Jozefom Bátorom, Dang The Anh a Luciou Papiernikovou.

škola budova školstvo architektúra stavba design slovenské školy deti trieda jedáleň park vizualizacia stupavaškola budova školstvo architektúra stavba design slovenské školy deti trieda jedáleň park vizualizacia
zdroj: young.s.architekti/Jozef Bátor, Dang The Anh, Lucia Papierniková
škola budova školstvo architektúra stavba design slovenské školy deti trieda jedáleň park vizualizacia stupavaškola budova školstvo architektúra stavba design slovenské školy deti trieda jedáleň park vizualizacia
zdroj: young.s.architekti/Jozef Bátor, Dang The Anh, Lucia Papierniková

Mesto vyhlásilo ešte v marci architektonicko-urbanistickú súťaž. Jej cieľom bol vybrať najvhodnejší návrh verejného priestoru Troyerovho námestia a nových priestorov Základnej umeleckej školy.

Tá sa nachádza pri Mestskom kultúrnom a informačnom centre. Lokalita má vďaka svojej rozlohe a polohe v rámci sídla potenciál stať sa kvalitným verejným priestranstvom nielen pre spoločenské a kultúrne podujatia.

Víťazný návrh počíta s využitím historického objektu ako otvoreného výstavného priestoru s kaviarňou.

Z hľadiska hmotovej urbanistickej štruktúry celej oblasti je hmota novej základnej umeleckej školy rozrobená do menších pavilónových hmôt. Reaguje tak na pôvodnú urbanistickú štruktúru menších izolovaných domov v severnej nadväznosti na riešený pozemok. Ich spojením do jedného celku definujeme jednak východnú hranu námestia a zároveň vytvárame hmotový medzistupeň vzhľadom na urbanistickú štruktúru doskových domov v južnej časti v nadväznosti na riešený pozemok,“ vysvetľujú architekti v návrhe na Archinfe

škola budova školstvo architektúra stavba design slovenské školy deti trieda jedáleň park vizualizacia stupavaškola budova školstvo architektúra stavba design slovenské školy deti trieda jedáleň park vizualizacia
zdroj: young.s.architekti/Jozef Bátor, Dang The Anh, Lucia Papierniková

škola budova školstvo architektúra stavba design slovenské školy deti trieda jedáleň park vizualizacia stupava
zdroj: young.s.architekti/Jozef Bátor, Dang The Anh, Lucia Papierniková

Lozorno

Návrh školy v Lozorne pochádza zo Superatelieru, autormi sú Branislav Husárik, Peter Janeček, Kristína Machajová, Katarína Siváková.

Obec vyhlásila v decembri minulého roku súťaž na modernizáciu a rozšírenie kapacít základnej školy.

Cieľom samosprávy bolo získať ideový návrh najvhodnejšieho architektonického riešenia, ktoré umožní zvýšenie plochy učební a priľahlých priestorov v časti pavilónu prvého stupňa o približne 900 metrov štvorcových.

škola budova školstvo architektúra stavba design slovenské školy deti trieda jedáleň park
zdroj: Superatelier/vizualizácie - VIZE renderings

lozorno škola budova školstvo architektúra stavba design slovenské školy deti trieda jedáleň park
zdroj: Superatelier/vizualizácie - VIZE renderings

Ateliér taktiež navrhol spojenie doterajších priestorovo oddelených pavilónov prvého a druhého stupňa. Súčasťou zámeru sa stalo aj rozšírenie telocvične o novú, menšiu halu. 

Architekti v návrhu taktiež dbajú na vhodný vstupný a spoločenský priestor, taktiež ako aj na exteriérovú športovú plochu, ktorá môže byť využívaná na moderné športy.

škola budova školstvo architektúra stavba design slovenské školy deti trieda jedáleň park
zdroj: Superatelier/vizualizácie - VIZE renderings

Areál školy je rozľahlý a ústi v krásnom borovicovom lese. Tak ako sa menia generácie, mení sa aj popularita aktivít a športov. Objekt jestvujúcej telocvične sme adíciou doplnili o gymnastickú časť a fitness. Priradením hmoty sa objekt priblížil k exteriérovým športovým plochým, ktoré sú spevnené a dnes nevyužívané. Navrhujeme ich jednoduchú rekonštrukciu. Spojenie do jednej ucelenej spevnenej plochy. Tento novovzniknutý priestor je možné ľahko a flexibilne artikulovať. Od crossfitových prvkov až po jednoduchý skatepark,“ píšu architekti vo svojom návrhu

Bratislava

Autori nazvali projekt „Premena normalizačnej budovy strednej školy“. Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa je škola s neštandardným vyučovacím procesom. Z návrhom stojí architektonické štúdio KLEINERT CREATIVE HOUSE, autor projektu je Oliver Kleinert.

Škola minulý rok dostala aj celoštátne cenu za architektúru CEZAAR 2019 v kategórii Občianske a priemyselné stavby.

Príbeh premeny jednej školy „socialistického“ typu je zatiaľ unikát. Mohol by však byť príbehom premien stoviek ďalších normalizačných budov po celom Slovensku. Na budovy s hodnotami pedagogiky 21. storočia. Na budovy, kde architektúra a dizajn, poctivosť riešení a cielená tvorba možností pozitívnych stretov aktívne pomáha vyučovaciemu procesu a ľuďom v ňom.

škola budova školstvo architektúra stavba design slovenské školy deti trieda jedáleň park vizualizacia stupavaškola budova školstvo architektúra stavba design slovenské školy deti trieda jedáleň park vizualizacia
zdroj: Oliver Kleinert; ateliér KLEINERT CREATIVE HOUSE,Foto/Petra Bošanská

Premena školy je v rovine ideovej aj fyzickej. Celkový koncept – cieľ, kam škola dlhodobo smeruje, je základným dokumentom architektonického návrhu. Umožňuje etapizáciu fyzickej rekonštrukcie, ako aj strategické plánovanie investora s limitovaným rozpočtom a časom na jednotlivé prestavby. V súčasnosti je ukončená 3. etapa z plánovaných 10.

škola budova školstvo architektúra stavba design slovenské školy deti trieda jedáleň park vizualizacia stupavaškola budova školstvo architektúra stavba design slovenské školy deti trieda jedáleň park vizualizacia
zdroj: Oliver Kleinert; ateliér KLEINERT CREATIVE HOUSE,Foto/Petra Bošanská

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech