Skúšky v autoškole na staré kolená. EÚ chce testovať starších vodičov, či dokážu ešte šoférovať

  • Vodiči nad 70 rokov by sa mali podrobovať skúške
  • Na Slovensku je zavedená zdravotná kontrola pre ľudí nad 65 rokov
Ilustračná foto
Ilustračná foto, Unsplash/Elcarito TASR/Roman Hanc
  • Vodiči nad 70 rokov by sa mali podrobovať skúške
  • Na Slovensku je zavedená zdravotná kontrola pre ľudí nad 65 rokov

Šoférovanie vo vyššom veku by malo so sebou niesť aj vyššiu dávku zodpovednosti. Európska únia navrhuje, aby bola v budúcnosti povinnosťou kontrola spôsobilosti vodičov. Svoje vodičské schopnosti by mali preukázať ľudia nad 70 rokov.

Vodiči nad 70 rokov nepreukážu svoje schopnosti len jednorazovo, mali by tak učiniť každých nasledujúcich päť rokov. Ako uviedol portál Bild, kontrola dôchodcov má pomôcť zabezpečiť, aby do roku 2050 nedochádzalo k žiadnym smrteľným nehodám. Práve to označil Brusel ako svoj cieľ. V praxi by to malo vyzerať tak, že vodiči nad 70 rokov absolvujú každýh 5 rokov skúšky v autoškole. Konkrétnu podobu opatrenia však zatiaľ nepoznáme, pretože by si ju mali určiť členské štáty samotné.

Do roku 2030 by sa mal počet smrteľných nehôd na cestách znížiť aspoň na polovicu. V roku 2022 zomrelo príčinou dopravnej nehody len v krajinách Európskej únie až 20 600 ľudí.

Nateraz nie je jasne dané, ako by kontrola spôsobnosti šoférovania nad 70 rokov mala vyzerať. Ako portál uviedol, je na rozhodnutí príslušných členských štátov, či im postačí len „ubezpečenie sa“, či je vodič schopný viesť motorové vozidlo, alebo bude potrebná skúška z vedenia vozidla a či postačí zdravotná prehliadka u lekára, ktorá je na Slovensku už teraz zavedená pre všetkých vodičov od 65 rokov.

Vzhľadom na to, že na členské štáty tlačí Brusel, je možné, že na Slovensku dôjde k sprísneniu či zavedeniu inej kontroly spôsobnosti viesť vozidlo v pokročilom veku.

Ministerstvo vnútra SR momentálne „považuje ustanovenia vo vzťahu k preskúmaniu odbornej spôsobilosti držiteľov vodičského oprávnenia toho času za postačujúce, nakoľko aj zo štatistických ukazovateľov dopravnej nehodovosti vyplýva, že vodiči motorových vozidiel starších ako 70 rokov v percentuálnom vyjadrení v roku 2021 zapríčinili 4,37 % všetkých dopravných nehôd, kde vinníkmi boli vodiči motorových vozidiel a v roku 2022 zapríčinili 5,27 % všetkých dopravných nehôd, kde vinníkmi boli vodiči motorových vozidiel,“ uviedol pre redakciu Startitup tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.

„V prípade, že požiadavka povinnosti podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti pre držiteľov vodičského oprávnenia v závislosti od konkrétnej vekovej hranice vzíde z aktu Európskeho parlamentu a rady, budú ustanovenia takéhoto aktu premietnuté aj do právneho poriadku Slovenskej republiky,“ dodáva kancelária ministra vnútra SR.

Kontroly na Slovensku

Slovensko má zdravotné kontroly pre seniorov už v súčasnosti zavedené. Vodiči sa musia každých päť rokov, od 65 roku života, podrobiť lekárskej prehliadke, kde im lekár skontroluje ich stav a spôsobilosť zúčastňovať sa ako vodič cestnej premávky.

Ak si na sebe všimneš tieto štyri varovné signály, ktoré ukazujú, že potrebuješ skontrolovať svoju spôsobilosť na jazdu, určite to neváhaj urobiť.

Sluch – ak ti viacerí hovoria, že kričíš alebo máš nahlas pustený televízor.

Zrak – pri čítaní sa ti zobrazuje rozmazaný bod alebo ďaleké body máš rozmazané.

Pohyb – vstávanie z postele či pohyby spôsobujúce bolesť.

Reakcia – pociťuješ, že činnosti, ktoré si vykonával rýchlo, ti zrazu trvajú príliš dlho.

Ako ďalej uvádza portál Bild, niektoré krajiny EÚ majú vydávanie vodičského oprávnenia starším ľuďom podchytené inak ako na Slovensku. 

V Dánsku sa musia ľudia starší ako 75 rokov podrobiť lekárskej skúške, z ktorej dostanú potvrdenie v prípade, ak si chcú svoj vodičák obnoviť. Po osemdesiatke treba o takého potvrdenie žiadať každý rok. 

Španieli musia od 65 roku života obnovovať svoj preukaz každých päť rokov a spolu s tým sa podrobiť aj lekárskej prehliadke. Taliansko má najprísnejšie pravidlá. Už od 50. roku života musia vodiči svoje preukazy obnovovať každých päť rokov. Ľudia nad 70 musia chodiť po overovanie každé tri roky a nad 80 rokov je to kontrola spôsobilosti každé dva roky. Všetky kontroly a overenia sú spojené s lekárskou prehliadkou. 

Zdroj: Bild

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá