Slováci si zvykli na prácu z domu. Nadpolovičná väčšina protestuje, chcú pracovať z domu

  • Od júna je viac ako 70 % zamestnancov späť v office
  • Návrat sprevádzajú zvýšené hygienické opatrenia
  • 52 % by chcelo ostať pracovať z domu
office
Unsplash.com/Lycs Architecture
  • Od júna je viac ako 70 % zamestnancov späť v office
  • Návrat sprevádzajú zvýšené hygienické opatrenia
  • 52 % by chcelo ostať pracovať z domu

Väčšina zamestnávateľov spustila postupný návrat na pracoviská od júna. Najväčšia časť zamestnancov by však najradšej pracovala z domu. Aj toto sú zistenia prieskumu HR Pulse, ktorý iniciovala spoločnosť Profesia a HR open forum.  

Do prieskumu boli zapojení personalisti zamestnávateľov, ktorí pôsobia na Slovensku. Najväčšie zastúpenie mali HR pracovníci firiem v oblasti IT, výroby, veľkoobchodu a maloobchodu,  bankovníctva a poisťovníctva. Prieskum spoločnosti Profesia a HR open forum bol iniciovaný v troch fázach, pričom do prvej sa zapojilo 171, do druhej 100 a do tretej 142 respondentov.

Postupný návrat na pracovisko od júna

Nariadenie práce z domu, identifikácia zamestnancov nevyhnutných pracovať na pracovisku, zastavenie služobných ciest a vytvorenie nových pravidiel. Toto boli najčastejšie opatrenia, ktoré prijali firmy počas prvých týždňov po príchode vírusu COVID-19 na Slovensko.

zdroj: Profesia.sk

Po tvrdých opatreniach sa pracovný život zamestnancov na Slovensku opäť mení. Takmer 76 percent firiem uvádza, že svojich zamestnancov vracia postupne späť na pracovisko od júna.

Desatina personalistov uviedla, že sa na návrat chystajú počas júla alebo augusta a približne osem percent potvrdilo návrat v septembri.

Bezpečné prostredie

Personalisti uvádzajú, že návrat zamestnancov na pracovisko sprevádzajú zvýšené hygienické normy, rozširovanie benefitu práce z domu či úprava spoločných priestorov. Nie každý zamestnanec ale vníma návrat pozitívne. Takmer 52 percent firiem uvádza, že najväčšia časť zamestnancov by najradšej pracovala z domu a na pracovisko by prichádzala iba výnimočne na porady a stretnutia.

Postoje sú rôznorodé. Naopak, až 42 percent personalistov informovalo, že medzi zamestnancami vnímajú pozitívny postoj k návratu do práce.

zdroj: Profesia.sk

Firmy však informovali, že vnímajú aj skupiny pracovníkov, ktoré s návratom na pracovisko vôbec nesúhlasia. Približne 23 percent uvádza, že zamestnanci sú veľmi spokojní s prácou z domu a nechcú sa vrátiť späť a 17 percent sa nechce vrátiť, lebo cíti obavy z dôvodu ohrozenia zdravia.

Práca z domu nie je ulievanie sa

Výsledky prieskumu HR Pulse naznačujú, že nariadený home office viacerým firmám z pohľadu produktivity skôr pomohol ako uškodil. Väčšina, teda 57 percent zamestnávateľov, uviedlo, že počas práce z domu nepocítili zmenu v produktivite svojich ľudí. Takmer 19 percent personalistov dokonca potvrdilo, že produktivita práce počas tohto obdobia stúpla.

zdroj: Profesia.sk

Znížený výkon potvrdilo iba 13 percent firiem.

V ďalších názoroch uvádzali firmy aj rozdiely medzi pracovníkmi na jednotlivých oddeleniach. Potvrdili, že kým pracovníkom zákazníckej podpory sa doma pracovalo často lepšie, lebo ich nikto nerušil, horšiu situáciu videli pri obchodníkoch, ktorým chýbali tržby. Personalisti tiež uvádzali aj problémy medzi zamestnancami, ktorí majú deti a nemajú dobré podmienky a na pokojnú prácu doma.

Home office sa bude rozširovať

Benefit, keď môžu zamestnanci pár dní v mesiaci odpracovať aj z domu, sa bude podľa výsledkov prieskumu rozširovať. Plánované zmeny uviedlo až 80 percent oslovených firiem.

zdroj: Profesia.sk

Najčastejším rozhodnutím je rozšírenie home officu na 4 až 8 dní v mesiaci.

Zdroj: TS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK