Slováci začínajú so sexom oveľa skôr, než staršia generácia. Uspokojenie si nahrádzame lajkami na sociálnych sieťach

  • Štefan Petrík sa v rámci svojich výskumov venuje ľudskej sexualite a jej špecifikám
  • Pre Startitup prezradil, čo Slovákom vyhovuje najviac
Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok, archív/štefan petrík, unsplash/We-Vibe Toys
  • Štefan Petrík sa v rámci svojich výskumov venuje ľudskej sexualite a jej špecifikám
  • Pre Startitup prezradil, čo Slovákom vyhovuje najviac

PaedDr. Štefan Petrík, PhD., sa venuje výskumu ľudskej sexuality už niekoľko rokov. Svojou činnosťou chce nie len poukazovať na rôznorodosť osôb, ale aj odtabuizovať tému, akou je sex.

Podľa jeho slov by otázka sexuality nemala byť zahalená rúškom tajomstva. Zastáva názor, že práve v tejto oblasti je najmä medzi partnermi dôležitá práve komunikácia.

To sa snaží docieliť aj výsledkami výskumov. Pomáha odhaľovať preferencie mužov a žien a odbúrava tak názor, že pri téme „sex“ by mala svietiť stopka.

Čo využívame pri prvom sexe?

Petrík sa v rámci svojich výskumov zameral aj na rozdiely medzi minulou a súčasnou generáciou. Azda najpodstatnejšou odlišnosťou je, že mladí ľudia dnes začínajú s pohlavným stykom oveľa skôr, než s ním začínali minulé generácie.

Tento výskum realizoval na výskumnej vzorke 2 152 respondentov. Z jeho výsledkov vychádza, že muži majú svoj prvý pohlavný styk v priemere vo veku 16,80 roka. Ženy zas v priemere vo veku 17,40 roka.

V porovnaní s výskumom, ktorý uskutočnil R. Máthé a A. Ritomský v roku 2004 môžeme hovoriť o trende znižovania veku pri prvom pohlavnom styku. Spomínaní autori zistili v roku 2004 vekový priemer koitálneho debutu mužov na úrovni 18,2 roka a žien v priemere vo veku 18,4 roka,“ porovnáva Štefan Petrík.

Odborníka na sexualitu prekvapil aj výsledok, ktorý poukázal na to, že až 11,81 % žien sa nespolieha pri prvom sexuálnom styku na žiadnu ochranu. K nepotrebnosti ochrany sa vyjadrilo aj 6,73 % mužov.

Štefan Petrík tiež upozorňuje na to, že je nutné mať neustále na zreteli fakt, že antikoncepčné metódy neslúžia len k zabráneniu neplánovaného tehotenstva, ale aj k ochrane oboch partnerov pred sexuálne prenosnými chorobami.

Startitup PREMIUM logo
Tento článok je dostupný členom Startitup PREMIUM

(Zrušiť môžeš kedykoľvek)

Zdroj: researchgate.net

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie