Slovenské potraviny zaradili medzi najkvalitnejšie a najzdravšie na svete. Pesticídy nenašli vo väčšine vzoriek

  • Prítomnosť jedného alebo viacerých druhov rezíduí pesticídov našli v 39 % slovenských vzoriek
  • Sme na tom lepšie ako priemer EÚ, kde prítomnosť rezíduí pesticídov zaznamenali vo viac ako polovici
potraviny, slovensko
Unsplash/Nadine Primeau,Markus Spiske
  • Prítomnosť jedného alebo viacerých druhov rezíduí pesticídov našli v 39 % slovenských vzoriek
  • Sme na tom lepšie ako priemer EÚ, kde prítomnosť rezíduí pesticídov zaznamenali vo viac ako polovici

Slovenské potraviny patria medzi najkvalitnejšie a najzdravšie na svete. Vyplýva to zo správy o stave reziduálnej kontaminácie potravín pesticídmi, ktorú za rok 2020 spracovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum spolu s Výskumným ústavom potravinárskym.

V potravinách slovenského pôvodu neboli pri testovaní zistené žiadne rezíduá pesticídov v 59,6 % vzorkách a v 39,3 % vzoriek bola zistená prítomnosť jedného alebo viacerých druhov rezíduí pesticídov.

Rezíduá pesticídov našli v týchto vzorkách

V potravinách domáceho pôvodu boli nálezy rezíduí pesticídov zistené vo vzorkách jabĺk, rajčín, jahôd, broskýň, mrkvy, šalátu, špenátu, zemiakov, sliviek a papriky. Ako nevyhovujúca bola vyhodnotená jedna vzorka raže.

Vo vzorkách potravín pôvodom z krajín EÚ vo viac ako v polovici vzoriek potravín (52,7 %) bola zistená prítomnosť rezíduí pesticídov nad limit použitej analytickej metódy a 5 vzoriek (2,1 %) bolo vyhodnotených ako nevyhovujúcich.

Najvyšší počet odobratých a analyzovaných vzoriek zo štátov EÚ pochádzalo z Poľska (55), Španielska (45), Talianska (28), Českej republiky (20), Grécka (19) a Holandska (17).

Prítomnosť dvoch alebo viacerých druhov pesticídov v jednej vzorke v roku 2020 bola zaznamenaná u 197 vzoriek testovaných potravín z tretích krajín.

jedlo, zelenina
zdroj: Unsplash/ Louis Hansel

Najviac ich našli vo vzorkách goji, pôvodom z Číny

Multireziduálne nálezy s najvyšším počtom zistených rezíduí pesticídov, až 15 rôznych druhov, boli zistené u dvoch vzoriek goji (kustovnica čínska) pôvodom z Číny.

Vlani bolo analyzovaných celkovo 468 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, olejnín, pochutín, hovädzej pečene, hydinového tuku, detskej a dojčenskej výživy.

V 264 vzorkách potravín (56,4 %) bol zistený jeden alebo viac druhov rezíduí pesticídov, z uvedeného počtu bolo 16 vzoriek (3,4 %) nevyhovujúcich. Žiadne rezíduá pesticídov neboli zistené v 204 vzorkách, čo predstavuje 43,6 %.

Z hľadiska prítomnosti rezíduí pesticídov bolo na tom horšie ovocie, ako zelenina. Až v 158 vzorkách ovocia (83,2 % zo všetkých vzoriek ovocia) boli zistené rezíduá pesticídov, zatiaľ čo v zelenine boli zistené v 63 vzorkách (48,1 % z počtu všetkých vzoriek zeleniny).

Slovenská republika každoročne predkladá Európskemu úradu bezpečnosti potravín (EFSA) správu o stave reziduálnej kontaminácie potravín pesticídmi.

Cieľom je zabezpečiť dodržiavanie stanovených hodnôt týchto látok v a na potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu, aby sa minimalizovali riziká pre spotrebiteľov.

Zdroj: SITA

Najnovšie videá

Trendové videá