Slovenské univerzity a ich snaha vyučovať moderne, naráža na prekážky

  • Na Slovensku existuje veľa projektov pod názvom "Moderná výučba". Ale povedzme si na rovinu, čo slovo projekt vlastne znamená? Slovo projekt je dáky vymyslený plán, ktorý by sa mal postupne realizovať. S ľútosťou vám oznamujem, že toto slovo na Slovensku stratilo svoju definíciu.
Screen Shot 2016-02-13 at 19.41.46
  • Na Slovensku existuje veľa projektov pod názvom "Moderná výučba". Ale povedzme si na rovinu, čo slovo projekt vlastne znamená? Slovo projekt je dáky vymyslený plán, ktorý by sa mal postupne realizovať. S ľútosťou vám oznamujem, že toto slovo na Slovensku stratilo svoju definíciu.

Slovenskí študenti často nemajú radi svojich učiteľov. Môže to znieť smutne, ale dôvodom je, že učiteľ sa u nás často riadi iba podľa nezmyselných učebných osnôv, ktoré pri pohľade na dnešný moderný svet nedávajú úplne zmysel.. A samotné školstvo to našim súdružkám učiteľkám vôbec neuľahčuje, viď. protesty, ktoré mali za následok zatvorenie škôl. Potlesk, predvolebná kampaň opäť vyšla.

Interactive_whiteboard_at_CeBIT_2007

foto: en.wikipedia.org

 

Nepokladám sa za poriadneho študenta, keďže školu navštevujem v sobotu a aj to nie každú. Musím priznať, že školu platím a nie, že by sa to odrážalo na mojich známkach, ale ani na spôsobe výučby. Nedávno nám profka povedala, aby sme si na skúšku doniesli papier. Na jednej nemenovanej súkromnej univerzite, ktorú všetci poznajú, má každý študent svôj vlastný Apple počítač a nám nemôžu dať jediný papier, to je celkom kruté.

 

Na Slovensku už existuje zopár škôl, ktoré sa dopočuli o modernej výučbe a snažia ju aj presadzovať. 

Niektoré školy sú obohatené o interaktívne tabule. Má ju aj Univerzita Konštantína filozofa v Nitre. Interaktívna tabuľa je nasvietená datavideoprojektorom a môžeme k nej pripojiť notebook alebo počítač. To znie celkom fajn, keď si predstavíme, že ešte v starom Egypte si žiaci zapisovali svoje poznámky na malé tabuľky s kriedou a presne tieto isté tabule sa na školách používajú dodnes.

Technická univerzita vo Zvolene a jej Virtuálna jaskyňa. Virtuálna jaskyňa je zariadenie, ktoré vytvorí prostredie virtuálnej reality, kde si študenti môžu navrhnúť dizajn interiérov. Jedno zariadenie na jednej vysokej škole. A to máme na Slovensku ďalších 5 škôl, ktoré sú technicky zamerané. To sa rovná tisíckam ďalších študentov. Viem si predstaviť tie hodiny a hodiny školení profesorov na používanie jedného prístroja. A môžme zaučiť aj tých ostatných z celého Slovenska, keby náhodou.

 

Univerzita Komenského v Bratislave používa E-learning alebo tzv. online vzdelávanie. E-learning spočíva v online diskusii učiteľa so žiakom, ktorá je obohatená o vzdelávacie kurzy a elektronické materiály. Znie to fajn, keď si prestavím moju komunikáciu s profesorkou ohľadne diplomovej práce, kedy dostávam odpoveď raz za dva mesiace ohľadom diplomovej práce.. E-learning sa snažili zaviesť viaceré slovenské univerzity, problémom však bol nedostatok elektronického obsahu, neochota zo strany profesorov využívať tieto systémy, ale často aj neefektívne a doslova neatraktívne riešenie webstránok.

student-849828_1920

foto: pexels.com

 

Najmodernejším projektom na Slovensku je azda online Univerzita pre moderné Slovensko, kde sa pomocou prednášok dozviete viac o fungovaní politiky, ekonomiky doma i v zahraničí. Prednášky pozostávajú z videí, ktoré sú natočené samotným zakladateľom univerzity Ivanom Miklošom. Jeden ročník spočíva z troch trimestrov, ktoré sa končia testom. Po úspešnom dokončení 24 testov dostanete diplom ako osvedčenie, že poznáte princípy trhovej ekonomiky alebo moderné spôsoby hospodárenia štátu.

Aj keď sa hovorí, že snaha sa cení, pokým ostaneme len pri snahe, tak sa nikam nepohneme. Malými krokmi sa školstvo usiluje podporovať modernú výučbu na Slovensku. Nevýhodou je, že samotné školy na realizáciu projektov nemajú dostatok financií, preto, či budú podporované alebo zatratené záleží už len na našom školstve a jeho prístupe k vzdelávaniu. Peniaze všetko nevyriešia, k tomu, aby sa vzdelávanie v našej pomerne malej krajine mohlo posunúť na ďalšiu úroveň

rnholodeck-2

foto: news.rutgers.edu

zdroje : uniba.sk, upms.sk, zdroj titulnej fotografie: youtube.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech