Slovenský startup uspel so svojimi senzormi v smetiakoch, plošne ho nasádzajú v prvej svetovej metropole

  • Slováci z inovatívnej spoločnosti Sensoneo vytvorili unikátnu technológiu, ktorá efektívne rieši monitorovanie zaplnenia kontajnerov a dokáže optimalizovať aj následný odvoz odpadu
  • Ich systém už zaujal mestá a spoločnosti po celom svete
Sensoneo
Sensoneo
  • Slováci z inovatívnej spoločnosti Sensoneo vytvorili unikátnu technológiu, ktorá efektívne rieši monitorovanie zaplnenia kontajnerov a dokáže optimalizovať aj následný odvoz odpadu
  • Ich systém už zaujal mestá a spoločnosti po celom svete

Technologická spoločnosť Sensoneo, ktorou sa Slovensko chváli aj v zahraničí, len nedávno získala grant a príležitosť pre investíciu vo výške 3 milióny eur. Najnovšie predstavila aj prvého mestského partnera, s ktorým bude realizovať projekt plošného nasadenia ich unikátnej technológie.

Mesto Praha začne od jari 2021 pilotne riadiť zvoz odpadu vďaka systému od inovatívnej slovenskej firmy. Vďaka efektívnemu plánovaniu bude Praha schopná cielene znižovať environmentálnu záťaž súvisiacu so zvozom odpadu či efektívne využívať kapacitu dostupných vozidiel.

Už v 90. rokoch ako prví na Slovensku založili remeselný pivovar. Dnes ich pivá obdivuje celý svet

Sensoneo preukázateľne znižuje náklady na zvoz odpadu v priemere o 30 %, a zároveň znižuje aj množstvo emisií v mestách až do výšky 60 %.

Aktuálnym príkladom je aj prebiehajúca epidémia COVID-19, ktorá významným spôsobom mení tradičné vzorce tvorby odpadu. Štandardné zvozové trasy a frekvencie na ne nedokážu flexibilne reagovať.

Mestá po celom svete čelia výzvam spojeným so vzrastajúcou urbanizáciou, neustále sa zvyšujúcou produkciou odpadu a nedostatočnou flexibilitou, ktoré prebiehajúca koronakríza ešte znásobuje. Inovatívne technológie, ktoré budeme môcť v rámci pilotného projektu testovať, nadväzujú na stratégiu českej metropoly orientovanú na udržateľnosť a obehové hospodárstvo,“ dodáva k pilotnému projektu Petr Hlubuček, námestník pražského primátora pre oblasť životného prostredia.

zdroj: Civitta

Je tiež presvedčený, že aj vďaka tomuto projektu sa Praha stane aktívnym iniciátorom zelených technológií. S ohľadom na rozsah a využívané nástroje ide o prelomový modelový príklad celoeurópskeho významu. 

Hlavné mesto Praha tak získa jedinečnú príležitosť otestovať v teréne technológiu, ktorá má ambíciu čeliť súčasným výzvam, ktorými sú efektívnosť, transparentnosť, optimálne využívanie vozidiel, zníženie spotreby a schopnosť pružne reagovať na zmeny (nové ulice, štvrte, kontajnery a ďalšie).  

zdroj: Sensoneo
zdroj: Sensoneo

Digitalizácia je obrovskou témou aj v oblasti odpadového hospodárstva. Pražské služby sa dlhodobo venujú hľadaniu a implementovaniu nástrojov, ktoré môžu proces zvozu zlepšiť a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb. Tento projekt logicky nadväzuje na už zavedené systémy digitalizácie v oblasti denného plánovania, sledovania výkonu v reálnom čase a vyhodnocovania zvozov,” dodáva generálny riaditeľ Pražských služieb, a.s., Patrik Roman.

Podľa Patrika Romana je plánovanie zvozových trás pre viac ako 130-tisíc kontajnerov v Prahe veľmi komplexná a náročná úloha. Je toho názoru, že Sensoneo ju môže významne zjednodušiť.

Sme presvedčení, že mestu prinášame vďaka našim nástrojom veľkú pridanú hodnotu, ktorú dokáže využiť v každodennom fungovaní a veríme, že vyhodnotenie projektu preukáže, že mestá sú schopné zabezpečiť zvoz odpadu kvalitne a flexibilne, a to pri využití minimálneho počtu áut. Tento prístup bude mať pozitívny dopad ako na zníženie uhlíkovej stopy, tak aj na efektivitu využívania zdrojov,” popisuje Martin Basila, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Sensoneo.

Príprava projektu začala už koncom tohto roka a spustenie samotnej testovacej prevádzky dynamického zvozu odpadu je naplánované na marec 2021. Celý projekt vrátane vyhodnotenia pobeží do septembra 2022. 

Zdroj: Sensoneo

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech