Slovnaft spúšťa aplikáciu na zlepšenie informovanosti ľudí a komunít o činnostiach v rafinérii

 • Slovnaft spúšťa novú aplikáciu Sused Slovnaft, rozširuje tak nástroje pre komunikáciu s verejnosťou
 • Aplikácia obsahuje informácie o plánovaných činnostiach v rafinérii, podrobný kalendár aj výsledky meraní kvality a čistoty ovzdušia
 • Aplikácia je bezplatná a prístupná v App Store a Google play pre iOS aj Android
 • Aktivita je v súlade so štyrmi prioritami novej stratégie Skupiny MOL „Shape Tomorrow“ 2030+
Snímka obrazovky 2021-04-20 o 16.55.11
Slovnaft
 • Slovnaft spúšťa novú aplikáciu Sused Slovnaft, rozširuje tak nástroje pre komunikáciu s verejnosťou
 • Aplikácia obsahuje informácie o plánovaných činnostiach v rafinérii, podrobný kalendár aj výsledky meraní kvality a čistoty ovzdušia
 • Aplikácia je bezplatná a prístupná v App Store a Google play pre iOS aj Android
 • Aktivita je v súlade so štyrmi prioritami novej stratégie Skupiny MOL „Shape Tomorrow“ 2030+

Slovnaft prináša nový spôsob komunikácie s verejnosťou – pri príležitosti Dňa Zeme spúšťa aplikáciu Sused Slovnaft. Záujemcovia v nej nájdu informácie o plánovaných činnostiach v rafinérii a ich vplyve na prostredie v jej okolí. Spoločnosť pravidelne a otvorene komunikuje s odbornou aj laickou verejnosťou. Spustením aplikácie chce posunúť dôležité informácie priamo do mobilných telefónov obyvateľov, ktorí sa zaujímajú o svoje okolie. Táto aktivita nadväzuje na novú stratégiu Skupiny MOL a jej štyri priority v týchto oblastiach: klíma a životné prostredie, ľudia a komunity, zdravie a bezpečnosť, integrita a transparentnosť.

Slovnaft je neoddeliteľnou súčasťou Bratislavy a susedom niekoľkých mestských častí a obcí. Spoločnosť si uvedomuje, že vonkajšie vplyvy priemyselných subjektov verejnosť vníma citlivo, preto ponúka záujemcom priamu a otvorenú komunikáciu. Aplikácia Sused Slovnaft je dostupná bezplatne pre apple.co/3wu9Nml aj bit.ly/2R7lXBr a nevyžaduje prihlasovanie. Určená je pre obyvateľov mestských častí a okolitých obcí, ale aj pre širokú verejnosť so záujmom o životné prostredie a komunálny život.

 V aplikácii nájdu užívatelia komplexné informácie o vplyvoch činností rafinérie, ich popis aj príčiny. Aplikácia obsahuje tiež správu o plánovaných činnostiach, v ktorej Slovnaft informuje o aktivitách v rafinérii s vysvetlením, ktoré javy môžu tieto činnosti sprevádzať. Konkrétne vplyvy sú prehľadne vyznačené aj v kalendári.  Aplikácia tiež umožňuje nastavenie hlásenia o mimoriadnych udalostiach. Obsahuje aj aktuálne informácie o komunitno-grantovom programe Dobrý Sused, prostredníctvom ktorého Slovnaft podporuje projekty obyvateľov mestských častí susediacich s rafinériou.

Spoločnosť sa rozhodla aplikáciu ponúknuť verejnosti práve v Deň Zeme, ktorý je výzvou k zodpovednosti. Slovnaft tak pokračuje v prehlbovaní transparentnej a efektívnej komunikácii. Cieľom je ukázať, že činnosti v rafinérii sa uskutočňujú za najprísnejších bezpečnostných podmienok.

Slovnaft sprístupnil v júli 2019 ako prvý priemyselný podnik na Slovensku dáta zo svojich monitorovacích staníc čistoty ovzdušia širokej verejnosti. Informácie o nameraných hodnotách sú dostupné na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu v časti spravodajstvo kvality ovzdušia. Spoločnosť organizuje stretnutia s predstaviteľmi mestských častí a okolitých obcí, ako aj s odbornou verejnosťou a pravidelne im zasiela oznam o činnostiach rafinérii a jej vplyvoch.

Skupina MOL, do ktorej patrí aj Slovnaft, predstavila tento rok vo februári aktualizovanú stratégiu „Shape Tomorrow“ 2030+, ktorá je založená na štyroch prioritách:

 • klíma a životné prostredie
 • ľudia a komunity
 • zdravie a bezpečnosť
 • integrita a transparentnosť

Svoje ciele definovala Skupina MOL vo svojej aktualizovanej stratégii aj prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktorú pomôžu pri prechode na nízkouhlíkový obehový ekonomický model:

 • Skupina MOL zrýchli svoju transformáciu, aby sa do roku 2050 stala čistým nulovým producentom emisií CO2, v súlade s ekologickou dohodou EÚ (Green Deal)
 • MOL zníži do roku 2030 emisie typu Scope 1 a 2 o 30 %
 • Do roku 2030 investuje každý druhý dolár do udržateľných projektov, kým 100 % kapitálových výdavkov do roku 2050 bude ekologických

Definované ciele sa stávajú aj cieľmi spoločnosti Slovnaft, ktorá sa bude podieľať na ich dosiahnutí.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech