Stam­play: prog­ra­mo­va­nie ľah­ké ako skla­da­nie Lega

Rišo Néveri / 7. októbra 2014 / Tools a produktivita

Ak ste nie­ke­dy prog­ra­mo­va­li, zrej­me ste sa stret­li s výraz­mi front/back-end prog­ra­mo­va­nie. Ak nie pred­stav­te si to tak­to: front-end je karo­sé­ria a back-end je motor auta. A motor je prav­da kom­pli­ko­va­nej­ší, rov­na­ko ako back-end… Ten­to prob­lém sa tím za Stam­play roz­ho­dol vyrie­šiť.

Stamplay ponúka ako riešenie intuitívne grafické rozhranie, v ktorom si používateľ poskladá funkcie webu pomocou jednoduchých modulov. Každý modul obsahuje určitú funkcionalitu ako prihlasovanie cez facebook alebo vytvorenie formulára. Jednotlivé moduly používateľ navzájom spája, čím vytvára nové, kombinované funkcionality - recepty, podobne ako pri populárnej appke IFTTT.

Služba je vo svojich začiatkoch a mnohí skúsení programátori zatiaľ úplne spokojní asi nebudú... Už teraz však existuje množstvo modulov fukcií známych API rozhraní. Moduly a ich kód sa dá čiastočne upravovať a v budúcnosti sa plánuje aj trh modulov, kde by developeri mohli svoje moduly a recepty predávať a zdielať.

Startup má do budúcna veľké plány a chce Stamplay zdokonaliť pre komplexný vývoj a nie iba experimentovanie. Ak sa im to podarí, programovanie by mohlo byť viac rozšírené a jednoduchšie. Jedná sa o super nápad, ktorý sa oplatí sledovať a pravda vyskúšať!

Zdroje: stamplay.com, techcrunch.com

Pridať komentár (0)