Stará Bratislava ožíva vďaka tomuto projektu. Dobrovoľníci zdigitalizovali vyše 100-tisíc fotografií a dokumentov!

  • Pamäť mesta Bratislavy je projekt, ktorý chce uchovať a sprístupniť históriu hlavného mesta.
  • Pamäť mesta Bratislavy je projekt, ktorý chce uchovať a sprístupniť históriu hlavného mesta.

Cieľom projektu Pamäť mesta Bratislavy je na svojom portáli pammap.sk zhromaždiť dejiny mesta v digitálnej podobe a bezplatne ich sprístupniť laickej aj odbornej verejnosti.

„Tento cieľ chceme dosiahnuť vytvorením komplexného pamäťového portálu združujúceho odborné texty s digitalizátmi rôznorodých historických prameňov k dejinám Bratislavy počnúc najstaršími hmotnými nálezmi cez staré písomnosti, novšie obrazové materiály typu pohľadníc a fotografií až po najnovšie audio- a video-spomienky pamätníkov na nedávne desaťročia,“ tvrdia tvorcovia na stránke portálu.

foto: pammap.sk

Autorom projektu je doc. Juraj Šedivý z Katedry archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty UK. Nápad na vytvorenie portálu dostal počas prípravy 5-zväzkových dejín Bratislavy.

Nahromadili pri nej veľké množstvo materiálu, ktoré sa do knihy nezmestilo. Najprv ich chceli zhromaždiť na niekoľkých DVD. No nakoniec zvíťazila myšlienka portálu, do ktorého môžu na rozdiel od DVD historické dokumenty stále pridávať.

foto: pammap.sk

Portál triedi pamäťové jednotky aj podľa lokácie. Na Google mape si teda môžeš nájsť, ako v minulosti vyzerali miesta, ktoré dnes každodenne navštevuješ.

​ „Unikátnosť portálu spočíva v dvoch elementoch. Prvým je jeho komplexnosť. Na rozdiel od tzv. rezortných portálov je totiž PamMap univerzálnym portálom pre akékoľvek formy digitalizovaného historického kultúrneho dedičstva – od pästného klinu cez obrazové pramene až po audiospomienky a videá. Druhou podstatnou inováciou je spojenie troch foriem výstupov do jedného – portál zjednocuje databázu, encyklopédiu a historický atlas mesta,“ uviedol pre Hospodárske Noviny doc. Šedivý.

foto: pammap.sk

Dobrovoľníci a spolupracovníci zdigitalizovali viac ako 100-tisíc pamäťových jednotiek. Portál je momentálne v testovacej prevádzke a postupne sa naň tieto jednotky budú pridávať. No na to potrebujú zdroje. Ak máš teda záujem tomuto zaujímavému projektu pomôcť dobrovoľnícky alebo finančne, neváhaj ich kontaktovať.

„PamMap je nielen jedinečným príkladom prepojenia našej univerzity a našich vedcov s dejinami Bratislavy, ale je aj unikátnou virtuálnou bránou k histórii mesta v rámci celej Európy. Verím, že sa stane živým miestom stretnutí záujemcov o historickú mapu Bratislavy z radov odbornej i laickej verejnosti, ktoré budeme môcť obohacovať o prípadné ďalšie vzácne poznatky, diela a informácie. Ráčte vstúpiť,“ povedal pre Hospodárske Noviny doc. Šedivý.

foto: pammap.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech