Startitup a Launcher sa stali oficiálnymi partnermi!

  • Startupové a inovačné štúdio LAUNCHER sa stalo partnerom skvelého slovenského projektu Startitup. Spojenie dvoch silných projektov sa zvažovalo už dlhšie, až sa napokon stalo skutočnosťou. Odteraz sa spolupráca nielen prehĺbi, ale dosiahne väčšie rozmery a možnosti, ktoré uľahčia situáciu a samotný rozbeh viacerým nádejným mladým podnikateľom.
image_1437238540.png
  • Startupové a inovačné štúdio LAUNCHER sa stalo partnerom skvelého slovenského projektu Startitup. Spojenie dvoch silných projektov sa zvažovalo už dlhšie, až sa napokon stalo skutočnosťou. Odteraz sa spolupráca nielen prehĺbi, ale dosiahne väčšie rozmery a možnosti, ktoré uľahčia situáciu a samotný rozbeh viacerým nádejným mladým podnikateľom.

 

Luky, povedz nám, čo ťa prvý krát priviedlo do Launchera?

Do Launcheru som sa dostal viac menej náhodne. Po založení Startitup sme samozrejme rozmýšľali, čo s ním ďalej a hľadali vhodných partnerov. Raz som dostal od jedného kamaráta kontakt na Miša Nešpora, s ktorým som sa stretol práve v Launcheri. Mišo je naskilovaný investičný manažér v Launcheri a cez neho som spoznal aj Viktora. Po debatách s Viktorom preskočila medzi nami iskra (samozrejme len tá startupová :). Ukázalo sa, že máme celkom podobné ciele a vízie a vieme si navzájom pomôcť. Takto vzniklo celkom prirodzené spojenie, ktoré funguje zatiaľ perfektne.

Celkovo ľudia a aj atmosféra, ktorá je v Launcheri, nás presvedčili o tom, že Launcher bude pre nás vhodným partnerom na našej ceste startupovým svetom.

 

 

Viktor, čo bolo štartérom tohto netradičného prepojenia projektov Launcher a Startitup?

Tak ako Luky povedal, prvotným impulzom bola diskusia o možnej spolupráci medzi Michalom a Lukym. Riešili sa vtedy viaceré možnosti spolupráce od mediálnej a marketingovej podpory, vzájomnej podpory projektov, až po budúce plány rozvoja a expanzie. Vtedy sme objavili viacero výhodných spoločných synergií a dohodli sa, že by stálo za to prehĺbiť našu spoluprácu.

 

Bolo to pre Launcher ľahké rozhodovanie, skôr samozrejmé, alebo to bol náročnejší manažérsky rozhodovací proces?

Rozhodnutie to nebolo až také ťažké, v princípe nás presvedčili 3 veci:

  1. Vzájomné synergie, ktoré sme medzi našimi projektami našli.
  2. Parametre, publikum a čísla Startitup ako online média ako aj spôsob práce, ktorú tím pre komunitu a svojich čitateľov robí.
  3. A samozrejme Luky, ktorý podľa nás správnym spôsobom vybudoval prvotný portál a médium Startitup, a ktorý nás presvedčil o tom, že je v jeho schopnostiach posunúť tento projekt omnoho ďalej.

 

 

Akú najväčšiu pridanú hodnotu tejto konkrétnej spolupráce vnímaš ty, ako CEO startupového a inovačného štúdia?

Najväčšiu pridanú hodnotu vidím vo vzájomných synergiách. Naše plány s Launcherom sú jednak na úrovni statup a inovačného štúdia, kedy chceme naše aktivity ďalej rozširovať o ďalšie projekty, spoluprácu s inovačnými a ďalšími etablovanými firmami, expandovať do zahraničia, podporovať univerzitné projekty a ostatné inovačné aktivity. Na ďalšej úrovni pomáhame našim projektom vyrásť a akcelerovať tak, aby z nich vznikali životaschopné a samostatné firmy, s inovačným potenciálom, medzinárodnou pôsobnosťou a otvorené pre ďalšie partnerstvá a investície. V neposlednom rade sme chceli pozdvihnúť  aj slovenský startupový a inovačný ekosystém podporou skvelého online média.

Naša spolupráca so Startitup je v oblastiach podpory zahraničnej expanzie, získavanie partnerstiev a posun ku komerčnému business modelu.

 

A na záver, trošku iná otázka. Čo by si odkázal všetkým potencionálnym startupistom a novým projektom?

Každý začínajúci startupista alebo proste len ten, kto uvažuje alebo rozbieha svoje podnikanie potrebuje presvedčenie, obetavosť, vytrvalosť, ideálne aj skúsenosti a štastie… a samozrejme informácie zo Startitup!

 

Viktorovi a Lukášovi ďakujeme za ich krátky rozhovor a držíme novej spolupráci na slovenskej startup scéne palce, aby sa zrodilo čo najviac užitočných a perspektívnych projektov!

 

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie