Strata chuti a čuchu pri COVID-19 sú dobrým znamením. Máš dobrú imunitu

  • Jedny z hlavných príznakov postihujú až 85 % pacientov
  • Vo výraznejšej miere ženy ako mužov
strata chuti
Unsplash.com/Nathan Hanna, TASR/AP Photo/Michel Euler
  • Jedny z hlavných príznakov postihujú až 85 % pacientov
  • Vo výraznejšej miere ženy ako mužov

Keď sa koronavírus rozšíril a WHO ho vyhlásila za pandemické ochorenie, skúmali a v rozsiahlych štúdiách publikovali lekári, virológovia a vedci početné príznaky ochorenia. Jednými z prvých bola úplná strata čuchu a chuti. Ako dnes uviedol český Deník N, tí, ktorí takéto symptómy preukazujú, majú šťastie. Vírus sa v ich prípade drží v čuchovom nerve a nezostupuje nižšie do dýchacieho aparátu. 

Máš dobrú imunitu

Podľa štúdie francúzskych lekárov sa príznaky krátkodobej straty dvoch hlavných zmyslov dejú u 85 % pacientov. Zaradení do výskumu boli nakazení z 12 európskych nemocníc a prihliadalo sa na vek, pohlavie, etnicitu a predošlé otolaryngologické symptómy. Pacienti okrem iného podstúpili základné testy na zistenie vône a chuti a následne vyplnili dotazníky o čuchových poruchách. 

Zaujímavé je, že ďalšie typické príznaky nového koronavírusu vôbec mať nemusíš. Žiadny kašeľ,teplota, bolesť svalov a kĺbov ani sťažené dýchanie. Len necítiš vône, pachy ani chute. 

Strata chuti a čuchu môže byť príznakmi Covid-19, nielen známy kašeľ a horúčka, tvrdia lekári

Nádcha alebo prechladnutie je spôsobené oslabenou imunitou. Telo je náchylnejšie na vírusy, baktérie a iné ochorenia. Človek cíti nechutenstvo, má upchaté horné dýchacie cesty, nedokáže rozprávať, ani dýchať. Toto však nepociťuje ten, kto prekonáva koronavírus. Jediné, čo majú spoločné je to, že dochádza k strate chuti a čuchu. Dýchaš však úplne voľne. 

Lekár z pražskej Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku sa pre Deník N vyjadril, že na takýto príznak netreba do nosa aplikovať klasické kvapky či nosné spreje, ktoré pomáhajú dýchanie spriechodniť a uvoľniť horné dýchacie cesty. 

Výsledky štúdie, vykonanej na 417 pacientoch s miernym až stredne ťažkým prejavom ochorenia COVID-19 ukázali, že 85,6 – 88 % z nich hlásilo chuťové aj čuchové dysfunkcie. Medzi týmito dvoma poruchami bola priama súvislosť. 

Ženy boli ovplyvnené stratou chuti a čuchu výraznejšie než muži.

Zdroje: denikn.cz, ncbi.nlm.nih.gov

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech