Swift je naj­rých­lej­šie ras­tú­cim jazy­kom!

Marek Schwarz / 19. januára 2015 / Tools a produktivita

Bude tomu bez­má­la osem mesia­cov, čo App­le vydal svoj prog­ra­mo­va­cí jazyk Swift. Pred­sta­ve­nie uro­bil 2. júna minu­lé­ho roka na WWDC 2014 spo­loč­ne s nový­mi ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi iOS 8 a OS X Yose­mi­te. Jed­na­lo sa o abso­lút­ne neča­ka­ný krok zo stra­ny App­le, pre­to­že vlast­ný prog­ra­mo­va­cí jazyk spo­loč­nos­ti nikto neča­kal.

 

Vývoj Swiftu začal približne v polovici roku 2010, teda v čase, keď bol absolútnou novinkou iPhone 4. Dnes však vďaka spoločnosti Redmonk zisťujeme, že Swift sa stáva veľmi populárnym programovacím jazykom.

Redmonk totiž vyhlásil, že Apple Swift počas dvoch štvrťrokov preskočil 46 miest v oblasti programovacích jazykov a dostal sa do prvej štvrtiny medzi najoblúbenejšie jazyky, čo je podľa vyjadrenia Redmonk bezprecedentné v porovnaní s inými jazykmi.

Za výrazný skok bol totiž doteraz považovaný posun približne o 5 až 10 miest v rebríčku. Swift sa teraz nachádza na 22. mieste a pred ním sú napríklad jazyky ako JavaScript, Python, Java, PHP, C #, C ++ a v neposlednom rade samozrejme tiež Objective C, z ktorého Swift vychádza a je tak v podstate jeho nástupcom.

zdroj: zive.cz

Pridať komentár (0)