Takto vyzerá luxusný byt v projekte Sky Park, tím architektov odhalil vizualizácie

  • Ak si vo fáze, kedy zariaďuješ svoj nový domov, určite sa ti zíde poriadna inšpirácia
  • Čo môže byť lepšie než pohľad na profesionálnu prácu dizajnérov v jednom z najočakávanejších projektov nášho hlavného mesta?
  • Štúdio Dobrý interiér si posvietilo na štvorizbový byt v rezidenčnom projekte Sky Park by Zaha Hadid
  • Takto to dopadlo
  • Ak si vo fáze, kedy zariaďuješ svoj nový domov, určite sa ti zíde poriadna inšpirácia
  • Čo môže byť lepšie než pohľad na profesionálnu prácu dizajnérov v jednom z najočakávanejších projektov nášho hlavného mesta?
  • Štúdio Dobrý interiér si posvietilo na štvorizbový byt v rezidenčnom projekte Sky Park by Zaha Hadid
  • Takto to dopadlo

Pro­jekt SKY PARK by Zara Ha­did de­ve­lo­pera Penta Real Estate je roz­hodne jed­nou z na­jo­ča­ká­va­nej­ších no­vi­niek pa­no­rámy Bra­ti­slavy. Jedna z veží už do­siahla svoj vr­chol a pred­sta­vila svoj plán naj­vyš­ších po­schodí ne­chať ich pre­me­niť na nie­koľko pré­mi­ových pent­hou­sov.

Krá­ľov­ská roz­loha 260 met­rov štvor­co­vých toho naj­väč­šieho z nich, vý­hľad na mesto na dlani a sa­moz­rejme ten naj­vyšší štan­dard bý­va­nia. Podľa in­for­má­cií TRENDu sa tu na­chá­dza aj v sú­čas­nosti najd­rahší byt na Slo­ven­sku. Za lu­xus naj­vyš­šieho po­scho­dia si de­ve­lo­per pýta 1,7 mi­li­óna eur bez za­ria­de­nia.

Jeden zo štvorizbákov rezidenčných budov si do parády zobral tím architektov zo štúdia Dobrý interiér, ktorý pod značkou pôsobí už od roku 2013 a má na svojom konte niekoľko zaujímavých prác napríklad v projekte Slnečnice, či rezidencii Pri Mýte.

Pre Startitup architekt Michal Fekete prácu na byte v Sky Parku popísal: „Priestor bytu v projekte Sky Park je sám o sebe vzdušný a priestranný, preto sme sa snažili v návrhu dennej zóny dotvoriť tieto charakteristické črty decentne zakomponovaným mobiliárom vo svetlých farbách a pre zjemnenie sme doplnili celoplošné koberce a záclony až po zem.

„Sklenené svietidlá dodávajú interiéru nádych luxusu a hotelový dojem vyvolá svetlá tapeta či diferentná farba stien, na pozadí ktorej vyniknú biele interiérové dvere. K návrhu ostatných miestností sme pristupovali špecificky podľa potrieb a preferencií užívateľov jednotlivých izieb, nakoľko je tento byt viacgeneračný. Vo výslednom efekte spálne hrajú odtieňmi rôznych pastelových farieb. Teplé tóny, výraznejšie akcenty a biela v kombinácii s drevom vytvárajú vhodný základ pre útulné a príjemné bývanie,“ vysvetľuje.

Väčšina bytov v Sky Parku už má svojho majiteľa, a to aj napriek tomu, že cenovou reláciou nepatria medzi tie najlacnejšie. Posledné dva 3-izbové byty v veži číslo 1 stoja pri výmere približne 80 – 82 m2 315 a 345-tisíc eur.

Prví obyvatelia by sa do Sky Parku mohli nasťahovať už budúci rok a spoločnosť im bude robiť nie len moderný priestor o rozlohe 2100 m2 vytvorený pre obchodné centrum, ale aj kúsok histórie v podobe Jurkovičovej teplárne.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech