Dá sa preraziť v úspešnej IT firme aj bez dlhoročnej praxe? Na Slovensku je to reálne

  • Už o 2 roky bude v krajinách EÚ chýbať pol milióna IT špecialistov
  • To aj napriek tomu, že táto oblasť je jednou z najlepšie ohodnotených na trhu práce
  • Podľa Štatistického úradu SR bola vlani priemerná mesačná mzda v odbore informačné a komunikačné technológie (IKT) na úrovni 1714 eur
veracomp
archív Veracomp
  • Už o 2 roky bude v krajinách EÚ chýbať pol milióna IT špecialistov
  • To aj napriek tomu, že táto oblasť je jednou z najlepšie ohodnotených na trhu práce
  • Podľa Štatistického úradu SR bola vlani priemerná mesačná mzda v odbore informačné a komunikačné technológie (IKT) na úrovni 1714 eur

Celkovo v tomto sektore na Slovensku pracovalo takmer 57-tisíc IT špecialistov. „Ešte v roku 2010 ich bolo necelých 40-tisíc. Počet ľudí v IKT sektore sa síce zvyšuje, ale požiadavky trhu sú čoraz väčšie, nakoľko sa mnohé oblasti nášho života viac digitalizujú, preto aj Slovensko pociťuje nedostatok IT špecialistov,“ povedala analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.

Dá sa presadiť aj bez 20-ročnej praxe? 

Voľných pozícií je síce dostatok, no zväčša sú určené len pre seniorných uchádzačov, ktorí majú už niečo v IT sfére odžité. Juniori sú potom odkázaní len na neplatené stáže. Nás zaujímalo, či má šancu dostať sa do zabehnutej IT firmy aj uchádzač, ktorý síce nemá 20 rokov praxe, no má záujem učiť sa nové veci.

zdroj: pixabay.com

Zaujímal nás aj názor „druhej strany”, čiže postoj firmy ako zamestnávateľa. Rozhodli sme sa osloviť slovenského distribútora IT produktov s medzinárodným zázemím. Je ním Veracomp Slovakia, ktorý je známy tým, že zamestnanci tu dostanú naozaj veľa slobody za predpokladu, že sa k svojej práci postavia zodpovedne. V minulosti sme ti o ich špeciálnej počítačovej hre pre zamestnancov priniesli aj samostatný článok.

Teraz sme sa pýtali, ako vidí juniorných uchádzačov samotná spoločnosť, ktorá za rok 2018 dosiahla tržby 6,251 miliónov eur.

„Ak by bol človek junior, ktorý má v záľube technickú stránku technológií, naša firma by si ho určite vedela vybudovať. V tomto prípade ide najmä o sebazaprenie daného človeka, ako na sebe dokáže makať, pretože väčšina technických záležitostí je veľmi náročná. My určite ľuďom dávame možnosť na sebe pracovať a posúvať sa. V našej spoločnosti poskytujeme certifikačné školenia, chodí sa aj do zahraničia či na týždenné konferencie do USA, ale aj do viacerých krajín EÚ, vrátane Švajčiarska či Francúzska.” hovorí tím spoločnosti.

zdroj: Veracomp

Jedným z problémov je aj fakt, že o prácu v IT sektore síce záujem je, no mnoho ľudí sa bojí o ponúkané pozície uchádzať, kvôli ich nedostatočnej kvalifikácii. Čo vlastne môže urobiť človek, ktorý je z celkom iného odboru, no rád by prerazil vo svete IT? Je vôbec reálne, „len” vďaka tvrdej práci celkom zmeniť profesiu?

„Máme kolegu, ktorý dokonca vyštudoval odbor kuchár/čašník, no teraz je z neho Solution Architect, nakoľko má za sebou rôzne certifikácie a už vedie odborné certifikačné školenia. V IT oblasti pritom rástol postupne. V tom čase nebol internet, preto chodil do knižnice a študoval si o Linuxe. Vďaka zapáleniu sa dokázal dostať tam, kde je teraz,” vysvetľujú odborníci z Veracompu.

zdroj: Veracomp

Podobne to bolo aj s Ondrejom, ktorý pri nástupe do jeho IT práce nepoznal základné IT pojmy, no vďaka záujmu učiť sa nové veci je dnes Senior System Engineer vo Veracomp.

zdroj: Veracomp

Všetko to začalo, keď Ondrej ukončil strednú školu a rodičia ho „donútili“ nájsť si prácu. „Rozposlal som zopár životopisov a zobrali ma pracovať ako NOC špecialistu. Bolo to zaujímavé, pretože som netušil čo tá pozícia zahŕňa. Gól nastal, keď som sa kolegu opýtal aký je rozdiel medzi switchom a rútrom. Vtedy pochopili, že môj záujem pracovať tam bola len záplata,“ hovorí Ondrej. 

Zachránil ho kolega a bol preradený na iné oddelenie. Po roku sa so svojou prácou zžil a začal makať. Po určitom období sa so skúsenosťami vrátil na NOC špecialistu. „Naučilo ma to, že nič v živote nedostanem zadarmo. Ak chceš niečo dosiahnuť, musíš sa zaprieť a pracovať na sebe,“ uvádza.

Neskôr sa Ondrej dostal aj do českej pobočky Veracomp. Počas toho, ako sem chodil na školenia, si začal všímať ich kultúru. „Boli vždy priateľskí a prevládala tam pohoda. Už vtedy mi vŕtalo hlavou, aké by to bolo, ak by som tam pracoval,“ hovorí Ondrej.

Začiatky bývajú ťažké, ale výsledky stoja za to

„Bola to pre mňa výzva, ale ja som sa jej nezľakol. Naučilo ma to doťahovať veci do konca. Zdokonalil som sa v prezentovaní a postúpil som aj v komunikácii na stretnutiach. Najviac ma tu však baví sloboda v rozhodovaní. Nemusím sa nikomu spovedať. Hovoria za mňa výsledky,“ tvrdí. 

Aj podľa odborníkov z Veracomp Slovakia, pracovať v IT môže aj človek, ktorý doposiaľ v tejto oblasti nebol absolútnym profíkom. Jedným dychom však dodávajú, že bez neustáleho samovzdelávania a nasávania nových informácií to nepôjde, nakoľko ide o vskutku náročnú profesiu. Avšak dôkazom, že rekvalifikácia je dnes reálna a čoraz žiadanejšia, sú aj niektorí zo zamestnancov Veracomp.

V prípade, že sa rozhodneš dať na cestu informačných technológií, je taktiež veľmi dobré hľadať si takú firmu, ktorá celé bremeno nadobúdania nových poznatkov, nenechá len na tvojich ramenách.

zdroj: archív:Veracomp

Veracomp napríklad ponúka pre svojich zamestnancov prepracovaný systém vzdelávania. Počnúc firemnou knižnicou, možnosťou absolvovať hodnotné certifikáty v zahraničí až po špeciálnu počítačovú hru. Ak tu pracuješ, do­sta­neš prístup do hry, kde si vy­tvo­ríš vlast­ného ava­tara ako na­prí­klad v hre SIMS. Ná­sledne si k nemu za­pí­šeš schop­nosti, v kto­rých by si sa chcel zlep­šo­vať.

zdroj: archív:Veracomp

Ak vieš, že by si rád za­pra­co­val na­prí­klad na svo­jej špa­niel­čine, jed­no­du­cho si na in­ter­nete náj­deš kurz špa­niel­skeho ja­zyka a v jed­nej zo sek­cií hry si ho za­pí­šeš. Tvoj ma­na­žér, ktorý je tak­tiež do hry za­po­jený, ti kurz schváli a firma ti ho v pl­nej sume pre­platí. Stačí si ob­há­jiť, prečo sa chceš kurzu či kon­fe­ren­cie zú­čast­niť, ako tým ďa­lej po­su­nieš firmu, ale pre­dov­šet­kým sa­mého seba.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech