Uber ťa odve­zie k voľ­bám zadarmo!

Martin Bohunický / 2. marca 2016 / Zo Slovenska

Uberu záleží na našej budúc­nosti. Preto ťa k voleb­nej urne odve­zie zadarmo.

freshnews

Uber je posta­vený na myš­lienke slo­bod­nej voľby, a preto využíva mož­nosť na jej pod­poru na Slo­ven­sku,” píše Uber na svo­jom blogu. Preto sa s promo kódom “Budem­Vo­lit” odve­zieš 5.marca 2016 k voleb­nej urne zadarmo. Či Uber nabrie­fo­val šofé­rov aby nám odpo­rú­čali, koho máme zvo­liť, to sa dozvieme asi až pri samot­nej jazde :)).

Oča­ká­vame obrov­ský záu­jem, takže sa môže stať, že budete musieť skú­siť nie­koľ­ko­krát, než sa vám podarí objed­nať voľné auto vo vašom okolí,” odka­zuje Uber.

Dúfam, že si dote­raz nevá­hal a bol pri­pra­vený ísť na voľby aj bez tejto vychy­távky. No ak by predsa, teraz už sa naozaj nemáš na čo vyho­vo­riť.

zdroj: uber, titulná foto: uber

Pridať komentár (0)