Už ťa nebaví čítať zbytočné články? Je tu Conan!

  • Conan je nový projekt zo slovenskej dielne, ktorý sľubuje zvýšenie efektívnosti čítania na internete. Conan sa používateľovi objaví ako tenká lišta na dolnej strane každého článku, ktorý otvorí a poskytne mu základné informácie ohľadom článku a vlastnej čitateľskej štatistiky.
image_1428338967.png
  • Conan je nový projekt zo slovenskej dielne, ktorý sľubuje zvýšenie efektívnosti čítania na internete. Conan sa používateľovi objaví ako tenká lišta na dolnej strane každého článku, ktorý otvorí a poskytne mu základné informácie ohľadom článku a vlastnej čitateľskej štatistiky.

 

V dnešnej dobe existuje nekonečne veľa zdrojov, z ktorých môžete čerpať informácie. Ako však zistiť či článok, na ktorý práve klikáte je hodnotný a ako zistíte či v danom momente máte dostatok času na prečítanie článku? Spoliehať sa na odporúčania priateľov, na ich zdieľanie na sociálnych sieťach, sa vždy nedá, keďže podľa prieskumov väčšina ľudí zdieľa článok ešte skôr ako si ho vôbec prečíta. Týmto pádom sa tak môže stať, že denne strávite otváraním a čítaním zbytočných článkov niekoľko desiatok minút. Z týchto problémov vychádza Conan a odstraňuje ich.

 

 

 

Conan ponúka informácie priamo o článku, ale aj o používateľovej čitateľskej štatistike. To všetko v jednoduchej a prehľadnej forme v lište umiestnenej na dolnej časti obrazovky. Informácie sú usporiadané v jednom rade a navyše v príjemnej farebnej kombinácii. Conan sa nezobrazí pri článkoch, ktoré sú kratšie ako je výška obrazovky a čitateľovi po otvorení článku poskytne informácie o tom koľko ľudí článok prečítalo a ako sa im páčil.

 

Kvalita článku alebo popularita sa určuje na základe toho, ako sa čitatelia pohybovali v danom článku, či sa vracali k niektorým pasážam alebo či na niektorej časti strávili viac času. V prípade, že je článok dostupný ešte len krátko alebo ho zatiaľ prečítalo len málo ľudí, je označený ako nový.

Ako tretie v rade je uvedené ako ďaleko sa v čítaní ľudia dostali, čo je tiež užitočná informácia a hovorí veľa o zaujímavosti článku. 

O tom, koľko času približne strávite čítaním článku sa v lište Conan dozviete tiež. Conan zobrazí počet slov článku, ale aj to, aký je predpokladaný čas potrebný na prečítanie článku, na základe čoho sa môžete rozhodnúť či článok prečítate hneď alebo sa k nemu radšej vrátite neskôr.

 

 

Zaujímavou funkciou je aj zobrazenie toho, aký dlhý čas strávili používatelia čítaním článku v skutočnosti, čo má tiež výpovednú hodnotu o danom článku. Čím viac sa skutočná doba čítania približuje k predpokladanej dobe, môžeme článok považovať za zaujímavý. Na druhej strane, za nezaujímavý článok môžeme považovať ten, pri ktorom čitatelia strávili podstatne menej času ako bol predpokladaný čas.

 

Nad týmito všetkými funkciami sa zobrazuje žltý pásik, ktorý oznamuje, kde sa čitateľ v danom článku aktuálne nachádza, napríklad či na začiatku alebo je už pri konci. Po kliknutí na Dashboard sa zobrazí vlastná čitateľská štatistika každého používateľa. Štatistika zobrazuje denné a týždenné dáta o počte prečítaných článkov, o dĺžke času strávenom čítaním a v neposlednom rade o účinnosti čítania.

 

 

Ak patríte k ľuďom, ktorí neradi odhaľujú svoje súkromie na internete, určite oceníte „magic button“, ktorý je umiestnené v strede Conan lišty. Klikom na Go offline sa vypne posielanie dát do crowdsoursingovej platformy a to bez akýchkoľvek následných obmedzení.

 

Conan získate veľmi jednoducho. Prvá možnosť, navštívite stránku getconan.com, scrollnete sa nižšie a kliknete na „Get Chrome Extension Now“. Alebo si otvoríte Chrome Extention Store a vyhľadáte Conan. Ten sa tak môže stať veľmi obľúbeným nástrojom pre čitateľov, ale keďže informácie v Conan-e, okrem vlastnej štatistiky, sú založené na crowdsoursingu, potrebuje získať čo najviac používateľov. S počtom používateľov bude rásť aj kvalita Conan-u a informácií, ktoré poskytuje.

 

 

Zdroj: getconan.com

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech