V reklamných letákoch Tesca či Kauflandu musí byť viac ako 50% slovenských výrobkov

  • Postavenie slovenských dodávateľov sa má zlepšiť vďaka novému zákonu
Pixabay
  • Postavenie slovenských dodávateľov sa má zlepšiť vďaka novému zákonu

Parlament v utorok schválil zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Podľa potravinárov má potenciál zlepšiť postavenie slovenských dodávateľov v obchodných reťazcoch.

Ako sa vyjadrila Potravinárska komora Slovenska (PKS), potravinári oceňujú najmä skrátenie splatnosti faktúr či možnosť podania anonymného podnetu na porušenie zákona.

„Za najdôležitejšie zmeny, ktoré nový zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami prináša, považuje PKS skrátenie splatnosti faktúr na maximálne 30 dní odo dňa dodania potraviny, platnosť akciovej ceny len na tovar predaný v predajnej akcii a možnosť anonymného podania podnetu na porušenie zákona,“ uviedol pre TASR prezident PKS Daniel Poturnay.

Nový zákon zavádza okrem iného aj tzv. generálnu klauzulu neprimeranej podmienky, doplnenie zoznamu neprimeraných podmienok, sprísnenie kontrolného mechanizmu či možnosť anonymného podania podnetu na porušenie zákona.

Jedným z bodov je aj to, že zastúpenie potravín vyrobených na Slovensku, alebo tovarov spadajúcich pod vyhlášku rezortu pôdohospodárstva o podmienkach používania dobrovoľného označovania poľnohospodárskych produktov v tlačených letákoch, reklamných časopisoch a elektronickej komunikácii, by nemalo klesnúť pod 50 percent.

„Neustále sa zvyšujúce negatívne saldo zahraničného obchodu s potravinami, ktoré je generované zvýšeným dovozom potravín zo zahraničia, je alarmujúce, a preto je potrebné prijať razantné kroky k podpore domáceho spracovateľského priemyslu,“ uviedol Poturnay. V podpore domácej produkcie je však podľa neho treba pokračovať. „Jednou z priorít Potravinárskej komory Slovenska pre rok 2019 je schválenie úverového programu pre potravinársky priemysel na technologickú obnovu a inovácie,“ dodal.

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech