Vallo vysadí v Bratislave do 3 rokov tisíce stromov. Zeleň by mala dostať každá ulica v meste

  • Primátor Bratislavy Matúš Vallo predstavil spolu s mestskými poslancami ambiciózne programové vyhlásenie pre obdobie rokov 2019 až 2022
  • Dokument, v ktorom sa píše o vysadení 10-tisíc drevín či vytvorení troch nových mestských alejí, bol už oficiálne schválený
sollo
wikimedia.org- P. Frešo, Wizzard
  • Primátor Bratislavy Matúš Vallo predstavil spolu s mestskými poslancami ambiciózne programové vyhlásenie pre obdobie rokov 2019 až 2022
  • Dokument, v ktorom sa píše o vysadení 10-tisíc drevín či vytvorení troch nových mestských alejí, bol už oficiálne schválený

Podľa oficiálneho vyhlásenia chce mesto, aby tamojšie lesy a parky plnili predovšetkým rekreačnú funkciu. Na poprednom mieste má byť aj obmedzenie hospodárskej ťažby dreva a nesmie sa pritom brať ohľad na majiteľov alebo správcov lesov, ktorí zvyknú ničenie lesov obhajovať.

Rovnako je podľa mesta dôležité zmeniť prístup k odpadom, od ich separácie až po likvidáciu, tak, aby celý proces zodpovedal trvalej udržateľnosti a bol maximálne šetrný k životnému prostrediu.

Bratislava nie je pripravená na klimatické zmeny

„Pri úpravách verejného priestoru a pri projektovaní nových stavieb je potrebné dbať na zníženie dopadov klimatických zmien, na ktoré dnes Bratislava pripravená nie je. Bratislavčania trávia voľný čas športom a pre udržanie a rozvíjanie tohto trendu potrebujeme otvoriť čo najviac areálov a plôch na rekreačný šport,“ oznámilo v programovom vyhlásení zastupiteľstvo mesta.

zdroj: wikimedia.org- Wizzard

Pri obnove zanedbaných parkov a verejných priestranstiev bude prioritou rozširovanie priepustných plôch, aby sa tak zvýšila odolnosť mesta voči horúčavám. Predsa len, neustále rozširovanie betónových plôch sálajúcich teplo Bratislavu nikam neposunie.

zdroj: wikimedia.org-jzbanka

Mesto má v pláne zlepšiť monitorovanie stavu ovzdušia a posilniť verejnú dopravu, aby obyvatelia Bratislavy nemuseli žiť v jednej veľkej smogovej bubline. Do roku 2022 by sme sa v tomto kontexte mali dočkať hneď niekoľkých nízkoemisných zón.

Zeleň na každej ulici v meste

Vallo má v pláne vysadiť aj 10-tisíc nových nových drevín a vytvoriť tri nové mestské aleje, napríklad na Panónskej a Brnianskej ulici. Zabezpečiť chce aj kvalitnú údržbu i starostlivosť o zeleň a pripraviť novú koncepciu jej výsadby.

„Pripravíme dokument starostlivosti o dreviny v meste a mesto predstaví program Zeleň na každú ulicu,“ deklaruje samospráva.

Zmeny nastanú aj pri rekonštrukciách mestských budov, kedy by mali byť presadzované inovatívne prístupy. Tie majú prispieť k znižovaniu uhlíkovej stopy a majú mestu pomôcť prispôsobiť sa zmenám klímy. Ide pritom o veľmi aktuálnu tému, nakoľko len nedávno sme ťa informovali, že po Praha už aj Bratislava smeruje k vyhláseniu klimatickej núdze.

zdroj: wikimedia.org- Svetovid

Vallo chce vytrhnúť enklávy lesa a ostatné pozemky na území bratislavského lesoparku z rúk Lesov SR, s ktorými sa chystá rokovať. Týmto krokom chce podporiť rekreáciu a ochranu prírody v populárnych lokalitách ako sú Lužné lesy či Devínska Kobyla, kde sme boli svedkami neozaj necitlivej ťažby, ktorá v tejto lokalite nemá mať miesto.

zdroj: zastupitelstvo.bratislava.sk, vallo2018.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK