Výška platu pre nových policajtov ťa prekvapí. Polícia ich láka aj na špeciálne benefity

  • Bratislavský kraj má núdzu o policajtov. Polícia preto spustila náborovú kampaň, vďaka ktorej chce do svojich radov nalákať novú krv Dostať sa môžeš na pozície na základných útvarov Policajného zboru. Ide o služby poriadkovej, dopravnej a železničnej polície
POLICIA
MV SR
  • Bratislavský kraj má núdzu o policajtov. Polícia preto spustila náborovú kampaň, vďaka ktorej chce do svojich radov nalákať novú krv Dostať sa môžeš na pozície na základných útvarov Policajného zboru. Ide o služby poriadkovej, dopravnej a železničnej polície

Čo je v ponuke? Kadetom patrí počas štúdia na Strednej odbornej škole PZ v Pezinku služobný plat vo výške minimálnej mzdy, ktorá je v tomto roku 580 eur. Po absolvovaní tejto školy ti bude prislúchať aj služobný plat príslušníka PZ, pričom funkčný plat sa pohybuje na úrovni 825 eur.

Takzvaný hodnostný príplatok predstavuje 2 eurá. Čakať môžeš aj rizikový príplatok vo výške 100 eur, či príplatok za nerovnomernosť času služby taktiež vo výške 100 eur.

POLICIA
zdroj: MINV SR

Príspevok na bývanie závisí od miesta výkonu štátnej služby, tvojich služobných činností ako útvaru, v ktorom sa zamestnáš. Ak sa rozhodneš pre bývanie v Bratislave, dostaneš aj príspevok na bývanie, ktorý predstavuje 102 eur. Ak budeš bývať v Malackách, Pezinku či Senci príspevok na bývanie budeš dostávať o niečo nižší, a to 52 eur.

Pracovná pozícia policajta zastáva v celonárodnom rebríčku výšky platov 214. miesto. Priemerný hrubý mesačný plat na tejto pozícii sa na Slovensku pohybuje v rozmedzí 934 eur až 2 114 eur. Zastúpenie žien na tejto pozícii pritom predstavuje len 7 %, pričom priemerný vek respondenta na danej pozícii je 28 rokov. Informuje portál Platy.sk.

Polícia vyzdvihuje aj niekoľko ďalších výhod, ktoré ti ako policajtovi prislúchajú. Napríklad základná výmera dovolenky je 6 týždňov v kalendárnom roku. Policajt, ktorý vykonáva štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí má nárok aj na dodatkovú dovolenku v dĺžke 1 týždňa.

Taktiež budeš mať možnosť ďalšieho vzdelávania na školách v rezorte Ministerstva vnútra SR – SOŠ PZ Bratislava a v Akadémii PZ v Bratislave. Ako policajt máš nárok dokonca aj na kúpeľnú liečbu, či liečebnú rehabilitáciu, ktorá sa poskytuje za zákonom stanovených podmienok v kúpeľno rehabilitačných zariadeniach v pôsobnosti rezortu.

Benefitom sú aj rekreačné pobyty na Slovensku v zariadeniach Centra účelových zariadení ministerstva, či príspevok na dovolenku na území SR pre celú rodinu zamestnanca a zdravotná starostlivosť v nemocniciach Ministerstva vnútra SR.

„Odvaha, česť, zodpovednosť, zákon, ochrana a pomoc je to, čím musí preukázať príslušník PZ svoju morálnu silu a psychickú vyspelosť,“ odkazuje rezort.

Čo však bude od teba požadované? Ak sa chceš stať policajtom, musíš mať občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Chceš sa stať policajtom?

Požadovaný je vek nad 21 rokov, ak ide o štátnu službu kadeta, je vyžadovaný vek nad 18 rokov. Samozrejmosťou by mala byť aj bezúhonnosť a spoľahlivosť uchádzača.

Od uchádzačov sa vyžaduje aj úplné stredné vzdelanie s maturitou ako aj telesná, duševná a zdravotná spôsobilosť na výkon služby a ovládanie štátneho jazyka. Ku dňu prijatia do štátnej služby nemôžeš byť členom politickej strany alebo politického hnutia.

Zdroj: MVSR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech