Webglobe a Yegon: Akvizícia roka na slovenskom trhu?

  • Slovenskými médiami sa informácia o akvizícii webhostingovej spoločnosti Yegon zo strany Webglobe prehnala len veľmi sporadicky. Pritom ide o pomerne významný krok, ktorý môže zamiešať pozíciami na trhu. Na detaily akvizície som sa pýtal Igora Strečka, CEO a spolumajiteľa Webglobe.
image_1401914531.jpeg
  • Slovenskými médiami sa informácia o akvizícii webhostingovej spoločnosti Yegon zo strany Webglobe prehnala len veľmi sporadicky. Pritom ide o pomerne významný krok, ktorý môže zamiešať pozíciami na trhu. Na detaily akvizície som sa pýtal Igora Strečka, CEO a spolumajiteľa Webglobe.

 

Koncom mája oznámil Webglobe odkúpenie spoločnosti Yegon. Práve spojenie týchto dvoch firiem by mohlo znamenať novú jednotku na trhu webhostingových služieb, ak sa na to pozeráme z pohľadu konsolidovaného obratu roku 2013.

Akvizícia je zaujímavá aj z iného dôvodu. V korporátnom svete je zvykom, že väčšia spoločnosť preberie menšiu. Tu sa však stal opak (minimálne, ak hovoríme o obrate) a menší Webglobe sa stal majiteľom 100%-ného podielu Yegonu.

Práve Webglobe stál ešte v začiatkoch vytvárania webhostingového trhu na Slovensku. Ako píše na svojom blogu, bolo to v časoch, kedy „firmy hostovali svoje weby väčšinou u svojich poskytovateľov internetu. Ich adresa vyzerala potom približne takto:

www.ispprovider.sk/webserver/klienti/trencin/574677/stolarstvo-novak.htm

A toto si firmy dávali na vizitky alebo inzeráty.“

 

K dohode na akvizícii došlo po polročných rokovaniach, a úplne by sa mala uzavrieť na prelome rokov 2014/2015.

O tom, čo táto akvizícia prinesie slovenskému trhu a zákazníkom, ale aj o tom, ako akvizícia prebehla, hovoril CEO Webglobe, Igor Strečko.

 

 

Prečo došlo k akvizícii? Išlo čisto o podnikateľský ťah – stať sa jednotkou na trhu alebo vás k tomuto kroku viedli aj iné veci (napríklad kontakty na zahraničných trhoch, apod.)?

Konsolidácia slovenského webhostingového trhu má logiku. Náš trh je malý a ešte aj rozdrobený na mnoho malých hráčov. Veľké medzinárodné firmy sem ani nevstúpili, nanajvýš sa snažia nejako „riešiť“ slovenského zákazníka z Česka. Nedokázali by z kapacity nášho trhu uživiť nákladnú pobočku. Realita je potom taká, že sa o potreby zákazníkov starajú malé firmy, ktoré prirodzene nedisponujú takými technologickými a personálnymi možnosťami, ako veľkí hráči na nadnárodnom trhu. Typickým príkladom je zákaznícka podpora 24/7, ktorú sa doteraz reálne nepodarilo do praxe zaviesť žiadnemu slovenskému webhosterovi. Preto sa vnútorná konsolidácia trhu javí ako jediný logický spôsob, ako priniesť slovenskému zákazníkovi možnosti, ktoré mu malá firma jednoducho nikdy nedá.

Samotné spojenie Webglobe – Yegon má tiež logiku. A to v podobnosti zamerania oboch firiem. Webglobe aj Yegon sa v porovnaní s konkurenciou na slovenskom trhu viac sústreďujú na náročnejšieho zákazníka, na technologicky náročnejšie služby a vyššiu kvalitu (rýchlosť, dostupnosť, odbornosť podpory). To nám uľahčuje budúce zlučovacie procesy.

 

Kto oslovil koho? Pamätáte si na prvý kontakt, prvé stretnutie?

S Martinom Dragúňom, bývalým majiteľom Yegonu, sa poznáme už roky. Začali sme podnikať približne v rovnakom období. Od začiatku boli vzťahy medzi nami dobré a možno raz ročne sme sa stretli na káve, na zasadnutí ZPW, alebo pri inej príležitosti. Kedy to bolo prvýkrát, to si už, žiaľ, nepamätám. Viackrát sme sa v rámci žartu rozprávali o tom, kto koho raz kúpi. Vedeli sme však, že kým nebude z jednej strany ochota exitovať, nič také sa neudeje. Neskôr, keď sa nám Martin zdôveril, že pomýšľa nad exitom, oslovili sme ho s ponukou.

 

Čo bolo najťažšie na akvizícii?

Čakanie. Jednania takéhoto typu pomerne dlho trvajú, čaká sa na závierky, na výsledky due dilligence, do toho má sem-tam niekto dovolenku. Inak sme zatiaľ nič ťažké neabsolvovali. Dohodnúť sa bola len otázka času a ochoty. To najťažšie nás ešte len čaká.

 

Nestáva sa často, že menšia firma odkúpi väčšiu, najmä kvôli nedostatku finančných zdrojov. Aká bola suma, za ktorú Webglobe získal 100%-ný podiel v Yegone?

V porovnaní hrubého obratu je Yegon skutočne väčší ako Webglobe. Keď si však obrat očistíte o peniaze, ktoré obe firmy len preposielajú SK-NICu – Yegon má dvakrát viac domén ako Webglobe – zistíte, žee ide o prakticky tie isté čísla. Hovoríme o čistom obrate, resp. hrubej pridanej hodnote. A to nie je jediná podobnosť. Keď sme začali bližšie analyzovať čísla, sám som bol prekvapený z podobnosti oboch firiem – čistý obrat, sezónnosť, zloženie obratu. V podstate spájame dve veľmi podobné firmy.

Samozrejme, aj odkúpenie rovnako veľkej firmy sa bez externých zdrojov nedá, preto sme aj s mojim spoločníkom Jurajom Hantákom museli do firmy investovať aj určité súkromné prostriedky. Finančného investora nemáme. Dohoda zmluvných strán znela, že nebudeme zverejňovať celkovú sumu za obchodný podiel.

 

Aké najbližšie kroky vás čakajú?

Dnes sú už oba tímy presťahované v tých istých kancelárskych priestoroch. Každý tím si síce ešte robí svoju prácu viac-menej samostatne, ale už začalo prebiehať zaúčanie kolegov z partnerskej firmy. Cieľom je, aby sme sa do dvoch-troch mesiacov dokázali plne zaučiť, a aby sme mohli tímy zlúčiť aj prakticky. Potom nás čaká úprava organizačnej štruktúry. Medzitým samozrejme pracujeme na informačných systémoch. Analyzujeme ich a pripravujeme plán postupného zlučovania. Cieľom je, aby po zlúčení finálny systém obsahoval všetku funkcionalitu oboch súčasných systémov.

 

Pôjde o významný dopad na organizačnú štruktúru?

Do spoločnosti pribudol takmer rovnako veľký tím, to znamená, že počet pracovníkov sa prakticky zdvojnásobil. K miernym úpravám organizačnej štruktúry preto určite dôjde. Neplánujeme však v personálnej oblasti škrty – našim cieľom je zachovať oba tímy, pretože máme v oboch firmách veľmi hodnotných ľudí.

 

Ako sa dotkne táto zmena zákazníkov?

Verím, že už v najbližších týždňoch zákazníci pocítia výhody väčšieho tímu. Napríklad v rýchlosti odpovedí helpdesku, na čom si veľmi zakladáme. Z nášho dobrého zvyku odpovedať najneskôr do 20 minút by sme radi spravili pravidlo. V strednodobom horizonte to zasa bude možnosť využívať nové technológie, ktoré do oboch firiem prídu. Medzi najdôležitejšie patrí prepracovaný partnerský program Yegonu, ktorý chceme ponúknuť partnerom firmy Webglobe. A aj naopak, vystavané robustné cloudové riešenie pre prevádzku virtuálnych serverov a datacentier Webglobe by sme radi čoskoro priniesli klientom Yegonu.

 

Jednoduchá otázka na záver – názov spoločnosti po akvizícii zostáva Webglobe alebo budete v názve reflektovať aj Yegon?

Do konca roku 2014 ostávajú obe firmy samostatné a pod svojimi pôvodnými názvami. Na konci roku 2014 plánujeme zlúčenie firiem do jedného nástupnického subjektu. Na rozhodnutie o finálnom názve teda máme ešte pár mesiacov čas. Zatiaľ sme sa sústredili na iné témy, otázku názvu a brandov ešte nechávame otvorenú.

 

Zdroj: webglobe.sk, .chessdom.bg

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech