Z Devína sa už čoskoro môže stať najexkluzívnejšia časť Bratislavy. Tento projekt má tomu dopomôcť

  • Roky chátrajúci Devínsky amfiteáter by mohol dostať novú tvár
  • Projekt revitalizácie ukazuje, ako by mohlo vyzerať v budúcnosti
  • Je v ňom celoročná reštaurácia, priestor na organizovanie podujatí a je obklopený zeleňou
BeFunky-collage-24
TASR, Beionde
  • Roky chátrajúci Devínsky amfiteáter by mohol dostať novú tvár
  • Projekt revitalizácie ukazuje, ako by mohlo vyzerať v budúcnosti
  • Je v ňom celoročná reštaurácia, priestor na organizovanie podujatí a je obklopený zeleňou

Budova Devínskeho amfiteátra stále chátra. V prípade tohto objektu je totiž naďalej aktuálne súdne konanie. Bývalé vedenie mesta v roku 2017 deklarovalo, že chce vrátiť do tohto objektu život a obnoviť v ňom kultúru a zároveň ho zrekonštruovať, avšak doposiaľ nebol projekt posunutý žiadnym smerom. Architektonické štúdio Beionde sa rozhodlo proces urýchliť a mestu predostrelo návrh revitalizácie amfiteátra a okolitého priestoru.

Amfiteáter stojí na jednom z turisticky najatraktívnejších miest na Slovensku, pri sútoku Moravy a Dunaja. Momentálne je predmetom zmluvy o nájme a rekonštrukcii nebytových priestorov, ktorá bola uzavretá 28. novembra 1990 so spoločnosťou Seafly na dobu určitú, na 99 rokov. Účelom nájmu je zrekonštruovanie priestorov a ich využívanie ako reštaurácie, manažérskej školy a amfiteátra.

Devínsky amfiteáter
zdroj: TASR

„V súčasnosti sa uskutočňuje so spoločnosťou Seafly súdne konanie o uložení povinnosti poskytnúť súčinnosť vo veci rekonštrukcie amfiteátra a o platnosť zmluvy o nájme. Pokiaľ nebude ukončené príslušné súdne konanie (prípadne nebude vec vyriešená mimosúdne), nie je možné v predmetnej veci rekonštrukcie amfiteátra postupovať ďalej,“ povedal hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Budova na brehu Dunaja, ktorá je jediným zachovaným objektom hitlerovskej Tretej ríše na Slovensku, roky chátra. Súdy riešia od roku 2008 spor iniciovaný švédskou spoločnosťou o platnosť nájomnej zmluvy ešte z roku 1990. Na prvom stupni ho hlavné mesto v roku 2012 vyhralo, keď Okresný súd Bratislava I zamietol návrh Seafly.

Amfiteáter bol postavený v Devíne po tom, ako mestečko po Mníchovskej dohode z roku 1938 odčlenili od Československa a pripojili administratívne k Rakúsku. Ako pripomenul v minulosti pre Bratislavské noviny historik Štefan Holčík, v 30. rokoch bolo na území Tretej ríše rozšírené budovanie zhromažďovacích priestorov vo voľnej prírode pre veľké masy ľudí, kde by bolo možné umocňovať myšlienku nadradenosti nemeckého národa. Takýto areál vznikol i v Devíne.

Devínsky amfiteáter
zdroj: TASR

Spor o majiteľa a správcu objektu

V roku 2017 bývalý primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal vyhlásil, že predmetom súdneho sporu je to, kto je majiteľom a správcom tohto objektu. „Mesto tu chce vrátiť život, obnoviť kultúru, zrekonštruovať javisko, hľadisko a realizovať kultúrne predstavenia. S týmto cieľom sme sa veľakrát stretli s dotknutou spoločnosťou, aby sme dorokovali riešenie výhodné pre Bratislavu, aby sa sem vrátil život. Nedarí sa nám to. Spoločnosť stále tvrdí, že ona je vlastníkom, a nechce s mestom ďalej rokovať,“ povedal.

Po roku 1989 budovu získalo do správy Mestské múzeum, ktoré sa ju rozhodlo na 99 rokov bezplatne prenajať spoločnosti Seafly so sídlom v Štokholme. Spoločnosť ju bola podľa zmluvy povinná zrekonštruovať.

Mestské zastupiteľstvo Bratislavy vyhlásilo zmluvu na zasadnutí v marci 1991 za protizákonnú. Žiadosť súkromnej firmy o odovzdanie objektu v roku 1995 magistrát odmietol. Argumentoval tým, že zmluva je od začiatku neplatná z dôvodu absencie predchádzajúceho súhlasu mestskej časti. Seafly v minulosti žiadala o to, aby bola hlavnému mestu uložená povinnosť zabezpečiť stavebné povolenie potrebné na rekonštrukciu objektu.

Devínsky amfiteáter
zdroj: TASR

Revitalizácia objektu Devínskeho amfiteátra

Proces sa prednedávnom snažilo urýchliť architektonické štúdio Beionde, ktoré navrhlo revitalizáciu celého areálu. V koncepte je objekt pohltený do svojho prírodného okolia vytvorením vertikálnej záhrady.

Devínsky amfiteáter
zdroj: Beionde

Terén chcú architekti upraviť podľa potreby sedenia v hľadisku vložením drevených lavíc v rozpadajúcej sa geometrii, aby bol svah v čo najmenšej miere vizuálne narušený. K objektu by bola pridaná bezbariérová rampa.

Devínsky amfiteáter
zdroj: Beionde

Koncept chce využiť objekt aj ako reštauračné zariadenie s kaviarňou celoročnej prevádzky, s možnosťou usporadúvania kultúrnych či spoločenských akcií nielen v rámci objektu, ale aj v exteriéri v rámci prírodného divadla, ktorý otvorili do exteriéru a rozšírili jeho interiér až do vysunutej terasy na promenádu a ponad promenádu na druhom podlaží.  

Devínsky amfiteáter
zdroj: Beionde
Devínsky amfiteáter
zdroj: Beionde
Zdroje: TASR, Mestskezasahy, Beionde

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK