Znepokojivý prieskum: Až štvrtina slovenských detí zažila drsnú online šikanu

  • Takmer štvrtina detí vo veku od 9 do 17 rokov má skúsenosť so šikanovaním
  • Podľa prieskumu boli dievčatá obeťou šikanovania častejšie ako chlapci
Notebook a plačúci chlapec
Ilustračný obrázok, Unsplash/@kaitlynbaker, Unsplash/@kj2018
  • Takmer štvrtina detí vo veku od 9 do 17 rokov má skúsenosť so šikanovaním
  • Podľa prieskumu boli dievčatá obeťou šikanovania častejšie ako chlapci

So šikanovaním má na Slovensku skúsenosť až takmer štvrtina detí vo veku od 9 do 17 rokov. Dievčatá boli pritom obeťami častejšie ako chlapci. Tieto údaje vyplývajú z výskumu, ktorý sa realizoval pod vedením Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

Výskum bol zameraný na prežívanie a správane detí a mládeže na Slovensku za rok 2022. Výskum priniesol odhalenie informácií o tom, ako deti a mladí ľudia trávia svoj voľný čas, či majú skúsenosti s užívaním návykových látok, spôsoby komunikácie na internete, a tiež to, akým obsahom sú vystavovaní.

Výskumníci sa zamerali aj na emocionálne prežívanie detí a mládeže v kontexte prebiehajúcej vojny na Ukrajine. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR Kristína Korenková.

Nebezpečné skúsenosti

Výskum sa realizoval v nadväznosti na výsledky výskumu EU KIDS online z roku 2019 a je pokračovaním výskumu prežívania a správania detí a mládeže počas pandémie na Slovensku z roku 2021. To umožnilo porovnávať posuny v odpovediach u tých istých detí v horizonte jedného roka.

Z výsledkov výskumu vyplýva, že najčastejšou voľnočasovou aktivitou detí a mládeže je pomáhanie rodine s prácou, domácimi prácami alebo staranie sa o niekoho. Každý deň tieto aktivity vykonáva 71 % respondentov, vo väčšej miere dievčatá. Tento počet však v porovnaní s predošlým rokom klesol.

Druhou najčastejšou voľnočasovou aktivitou sú aktivity vykonávané vonku, ktoré denne vykonáva 73 % všetkých respondentov, vo väčšej miere chlapci. Vlani sa podľa výsledkov výskumu viac detí a dospievajúcich venovalo športovým alebo iným fyzickým aktivitám ako v roku 2021.

Mierne stúpol aj počet respondentov zabávajúcich sa v online priestore a, naopak, mierne klesol počet tých, ktorí sa stretávajú s priateľmi osobne.

Ako uvádza MPSVaR SR, 45 % detí a dospievajúcich má skúsenosť s legálnymi návykovými látkami a energetickými nápojmi. S alkoholom má skúsenosti 29 %, s elektronickými cigaretami 14 % a so žuvacím tabakom 10 %.

Deti a dospievajúci majú skúsenosti aj s nelegálnymi návykovými látkami. Šesť percent z respondentov má skúsenosti s marihuanou, dve percentá s extázou, jedno percento s pervitínom a dve percentá s inými drogami.

Temné miesto

Výskum z dielne Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch venoval pozornosť aj používaniu internetu deťmi a mládežou. Zistili, že najpoužívanejším zariadením je mobilný telefón, ktorý denne používa približne 90 percent respondentov.

„Medzi najčastejšie aktivity online patrí komunikácia s rodinou alebo priateľmi, používanie sociálnych sietí, pozeranie videí či počúvanie hudby a podcastov. Chlapci dominujú najmä v hraní hier a pozeraní videí. Pomerne povzbudivé sú informácie o komunikácii s cudzími ľuďmi na internete,“ uviedlo MPSVaR SR.

Z výskumu vyplýva, že až 80 % detí a mladých si je vedomých toho, že nie je správne zasielať svoje fotografie alebo videá cudzím osobám. 14 % z respondentov, ktorí takúto skúsenosť majú, uvádzajú frekvenciu niekoľkokrát v priebehu posledného roku, 6 % aspoň raz za mesiac alebo aj častejšie.

„Dievčatá zasielajú fotky a videá častejšie ako chlapci a táto skúsenosť rastie s vekom. Veľká časť detí a mladých, približne 90 %, nikdy neposlala svoje osobné informácie osobe, ktorú nikdy nevideli tvárou v tvár,“ dodalo MPSVaR SR.

Dievča si robí fotku
zdroj: Unsplash/@apostolosv

„Približne jedna tretina detí od 9 do 17 rokov mala v roku 2022 skúsenosť s tým, že ich na internete niečo nejakým spôsobom obťažovalo alebo znepokojilo. Až 22 % detí a mladých o negatívnej skúsenosti na internete nehovorilo s nikým. Nebezpečné obsahy na internete deti a mladí ľudia vyhľadávajú pomerne často,“ uviedlo MPSVaR SR s tým, že najpopulárnejšou témou sú „nenávistné“ správy napádajúce určité skupiny alebo jednotlivcov, či už pre vierovyznanie, inú farbu pleti, alebo ďalšie dôvody.

Druhou častou témou nebezpečných obsahov sú návody na schudnutie, vrátane stránok propagujúce anorexiu a bulímiu.

„Znepokojivé je, že dve percentá detí a dospievajúcich na dennej báze vyhľadáva na internete obsahy zobrazujúce spôsoby telesného poškodzovania alebo ubližovania si a obsahy týkajúce sa spôsobov spáchania samovraždy. Viac dievčatá ako chlapci,“ dodalo MPSVaR SR.

Vyšší počet obetí

Výsledky výskumu hovoria o tom, že u 0,5 % 11 až 17-ročných smeruje nadmerné používanie internetu k rozvoju závislostí, pričom tieto osoby majú častejšie emocionálne problémy, problémy s pozornosťou alebo s depresívnou náladou a sociálnou fóbiou.

Výskum ukazuje, že takmer štvrtina detí vo veku 9 až 17 rokov má skúsenosti so šikanovaním. Dievčatá boli obeťami častejšie ako chlapci. 25 % zo všetkých obetí vyjadrilo vysokú dávku znepokojenia a až 29 % obetí online šikany o svojej skúsenosti s nikým nehovorili.

Ak obete o skúsenosti komunikovali, tak 42 % z nich komunikovali s kamarátmi v podobnom veku, 30 % s rodičom, 15 % so súrodencom, 8 % s inou osobou a len 3 % obetí komunikovali o svojej negatívnej skúsenosti s učiteľom. Výskyt šikanovania v porovnaní s rokom 2021 klesol, narástol ale počet obetí, ktoré sa so šikanou stretávajú denne.

Až 52 % osôb vo veku 11 – 17 rokov malo v priebehu posledného roku skúsenosti so sexuálnymi obsahmi. Oproti minulému roku to predstavuje pokles o 9 %. Takúto skúsenosť majú častejšie chlapci ako dievčatá, pričom frekvencia stúpa s vekom. Výskumy hovoria, že 74 % mladých vo veku 15 – 17 rokov mali takúto skúsenosť.

Strach z vojny

Medziročné porovnanie vybraných psychologických a sociálnych premenných prinieslo podľa MPSVaR zaujímavé výsledky. Čo sa týka emocionálneho prežívania, rozdiely nastali v prípade sebaúcty, ktorá zaznamenala nárast. Znížili sa aj prejavy sociálnej fóbie. Negatívnym zistením, ktorý vyplynul z výskumu, je pokles pocitu šťastia a životnej spokojnosti.

Depresia
zdroj: Unsplash/Anthony Tran

„Zhruba dve tretiny detí a dospievajúcich vo vzťahu k vojne na Ukrajine prežívajú hnev, smútok a strach,“ uviedlo MPSVaR SR a spresňuje, že 44 % respondentov prežíva hnev, 39 % smútok a 17 % strach.

„Obavy z toho, že sa niečo podobné môže stať aj na Slovensku, prežíva 22 % detí a dospievajúcich. Väčšina detí a dospievajúcich nemá vo vzťahu k vojne na Ukrajine žiadne úzkostné prežívanie, resp. len minimálne,“ dodalo MPSVaR SR.

Zdroj: SITA

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá