10 reklám, ktoré v roku 2018 pobúrili Slovákov

  • Reklama žije kreativitou
  • Niekedy to však vystrelí trochu iným smerom ako by sa čakalo
  • Tieto reklamy si v roku 2018 získali pozornosť ľudí v našej krajine
vb (1)
sexistickykix.sk,fb:ABSOLUT,sexistickykix.sk
  • Reklama žije kreativitou
  • Niekedy to však vystrelí trochu iným smerom ako by sa čakalo
  • Tieto reklamy si v roku 2018 získali pozornosť ľudí v našej krajine

Dobrá reklama vie, že znevažovanie ľudí na základe rodu či rasy nemá s tvorivosťou nič spoločné. Slováci mali aj tento rok možnosť aktívne odmietnuť sexizmus vo verejnom – aj internetovom – priestore, prostredníctvom nominovania reklám, ktoré znevažujú a diskriminujú ľudí na základe príslušnosti k ženskému či mužskému rodu. Práve tieto reklamy vyvolali v našej krajine najväčšie pobúrenie a zaslúžia si označenie Sexistický kix.

Naj­se­xis­tic­kej­šiu re­klamu vy­be­rala okrem odbornej poroty aj ši­roká ve­rej­nosť v in­ter­ne­to­vom hla­so­vaní na webe sa­mot­nej sú­ťaže Sexistický kix. Za úplný top ozna­čila re­klamu spo­loč­nosti RV Trai­ler.

Zobraziť celú galériu (9)
zdroj: sexistickykix.sk

Ďalej sa Slovákom nepáčila re­klama piz­ze­rie TUSI, v kto­rej re­štau­rá­cia ho­vo­rila o tom, že správna žena by mala svojmu mu­žovi pred ser­ví­ro­va­ním ve­čeru sta­rost­livo pri­hriať a po­u­žila k tomu ne­vhodný vi­zuál.

Zobraziť celú galériu (9)
zdroj: sexistickykix.sk

 

Slovenský národ taktiež „pobúrila“ reklama na ponuku práce, ktorá ukazuje, že čističky cesnaku to v Raslaviciach majú o niečo tažšie ako muži. Za čistenie cesnaku si totižto podľa tejto neznámej firmy, zaslúžia hodinovú mzdu nižšiu o 0,60 eur..

Verejnosť zaujala aj facebooková súťaž s názvom „Chceš ju..opi ju.“  Vyhrať si mohol knihu Techniky Zvádzania a fľašu Jacka Daniesla. Prípevok taktiež láka na prečítanie si článku o tom, že na balenie žien ti celkom postačí alkohol.

 

Zobraziť celú galériu (9)
zdroj: sexistickykix.sk

Ná­lepka „naj­se­xis­tic­kej­šia“ pu­tuje značke Kle­noty Au­rum, ktorá prišla na je­seň tohto roka s po­riadne od­váž­nou kam­pa­ňou. Na túto priečku ju no­mi­no­vala od­borná po­rota. V hlasovaní verejnosti sa objavila na  piatom mieste.

Tento rok to prepísklo aj Rádio Anténa Rock, ktoré nie veľmi podareným spôsobom hľadalo nové, pekné dievčatá. Aj keď v konečnom dôsledku, pekná tvár nebola vôbec podmienkou.

 

Zobraziť celú galériu (9)
zdroj: sexistickykix.sk

 

Nasleduje reklama firmy UltraCare, ktorá ponúka Filipínku do domácnosti a sľubuje exkluzívnu starostlivosť, šetrenie času a zvýšenie komfortu.

 

Zobraziť celú galériu (9)
zdroj: sexistickykix.sk

 

Prekvapila aj firma SOUDAL, ktorej silikón, je nie len kvalitný ale aj najkrajší a dokonca univerzálny.

 

Zobraziť celú galériu (9)
zdroj: sexistickykix.sk

 

Zahanbiť sa nedala ani Škoda Košice, ktorej napadla ako najlepšia metafora k veľkej výbave auta žena s umelým poprsím.

 

Zobraziť celú galériu (9)
zdroj: sexistickykix.sk

 

Reklama, ktorá v roku 2018 vyvolala bezkonkurenčne najmasívnejšiu diskusiu, je tá od Absolut.  Ako šibnutím čarovného prútika sa ukázalo, koľko Slovákov nie je tak celkom vysporiadaných s faktom, že „Slovensko hrá všetkými farbami.“

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech