10 typic­ký­ch výho­vo­riek nepla­ti­čov

Jakub Greksa / 28. apríla 2015 / Lifehacking

Fir­my majú čas­to prob­lé­my s cashf­lo­wom a vte­dy sa radi uchý­lia k všet­kým mož­ným tri­kom, kto­ré majú neja­kým spô­so­bom “odlo­žiť” zapla­te­nie Vašej fak­tú­ry. Ako sa s taký­mi­to “špe­ciál­ny­mi” kli­ent­mi vyspo­ria­dať?

 

Prinášame 10 najčastejších výhovoriek a k ním aj 10 správnych reakcií, ktoré neplatičom dokážu zobrať vietor z plachiet.

 

Výhovorka: “Nemôžem si dovoliť zaplatiť Vám, pokiaľ moji zákazníci nezaplatia mne.”

Reakcia: “Môžete vykonať čiastočnú úhradu celkovej sumy?”

 

Výhovorka: “Šek bol poslaný poštou.”

Reakcia: “Poprosím Vás číslo šeku a dátum jeho platby.”

 

Výhovorka: ”Neobdržali sme Vašu faktúru.”

Reakcia: ”Môžeme si overiť adresu, na ktorú som faktúru posielal? Je to…?”

 

Výhovorka: ”Sme práve v procese zmeny banky.”

Reakcia: ”Môžete zaplatiť kreditnou kartou?”

 

Výhovorka: ”Nezaplatím Vám, pri dodanom produkte/službe sú nejaké nezrovnalosti.”

Reakcia: ”Ako môžem pomôcť pri riešení daného problému?”

 

Výhovorka: ”Faktúru sme Vám vrátili.”

Reakcia: ”Môžem vedieť, čo treba na danej faktúre opraviť, aby mohla byť zaplatená?”

 

Výhovorka: ”Oprávnená osoba nie je práve v kancelárii.”

Reakcia: ”Je dostupný niekto iný, kto môže vykonať elektronickú platbu?”

 

 

Výhovorka: ”Budete musieť počkať, kým nezaplatíme dodávateľom s vyššou prioritou/veriteľom.”

Reakcia: ”Môžem Vám pripomenúť nami dohodnuté podmienky úhrady? Prosím pošlite platbu ihneď! ”

 

Výhovorka: ”Sme insolventní/v bankrote.”

Reakcia: ”Poprosím Vás kontakt na spoločnosť, ktorá sa touto záležitosťou zaoberá.”

 

Výhovorka: ”Zmenili sme majiteľa.”

Reakcia: ”Môžem hovoriť s novým majiteľom pre doriešenie tejto záležitosti?”

 

Nech už si Vaši klienti vymyslia čokoľvek, základom je sa odvolať na zmluvné podmienky, ktoré (v tom lepšom prípade) medzi sebou máte dohodnuté a podpísané. Následne už niekedy nepomôže nič iné, ako riešiť celú záležitosť prostredníctvom firmy na vymáhanie pohľadávok.

 

Zdroj: miniblog.minifaktura.sk

Pridať komentár (0)