10 vlastností, ktoré majú inteligentní ľudia. Zisti, či k nim patríš aj ty

  • Inteligentní ľudia sa vyznačujú určitými charakteristikami, ktoré ich odlišujú od zvyšku sveta
  • Vieš, ktoré to sú?
  • Článok bol pôvodne publikovaný v auguste 2020
image_1438110339
Linkedin, Wikimedia, AP
  • Inteligentní ľudia sa vyznačujú určitými charakteristikami, ktoré ich odlišujú od zvyšku sveta
  • Vieš, ktoré to sú?
  • Článok bol pôvodne publikovaný v auguste 2020

Prokrastinujú

Šikovní ľudia majú zvyk niektoré veci odkladať, pretože sa sústreďujú na to najdôležitejšie. Niektorí vedci však tvrdia, že inteligentní ľudia odkladajú dokonca aj prácu, ktorú považujú za zmysluplnú. Psychológ Adam Grant naznačuje, že prokrastinácia, ktorou bol známy aj Steve Jobs, je kľúčom k inováciám.

Sú si vedomí toho, že nevedia všetko

Na rozdiel od väčšiny sa inteligentní ľudia neboja povedať „neviem“, pretože vedia, že nikto nemôže vedieť všetko, a to, čo nevedia, sa môžu naučiť. Naopak – štúdia uskutočnená Justinom Krugerom a Davidom Dunningom zistila, že menej inteligentní ľudia majú tendenciu svoje kognitívne schopnosti preceňovať.

Sú nekonečne zvedaví

Albert Einstein údajne povedal: ,,Nemám žiadne zvláštne nadanie, som iba vášnivo zvedavý.“

Inteligentní ľudia sú často fascinovaní tým, čo ostatní pokladajú za samozrejmosť. Aj výskum publikovaný v roku 2016 naznačuje, že existuje určitá spojitosť medzi detskou inteligenciou a otvorenosťou novým skúsenostiam, ktorá zahŕňa aj intelektuálnu zvedavosť v dospelosti. Vedci vo Veľkej Británii počas 50-tich rokov pozorovali tisíce ľudí a zistili, že 11 roční, ktorí dosahovali lepšie výsledky v IQ testoch, sú aj v päťdesiatke otvorenejší novým skúsenostiam.

Sú vnímaví

Ďalšou charakteristikou týchto ľudí je, že sa neuzatvárajú pred novými myšlienkami alebo príležitosťami a sú ochotní akceptovať a zvážiť aj iné názory ako tie svoje. Rovnako sú otvorení alternatívnym riešeniam. Túto teóriu podporujú aj psychológovia, ktorí tvrdia, že ľudia, ktorí sú otvorení novým veciam, dosahujú v IQ testoch vyššie skóre. Zároveň sa inteligentní ľudia vyznačujú aj zvýšenou opatrnosťou, ak ide o to, aké názory a myšlienky zastávajú, pretože inteligentná myseľ jednoducho neuverí len tak niečomu, ak nemá k dispozícii dostatok dôkazov.

Majú radi svoju spoločnosť

Vysoko inteligentní ľudia majú vyššie sklony k individualizmu, a nerobí im problém tráviť čas osamote, zatiaľ čo menej inteligentní ľudia sú viac naviazaní na spoločnosť druhých. Aj nedávny výskum potvrdil, že inteligentní ľudia v porovnaní s ostatnými nedosahujú až takú mieru uspokojenia zo socializácie s priateľmi.

Majú sebadisciplínu

Vedci zistili, že medzi inteligenciou a sebaovládaním existuje určitá spojitosť. Účastníci jednej štúdie, ktorá sa uskutočnila v roku 2009, dostali na výber buď okamžitú, no menšiu výplatu, alebo väčšiu výplatu k neskoršiemu dátumu. Výsledky výskumu ukázali, že tí, ktorí sa rozhodli pre väčšie výplaty k neskoršiemu dátumu, čiže tí, ktorí disponovali väčšou dávkou sebaovládania, mali vo všeobecnosti lepšie výsledky v IQ testoch.

Majú zmysel pre humor

Inteligentní ľudia berú život s určitým nadhľadom, a majú kultivovaný zmysel pre humor. V tomto sa zhodujú aj vedci, podľa ktorých napríklad profesionálni komici dosahujú vyššiu úroveň verbálnej inteligencie.

Jav zo seriálu Queen’s gambit: Vidíš v oblakoch rôzne obrazce a obzeráš sa s pocitom, že ťa niekto sleduje?

Sú viac empatickí

Inteligentní ľudia niekedy dokážu až takmer cítiť, čo si niekto iný myslí alebo čo cíti. Niektorí psychológovia tvrdia, že empatia, čiže naladenie na potreby a pocity iných, sú súčasťou emocionálnej inteligencie. Pre jedincov s vysokou emocionálnou inteligenciou je viac zaujímavé hovoriť s druhými ľuďmi a dozvedať sa o nich viac.

Dokážu spojiť aj zdanlivo nesúvisiace pojmy

Inteligentní ľudia sú schopní vidieť súvislosti aj tam, kde iní nie. Vidia paralely na prvý pohľad medzi nesúvisiacimi myšlienkami. Vieš, čo má spoločné sushi s melónom? Oba sa zvyčajne jedia surové a studené. Novinár Charles Duhigg tvrdí, že takéto spájanie súvislostí je charakteristickým znakom kreativity, ktorá môže súvisieť s inteligenciou. Duhigg, ktorý študoval proces výroby filmu Frozen (Ľadové kráľovstvo) od spoločnosti Disney, dospel k záveru, že film je originálny a dômyselný najmä vďaka tomu, že preberá staré myšlienky a nápady, ktoré následne propaguje i novým spôsobom.

Rozmýšľajú nad otázkami, na ktoré neexistuje odpoveď

Inteligentní jedinci sa veľakrát zamýšľajú nad celým vesmírom a zmyslom života. Veľakrát sa sami seba pýtajú, aký je vlastne zmysel všetkého. Existenčný zmätok môže byť jedným z dôvodov, prečo majú inteligentní ľudia väčšie sklony k úzkosti. Inteligentní ľudia totiž zvažujú situácie z rôznych uhlov, čo znamená, že sú si vždy vedomí možnosti, že sa niečo nepodarí.

Zdroj: quora.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech