Andrej Kis­ka ala star­tu­po­vý ata­šé?

Martin Král / 27. septembra 2014 / Tools a produktivita

Ces­ta pre­zi­den­ta Andre­ja Kis­ku po Ame­ri­ke rezo­nu­je v spo­loč­nos­ti ove­ľa viac ako sa čaka­lo. Táto ces­ta je menej o poli­ti­ke a viac o pod­po­re ino­vá­cií, pod­ni­ka­nia a star­tu­pov. Andrej Kis­ka vče­ra nav­ští­vil aj MIT, kto­rý je pova­žo­va­ný za mek­ku tech­no­lo­gic­ké­ho vzde­lá­va­nia.

"Nápadov je veľa. V prvom rade je potrebný dostatok času a v druhom rade súčinnosť vlády, parlamentu a všetkých inštitúcií na to, aby sa zásadné zmeny, ktoré napríklad v školstve potrebujeme, mohli uskutočniť," zdôraznil Kiska a poznamenal, že digitálna ekonomika či podpora inovácií sú témami, ktoré sa v poslednom čase často spomínajú aj na Slovensku. "Verím, že sa to uvedie aj do praxe," konštatoval.

V Bostone navštívil jednu z najlepších svetových univerzít - Massachusetts Institute of Technology (MIT). "Rozprávali sme sa o e-learningu a metódach, ktoré by mali na vysokých školách fungovať, o aplikovanom výskume. Práca vysokých škôl je priamo prepojená na prax a prináša pracovné miesta," povedal Kiska.

Ďalším miestom v tour prezidenta bol podnikateľský inkubátor Cambridge Inovation Center (CIC). " Spolu so start-upistami, mladými začínajúcimi podnikateľmi, sme diskutovali o možnostiach, ako vytvoriť prostredie pre tých mladých ľudí, ktorí majú nápady, tušia, že majú niečo vymyslené, ale chýba im ešte zopár krokov k tomu, aby to dotiahli do konca ," povedal.

"Aby to niečo prinieslo, treba to v prvom rade jasne pomenovať a v druhom rade o tom rozprávať s tými, ktorí peniaze na podporu inovácií a podnikania majú, teda s vládou. Prezident nemá výkonnú moc, ale očakávam, že sa rýchlo stretnem s ministrom hospodárstva, ministrom školstva a presne o týchto veciach budeme diskutovať, " povedal v závere dňa novinárom.

''Som rád, že okrem politických povinností som mal možnosť stretnúť sa v New Yorku aj s pánom profesorom Jánom Vilčekom a jeho manželkou Maricou. Obaja, pôvodom zo Slovenska, nám robia skvelé meno v Spojených štátoch. Pán Vilček je filantrop a svetová kapacita v oblasti imunologického a mikrobiologického výskumu a výsledky jeho práce priniesli výrazný pokrok pri liečbe artritídy a ďalších chronických zápalových ochorení.

Spolu s manželkou venoval Newyorskej univerzite dar vo výške asi 105 miliónov dolárov, pochádzajúcich z práv, ktoré profesorovi Vilčekovi prislúchajú z liekov vyvinutých na základe jeho výskumu.''

Zdroj: facebook, hnonline

 

Pridať komentár (0)