App­le plá­nu­je dopo­siaľ naj­väč­šiu akvi­zí­ciu za 3,2 mld. USD

Šandi / 9. mája 2014 / Tools a produktivita

Den­ník Finan­cial Times na zákla­de svo­ji­ch zdro­jov tvr­dí, že App­le roku­je o kúpe spo­loč­nos­ti Beats, kto­rá sa zaobe­rá hud­bou a zvu­ko­vou tech­ni­kou. V hre je až 3,2 miliar­dy dolá­rov. Pre App­le by to bol his­to­ric­ký obchod. Pri dote­raz naj­väč­šej akvi­zí­ciu z roku 1997 fir­ma kúpi­la NeXT, vďa­ka čomu sa do spo­loč­nos­ti vrá­til aj Ste­ve Jobs. App­le vte­dy zapla­til 400 mili­ó­nov dolá­rov, čo by dnes pri zapo­čí­ta­ní inflá­cie pred­sta­vo­va­lo pri­bliž­ne 600 mili­ó­nov.

 

Apple už slúchadlá alebo reproduktory Beats predáva vo svojom Store. Beats je však známe predovšetkým svojimi väzbami na HTC. Taiwanská spoločnosť kúpila v roku 2011 majoritný - 50,1% - podiel v Beats za 300 miliónov dolárov. HTC vďaka tomu uvádzala na trh špeciálne edície telefónov s "béčkovými" slúchadlami a do hudobného prehrávača vložila zvláštne ekvalizéry, ktoré zodpovedali zvukovej predstave Beats.

HTC sa ale podielu nakoniec postupne zbavilo. Tento rok predalo spätne posledný, štvrtinový podiel za asi 250 miliónov dolárov. Trhová hodnota Beats je teda okolo miliardy dolárov.

Beats v roku 2008 založil rapper Dr Dre spolu s hudobným producentom Jimmym Iovineom. Firma sa pýši výborným marketingom. Aj napriek výčitkám voči kvalite zvuku (dôraz na basy) sa totiž slúchadlá výborne predávajú. Môže za to aj spojenie značky s celebritami alebo športovcami. Firma vlani predstavila aj vlastnú hudobnú službu konkurujúcu iTunes. Otázkou teda je, o čo má Apple väčší záujem - o techniku​​ alebo softvér a služby? Ide snáď o pokus zvrátiť stále upadajúci predaj iPodov?

Video - Posledná vydarená reklama od Bets

Zdroj: New York Times, Verge, Cnews

Pridať komentár (0)