Čo číta Bill Gates

Rišo Néveri / 30. septembra 2014 / Tools a produktivita

Filan­trop, miliar­dár, spo­lu­za­kla­da­teľ Mic­ro­sof­tu, pod­ni­ka­teľ… Ten­to muž s IQ 160 toho v živo­te doká­zal naozaj veľa. V mla­dom veku zalo­žil fir­mu, vďa­ka kto­rej mu dnes pat­rí prieč­ka naj­bo­hat­šie­ho člo­ve­ka na sve­te (reb­rí­ček sve­to­vý­ch miliar­dá­rov 2014 — mesač­ník For­bes). V súčas­nos­ti sa so svo­jou ženou Melin­dou venu­je pre­važ­ne filan­tro­pii, ale veľ­kú časť svoj­ho voľ­né­ho času trá­vi prá­ve číta­ním. Poď­me sa pozrieť aké kni­hy Bill číta a odpo­rú­ča.

 

Business Adventures, John Brooks

Aj keď pán Brooks túto knihu napísal pred viac ako 40 rokmi, je stále aktuálna. Dôkazom toho je aj jej umiestnenie v tomto zozname. Knihu Billovi odporučil sám Warren Buffet a napriek tomu, že ju čítal už v roku 1991 stále ju považuje za najlepšiu knihu o biznise, aká sa mu do rúk dostala. Autor dobre opisuje nadčasovosť samotného podnikania, výzvy budovania veľkej spoločnosti, najímanie pracovnej sily so správnymi zručnosťami a medzi inými aj dôležitosť spätnej väzby zákazníkov. Bill považuje Johna Brooksa za majstrovského rozprávača a chváli jeho štýl, akým opisuje veľké spoločnosti.

 

Stress Test, Timothy F. Geithner

Geithnerove prejavy ako ministra financíí sa považovali za mizerné. Napriek tomu je Stress Test výborným čítaním. Jedná sa o prekvapivo dobre podaný príbeh o tom, aké to je bojovať proti finančnej kríze, pričom čelíte mnohým kritikám vlastného úradu a trápi vás svedomie, kvôli nedostatku času, ktorý trávite s rodinou. Kniha ponúka obraz o tom aké to je počas finančnej krízy, aké sú možnosti boja proti nej a čo v minulosti fungovalo.

 

The Bully Pulpit: Theodore Roosevelt, William Howard Taft, and the Golden Age of Journalism, Doris Kearns Goodwin

Theodore Roosevelt, 26. prezident Spojených štátov toho v živote dokázal naozaj veľa. Presadzoval reformy v politike, bojoval proti korupcii a stál pri zrodení Panamského prieplavu. Hlavná otázka, ktorú autor kladie do popredia sa týka zmien v spoločnosti, ich priebeh a ako ich docieliť. Je zaujímavé ako sa niekedy zmeny dosiahnu vďaka výrazným indivíduám, kým inokedy sú výsledkami mnohých vplyvov. V prípade T.Rooseveltova je obdivuhodné to, že napriek jeho snahám o presadenie reforiem sa mu príliž nedarilo, až kým ho novinári nezačali podporovať, čím docielili ich úspech. Bill taktiež odporúča knihu Team of Rivals od rovnakého autora.

 

The Rosie Project:A novel, Graeme Simsion

Túto knihu pán filantrop označuje ako "jediné čítanie na pláž" v tomto zozname. Odporučila mu ju jeho manželka Melinda, ktorá knihu čítala a vedela, že sa mu zapáči. Dôvodom bol hlavný hrdina, ktorý to často preháňa logickým myslením, ako to robí aj Bill. Ak ste na tom podobne knihu si jednoznačne obľúbite. Opisuje príbeh profesora genetiky s Aspergerovým syndrómom, ktorý sa rozhodne nájsť si ženu. Profesor to často preháňa s manažovaním a plánovaním svojho času, čo často robí aj sám Bil.

 

The Sixth Extinction: An Unnatural History, Elizabeth Kolbert

Klimatické zmeny sú jedným z najväčším problémom s akými sa v tomto storočí stretneme. Okrem toho však veľmi rýchlo spejeme k mnohým prírodným zmenám vďaka ľudskej aktivite. Ľudstvo osídľuje obrovské plochy, núti živočíchy k sťahovaniu z prirodzeného domova, nadmieru loví ryby a znečisťuje oceány. Podľa vedcov to speje k ďaľšiemu veľkému vyhynutiu, presnejšie šiestemu v poradí. A toto všetko spôsobujeme my. Elizabeth Kolbert opisuje tieto fakty narovinu a otvorí tým oči mnohým ľuďom.

 

Čítali ste niektorú? Ak áno ako sa vám páčila? Podeľte sa oň a taktiež o vaše obľúbené knižky o biznise, podnikaní, technike, startupoch a podobne v komentároch :).

 

 

 

Zdroj: www.gatesnotes.com

Pridať komentár (0)