Dnes val­cu­je Face­bo­ok!

Marek Schwarz / 29. januára 2015 / Tools a produktivita

Pre­vádz­ko­va­teľ sve­to­vo naj­väč­šej sociál­nej sie­te Face­bo­ok zvý­šil vo štvr­tom štvrť­ro­ku trž­by o 49 per­cent na 3,85 miliar­dy dolá­rov. Solíd­ny rast pod­ľa fir­my pod­po­ril hlav­ne záu­jem o rekla­mu v mobil­ný­ch zaria­de­nia­ch, ako sú mobil­né tele­fó­ny a tab­le­ty.

 

Tržby z mobilnej reklamy sa teraz na celkových príjmoch Facebooku podieľajú na zhruba 69 percent. Ich podiel tak stúpol o 53 percent. Firma pritom začala ponúkať mobilnú reklamu až v roku 2012. Facebook dnes tiež uviedol, že počet ľudí, ktorí jej služby využíva najmenej raz mesačne, sa k decembru medziročne zvýšil o 13 percent na 1,39 miliardy osôb. A podľa zverejnených čísiel sa 86 percent z nich prihlasovalo na svoj účet prostredníctvom smartphonu alebo iných mobilných zariadení.

Podľa agentúry Reuters je tento úspech Facebooku v kontraste s tržbami z reklám konkurencie Google a Yahoo. Tí v tomto ohľade strácajú kvôli presunu užívateľov a tiež zadávateľov reklamy na mobilné zariadenia. Vyzerá, že Facebook našiel ten správny recept ako vyťažiť z mobilnej reklamy, čo najviac. 

Denne sa prihlásia dve tretiny všetkých mesačných užívateľov, teda 890 miliónov z nich. Z mobilov to robí 745 miliónov.

Facebook sa pochválil aj ďalšími štatistikami. Denne si jeho užívatelia spustia tri miliardy videí a v rámci hlavnej siete, Messengera, Instagramu a WhatsApp zdieľajú každý deň takmer 2 miliardy fotiek. Instagram má aktuálne 300 miliónov aktívnych používateľov, z toho 70% mimo USA. Messenger každý mesiac využije 500 miliónov užívateľov a WhatsApp 700 miliónov, tí mimochodom každý deň odošlú 30 miliárd textových správ.

A sakra, to sú celkom slušné čísla. :)

Pozrite sa na sociálne siete, ktoré Facebooku patria, vyzerá, že je priam nemožné uniknúť spod chápadiel tohto gigantu. 

zdroj: BI, facebook

 

 

Pridať komentár (0)