Dostal si už takúto noti­fi­ká­ciu na Face­bo­oku? Zmä­tení pou­ží­va­te­lia neve­dia, ako zare­a­go­vať

Martin Bohunický / 7. novembra 2015 / Zaujímavosti

V uply­nu­lých týžd­ňoch pri­dal Face­book do News Feedu nový wid­get.

Zvláštna farebná zlá­ta­nina od Face­bo­oku ti pop­raje dobré ráno a poďa­kuje ti. Za čo? Za to že si pou­ží­va­te­ľom Face­bo­oku. 

Jed­no­du­chá správa sa z času na čas objaví na vrchu s tex­tom v štýle “Good Mor­ning, Mar­tin. Thanks for being here — enjoy Face­book today.”

Správy majú nie­koľko rôz­nych wor­din­gov a záleží hlavne na tom, v akej časti dňa sa ti noti­fi­ká­cia objaví. Ak sa ti ukáže naprí­klad večer, Face­book ti poďa­kuje a pop­raje logicky pekný večer. Je to možno milé gesto, no mne to príde divné. A nie­len mne. Väč­šina ľudí nevie, či má ďako­vať, alebo sa čudo­vať.

Prečo zrazu, po toľ­kých rokoch, Face­book ďakuje?

Potom sú tu ľudia, kto­rým to príde cel­kom milé.

Pridať komentár (0)