Face­bo­ok to má nakop­nu­té!

Šandi / 24. júla 2014 / Lifehacking

Mali sme dob­rý štvrť­rok,” hovo­rí zakla­da­teľ a súčas­ný šéf Face­bo­oku Mark Zuc­ker­berg k finanč­ným výsled­kom za posled­ný kvar­tál. Fir­ma v ňom utŕ­ži­la 2,91 miliar­dy ame­ric­ký­ch dolá­rov, o 61% viac ako vla­ni v rov­na­kom obdo­bí. Čis­tý zisk pred­sta­vo­val 791 mili­ó­nov, čo zna­čí dokon­ca 138% rast. 

Hlavným zdrojom peňazí zostáva reklama, z nej pochádza 2,68 miliardy, z rôznych poplatkov a mikroplatieb len 234 miliónov. Zaujímavé je, že mobilná reklama už Facebooku vynáša viac. Ešte vlani predstavovala 41% reklamných príjmov, tento rok je to už 62%.

Na účtoch v obchodovateľných aktívach má Facebook 13,96 miliardy dolárov. Tie môže použiť k prípadným ďalším akvizíciám. Napríklad tento týždeň firma dokončila dvojmiliardový nákup spoločnosti Oculus vyrábajúcu okuliare pre virtuálnu realitu.

Pre Facebook je dôležité, že finančné ukazovatele rastú rýchlejšie ako počet užívateľov. Dušičiek pribúda, ale nie sú to už tak vysoké percenta. Každý mesiac sa k Facebooku aspoň raz pripojí 1,32 miliardy užívateľov (14% nárast), na mobile dokonca 1,07 miliardy (31% rast). Každý deň potom sieť využíva 829 miliónov užívateľov (19% rast) a na mobile 654 miliónov (39% rast).

Zdroj: businessinsider

Pridať komentár (0)