Face­bo­ok už ľudí nudí. Snap­chat ras­tie. Tum­blr vyhrá­va!

Kika Besedičová / 1. decembra 2014 / Tools a produktivita

Face­bo­ok stá­le ras­tie, hoci už nie tak prud­ko. Ide o to, že už ho pou­ží­va veľ­ká časť inter­ne­to­vej popu­lá­cie, tak­že ďal­šia expan­zia nemô­že pre­bie­hať vra­žed­ným tem­pom ako pred pár rok­mi. Výskum­ná fir­ma Glo­bal Web Index zve­rej­ni­la pár dát ohľa­dom ras­tu sociál­ny­ch sie­tí a v tom­to roku naj­viac ras­tú Tum­blr (o 120%) a Pin­te­rest (o 111%).

 

Instagram sa teraz nachádza na treťom mieste s 64%. Tumblr a Instagram majú najmladšie publikum, 70% základne tvoria užívatelia medzi 16 až 34 rokmi. Naproti tomu Facebook používajú v priemere starší ľudia. Štvrtinu jeho základne tvoria ľudia od 45 rokov a vyššie. Marková sociálna sieť docela problém zaujať mladších jedincov.

 50% používateľov facebooku v USA a vo Veľkej Británii ho používa menej frekventovane než predtým. V prípade tínedžerov potom toto číslo poskočilo na 64%. Rovných 50% teenagerov tvrdí, že ich Facebook proste nudí.

Hoci Facebook spadol v používaní u teenagerov len o pol percenta, ale trend je jasný a Facebook sa bude musieť oháňať, aby bol zase "cool." Potvrdzuje to aj zníženie niektorých aktivít - od roku 2013 chatujeme alebo zdieľame fotky o 20% menej. Z platformy sa stáva skôr pasívny prijímač servírujúci čisto obsah. Výnimku by mohol tvoriť fb Messenger, ktorý rastie.

Zvláštne je, že podľa reportu Messenger prekonal WhatsApp, čo sa chatovania týka. Jeden má 27%, druhý 25% podiel. Global Web Index ďalej potvrdzuje, že rast prichádza hlavne z mobilných platforiem používaných mladými ľuďmi, hoci celkovo svoj počítač pri interakcii stále používa šesť z desiatich používateľov. Miesto najrýchlejšie rastúcou mobilnou aplikáciou zaujal Snapchat.

 

GWI Social Report Q3 2014" />

Pridať komentár (0)