Face­bo­ok vs Twit­ter: je to vôbec féro­vý súboj?

Ľudovít Nastišin / 12. augusta 2015 / Tools a produktivita

Nedáv­no sme nara­zi­li na člá­nok Jana Řezá­ba (Social­ba­kers), v kto­rom sa vyjad­ril k situ­ácii Twit­te­ru. Pod­ľa neho má Twit­ter sku­toč­né prob­lé­my a to z dvo­ch nasle­du­jú­ci­ch dôvo­dov:

 

1) Mesační aktívni používatelia

V druhom kvartály tohto roka vykázal Twitter nárast z 308 mil. na 316mil., čo je len 8 mil. kvartálny nárast. (Prečo sa spomína kvartálny a nie ročný nárast? Lebo pre spoločnosť ako Twitter musia byť aj kvartálne čísla omnoho väčšie).

 

 

V prípade Facebooku sú čísla úplne iné 1,441 mld. > 1,490 mld. v rovnakom období. Spočítané podčiarknuté je to 49 mil., čo dodať.

 

Facebook vs Twitter: 1-0

 

A teraz prichádzame k druhému problému Twitteru.

 

2) Príjmy

V podstate ani nejde až tak o príjmy celkovo. Stále je to značná suma peňazí. A v prípade US používateľov je to oproti Facebooku len polovičný rozdiel, čo nie je až tak zlé: Twitter - 4$ per US user, Facebook - 8$ per US&Canada user.

Problémom však je zvyšok sveta a ten je len ťažko zanedbať. Twitter láka väčšinou prémiové publikum, ktoré nepatrí do hlavného prúdu. Tu čísla ukazujú jednoznačne v prospech Facebooku: Twitter - 0,6$ per user, Facebook - 1,4$ per user.

 

 

Facebook vs Twitter: 2-0

 

Tieto dva ukazovatele sú dôvody, ale nie sú jadrom problému.

 

Jadrom problému je produkt Twitteru. Je skvelý na vertikály ako real-time news, Live eventy, politické debaty, oficiálne vyhlásenia. No žiadna z nich nie je dostatočne dobre filtrovaná. Hlavný problém Twitteru je teda jeho filtrovanie. Stále nemajú dokonca ani kategorizáciu. Dokonca český Socialbakers sú v podstate jediný neoficiálny index na prehliadanie medzi kategóriami značiek v Twitter štatistikách. Ak však ide o oficiálne štastiky na Twitteri, tam už to také ľahké nie je a to je ten problém.

 

 

Facebook KO Twitter... čas ukáže.

 

Twitter má teda problém. A pritom by to mohli krásne segmentovať do viacerých appiek ponúkajúcich lepšiu a prepojenejšiu funkcionalitu. Engagement by rástol a nárast užívateľov by bol automatickejší.

Takže Twitter, je čas na: a) Vybudovať appky a zapracovať filtrovanie a b) Umožniť iným, aby mu pomohli v tom budovaní.

 

Zdroj: Jan Řezáb, Mark Zuckerberg

Pridať komentár (0)