Fínsko sa stane prvou krajinou na svete, ktorá zruší výučbu predmetov na škole

  • Fínsko patrí medzi krajiny s najlepším vzdelávacím systémom na svete. V súčasnosti sa tam pripravuje veľká školská reforma, ktorá prekope doteraz zaužívaný študijný model. Znamená to, že tradičné štúdium, tak, ako ho poznáme, sa čoskoro stane minulosťou?
finland-helsinki-istock-000012782835-920-360
  • Fínsko patrí medzi krajiny s najlepším vzdelávacím systémom na svete. V súčasnosti sa tam pripravuje veľká školská reforma, ktorá prekope doteraz zaužívaný študijný model. Znamená to, že tradičné štúdium, tak, ako ho poznáme, sa čoskoro stane minulosťou?

Vzdelávací systém vo Fínsku patrí medzi najlepšie na svete. Dokazujú to rôzne medzinárodné hodnotenia vzdelávania, kde sa Fínsko vždy nachádza v prvej desiatke najúspešnejších krajín. Avšak fínske úrady sa rozhodne nechystajú zaspať na vavrínoch a pripravujú veľkú reformu vzdelávacieho systému, ktorú by sme pokojne mohli nazvať aj revolúciou. Výsledkom týchto zmien by malo byť odstránenie výučbových predmetov tak, ako ich poznáme.

Vzdelávanie vo Fínsku už nebude ako predtým. Fínske úrady chcú úplne prekopať výučbový systém a študijné osnovy. Podľa nového systému by sa už v triedach nemala učiť fyzika, matematika, literatúra, história či zemepis.

“Školy fungujú staromódnym spôsobom ako v roku 1900, no potreby spoločnosti na vzdelanie sa menia a my potrebujeme niečo, čo bude vhodnejšie pre 21. storočie.”povedala Marjo Kyllönen, manažérka odboru školstva v Helsinkách.

picovico.com
picovico.com

Vízia je taká, že namiesto jednotlivých predmetov sa budú študenti učiť javy a udalosti  v interdisciplinárnej podobe. Napríklad 2. svetová vojna môže byť vyučovaná z pohľadu viacerých predmetov, okrem histórie tiež z pohľadu geografie či matematiky. Študenti budú tak v jednom momente prijímať vedomosti z viacerých pohľadov, nielen z jedného, ako tomu bolo doteraz. Tento systém by mal byť zavedený pre študentov vyšších ročníkov a mal by začínať od veku približne 16 rokov. Vtedy už sú študenti dostatočne vyspelí na to, aby si dokázali vybrať, akým smerom by sa ich štúdium malo vyvíjať s ohľadom na ich ambície do budúcnosti a samozrejme s ohľadom na ich schopnosti.

finland-veronika-galkina-shutterstock

foto: veronika galkina/the culture trip

Vďaka tomuto systému nebudú musieť študenti, prechádzať jednotlivými predmetmi, ktoré ich nezaujímajú. Už by si teda nemali klásť otázky typu “Na čo mi toto v živote bude?” Tradičný model učiteľ-žiak by sa mal tiež zmeniť. Študenti už nebudú sedieť za školskými lavicami a čakať na to, kým ich učiteľ vyvolá. Namiesto toho budú žiaci pracovať v malých skupinách, kde budú analyzovať preberanú problematiku a aktívne o nej diskutovať.

Fínsky vzdelávací systém podporuje kolektívnu prácu študentov a učiteľov, a tak tieto zmeny výrazne zasiahnu aj učiteľov samotných. Táto veľká školská reforma totiž bude musieť stavať aj na spolupráci učiteľov navzájom medzi sebou, keďže aj predmety, ktoré vyučujú budú prepojené. Už približne 70% fínskych učiteľov vykonalo prípravné kurzy, ktoré by ich mali pripraviť na nový systém. Aby boli učitelia ochotní pristúpiť k týmto zmenám, štát ich chce motivovať zvýšením platu.

Tieto zmeny by mali byť dokončené do roku 2020 a odvtedy by sa malo prejsť na nový systém učenia.

interez

zdroj: interez.sk, zdroj titulnej fotografie:DnB

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech