Gigantický škandál je na svete. Opel bude nútený stiahnuť z obehu takmer 100 000 áut

  • Škandál značky Opel narástol do nevídaných rozmerov
  • Značka bude nútená stiahnuť z ciest takmer 100-tisíc svojich automobilov
  • Jedná sa o tri konkrétne modely
aktualna
Startitup
  • Škandál značky Opel narástol do nevídaných rozmerov
  • Značka bude nútená stiahnuť z ciest takmer 100-tisíc svojich automobilov
  • Jedná sa o tri konkrétne modely

Automobilový svet včera obletela informácia, že úrady skú­majú približne 95 000 vo­zi­diel Opel kvôli po­doz­re­niu, že so soft­vé­rom na ria­de­nie mo­tora po­u­ží­va­nom v mo­de­loch Opel In­sig­nia, Za­fira a Cas­cada z ro­kov 2012, 2014 a 2017 bolo ne­zá­konne ma­ni­pu­lo­vané. Pri emis­ných tes­toch tak malo byť umož­nené vý­sledky skres­ľo­vať. Ako prvý pri­nie­sol in­for­má­cie Bild.

Už dnes je však jasné, že takmer 100 000 vozidiel značka bude musieť kvôli škandálu stiahnuť z ciest. Kontrolné orgány totižto v troch modeloch značky našli vypínacie zariadenie na kontrolu emisií, ktoré následne klasifikovali ako neprípustné.

Spoločnosť Opel vo vyhlásení odmietla akékoľvek obvinenie z používania nezákonných zariadení, ktoré by mohli manipulovať s emisnými testami, hoci prvé pochybenia boli podľa informácií zistené už v roku 2015.

Zdroj: independet.ie

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK