Neďaleko Slovenska sa nachádza pálenica, ktorá chytí za srdce každého milovníka kvalitného alkoholu

  • Rekonštrukcia a prestavba hospodárskej usadlosti v Južných Čechách na rodinný liehovar so zázemím, predajňou a ubytovaním.
collageztc
Boys Play Nice
  • Rekonštrukcia a prestavba hospodárskej usadlosti v Južných Čechách na rodinný liehovar so zázemím, predajňou a ubytovaním.

Pôvodné hospodárske budovy stáli na začiatku obce Javornice už koncom 19. storočia. Ich majitelia tu aj vďaka susednému statku a ovocným sadom, ktorý už dlhší čas vlastnia, vytvorili hospodárstvo so všetkým potrebným zázemím.

Foto: Boys Play Nice

Nejde len o novostavbu malého ovocného liehovaru, ale aj o ďalšie zrekonštruované a dostavované budovy bývalého hostinca s tanečnou sálou, chliev a stodolu. V objektoch našli svoje miesto nové funkcie ako obchod, sklad ovocia, chladená kvasiareň, pivničný sklad, dreváreň či garáž. Ďalej sa tu nachádza ubytovanie pre členov rodiny majiteľa a ich prípadných hostí. Súčasťou Javornického liehovaru je tiež rozsiahly ovocný sad a záhrada. Usadlosť stojí pod zrúcaninou Helfenburk, v malebnej kopcovitej krajine medzi mestami Bavorov a Vlachovo Březí v nadmorskej výške 480 m.n.m. Okolie tvoria prevažne lesy, pasienky a hospodárska pôda.

Pôdorysy

PôdorysyAutor: ADR

Návrh rekonštrukcie areálu vychádzal predovšetkým z pôvodného členenia a rozmiestnenia budov, ktoré však boli vo veľmi zlom technickom stave. Preto došlo k odstráneniu všetkých novodobých prístavkov a dostavieb, vrátane striech a krovov. Boli zachované iba základné hmoty a niektoré nosné steny hlavných budov. K nim potom boli dostavané nové objekty kvasiarne s ubytovaním v podkroví a v mieste zrútenej stodoly dreváreň s garážou. Úplne novým a samostatne stojacim objektom je pálenica, ktorá je situovaná tak, že s pôvodnými budovami vytvára čiastočne uzavretý a chránený dvor.

Snahou architektov bolo zachovať maximum z pôvodných architektonických prvkov budov. Tam, kde to už nebolo možné boli nahradené zodpovedajúcimi remeselnými detailmi prenesenými z iných juhočeských stavieb. Pri novostavbách boli zvolené súčasné materiály a postupy, avšak s rešpektom k pôvodnej stavbe. Nové zásahy sú odlíšené od zachovaných konštrukcií. Napríklad všetky pôvodné strechy majú červenú pálenú krytinu, tzv. „Bobrovku“ a všetky novostavby majú rovnakú krytinu čiernej farby.

Foto: Boys Play Nice

Finálna podoba budov, výraz fasád aj tvar striech, bol výrazne ovplyvnený bezprostredným okolím a tak bolo použité prevažne tradičné tvarové a materiálové riešenie. Väčšina fasád má klasickú vápennú omietku, časti budov s drevenou nosnou konštrukciou sú obložené drevenými doskami. Na budove liehovaru bolo použité pohľadové murivo z plných tehál natreté bielou farbou ako akcent významu budovy.

„Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk.“

Z diaľky, pri príchode do Javornice, sa na prvý pohľad nezdá, že sa jedná o novostavbu, pri bližšom a podrobnejšom preskúmaní je to však úplne zrejmé. Pálenica sa tak stala prirodzenou súčasťou obce. Plochy dvora, priedomí a ostatné priestory okolo budov sú vydláždené prírodným štiepaným kameňom.

Foto: Boys Play Nice

Foto: Boys Play Nice

Foto: Boys Play Nice

Foto: Boys Play Nice

Foto: Boys Play Nice

Foto: Boys Play Nice

Foto: Boys Play Nice

Foto: Boys Play Nice

Foto: Boys Play Nice

Foto: Boys Play Nice

Foto: Boys Play Nice

Foto: Boys Play Nice

Foto: Boys Play Nice

Foto: Boys Play Nice

Foto: Boys Play Nice

Foto: Boys Play Nice

Foto: Boys Play Nice

Foto: Boys Play Nice

Foto: Boys Play Nice

Foto: Boys Play Nice

Foto: Boys Play Nice

Foto: Boys Play Nice

Foto: Boys Play Nice

Foto: Boys Play Nice

Foto: Boys Play Nice

Foto: Boys Play Nice

Podklady: ADR, Boys Play Nice, zdroj: archinfo.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech